Nyulacska
Novellák Bűnügyi

Rett Damon felesége önmagát rettegő nyúlnak látta. A férje, ez a szörnyű ember, mintha csak tudott volna erről, ismerősök előtt gyakran „nyulacskámnak” szólította asszonyát. Ilyenkor elégedett volt a hangja – szerette, ha félnek tőle. És Tammy-nyulacska bizony sokszor félt ettől az embertől. Nem ok nélkül.De most, huszonkét év szenvedés után úgy tűnt, nem kell többé félnie. A férjét halálos kór döntötte ágyba. Megjárt vagy tíz klinikát, húsz orvos csóválta fejét a leletek és a páciens láttán. Damon maga is tudta, hogy közel a vég. Egy hónapja már nem tudott felkelni az ágyból, és amikor egyetlen orvos sem bíztatta semmivel, felfogta: ideje végrendeletet készíteni. Pár napja ráment, többször nekifutott, de mielőtt a végére ért volna, elfogyott az ereje és álomba merült.Tammy-Nyulacska ilyenkor odasompolygott a férfi ágyához, elolvasta, amit addig írt. Ismerte férje írását, utánozni is tudta, régebben csak szórakozásból, most azonban… Tágra nyílt szemmel olvasta a rettenetes sorokat: férje neki semmit sem akar hagyni! A végrendeletében minden vagyonukat – azt is, ami közös szerzeménynek számít – egy nemrégen előkerült fattyának hagyja… A nagy házat, a kocsikat, a bankbetéteket és a részvényeket is. Pedig az a gyerek, vagyis fiatalember egy kábítószeres csavargó, aki csak elherdálná mindezt! Nyulacska látta magát az utcán csavarogni, pénztelenül, dideregve. Negyvennégy éves volt és nem akarta újrakezdeni az életét. Főleg, ha a vagyont közösen szerezték. Nyulacska régebben dolgozott, művészi szőnyegeket szőtt, amiket drágán adott el. Abból a pénzből vették a részvényeket. Ma már ritkán sző, de most is megkéri az árát. Ám ebből nem tudna megélni, sem ezt a házat fenntartani.Hamar kész volt a terve. És amikor hallotta, hogy a férje a hálószobából telefonál az ügyvédjének, tudta, nem várhat tovább.Ugyanarra a papírra írt, amit a férje is használt. Előtte voltak a kidobott minták. A férje éjjel nyugtalanul, de aludt – Nyulacska pedig két szobával odább a lámpa alatt görnyedt és Damon kézírását utánozva, rótta a sorokat. „Tiszta tudatom birtokában rendelkezem úgy, hogy minden ingó és ingatlan vagyonomat feleségemre, Tammyra hagyom…” és az ilyenkor szokásos formaságokról sem feledkezett meg. Férje aznap készült el a végrendelettel, megcímzett egy közepes sárga borítékot is: RETT DAMON VÉGRENDELETE. Hát Nyulacska is készített egy ugyanolyan borítékot.Másnap délelőtt jött az ügyvéd. Damon rosszul érezte magát, ami azonban nem akadályozta meg őt abban, hogy valami ürüggyel alaposan leteremtse a feleségét ott az ügyvéd előtt. Az elegáns ügyvéden is látszott, hogy roppant kényelmetlenül érzi magát. Tammy aztán kiment, úgymond csinál egy kávét a konyhában – de résnyire nyitva hagyta az ajtót. Az előre odakészített termoszból kitöltötte a csésze kávét, tálcára tette és hallgatózott. Damon az ügyvéd előtt aláírta a végrendeletet. Betette a borítékba, lezárta és átadta:– Ügyvéd úr, őrizze meg. Már nem tart soká… Azt akarom, hogy amit ott leírtam, úgy teljesüljön.– Természetesen gondoskodni fogok róla, uram – felelte az ügyvéd és aktatáskájába csúsztatta a borítékot.Akkor jött Nyulacska a tálcával. Amely alatt ott rejtőzött a boríték, az ő borítékja. Amikor az ügyvéd elfordult az ágytól, a sebes léptű Nyulacska már túl közel volt hozzá, a tálca széle a férfi karjába ütközött, a csésze repült, a kávé az ügyvéd öltönyén landolt. Nyulacska bocsánatot kért, az ügyvéd elfordult és a tükörhöz ment, hogy lássa, mennyi kárt okozott a folyadék az új Boss-zakóján. Ezalatt Nyulacska már az aktatáska mellett térdelt, hogy felvegye a leesett csészét, ám a tálca takarásában kivette a férje borítékját és becsúsztatta a sajátját. Majd Damon végrendeletét összefogta a tálcával, felkapta a csészét és erősen szabadkozott. Damon az égre nézett és valamit mormogott arról, hogy a gyáva nyulak általában még ügyetlenek is. Az ügyvéd mogorván felkapta táskáját és ment, nem törődve Tammy mentegetőzésével, kisietett a házból.– De ostoba is vagy, Nyulacska – mormolta Damon, amikor a felesége visszaért a hálóba. Tammy pedig arra gondolt: még pár nap, és többé nem hallja ezt a „Nyulacskát”. És azután már tényleg nem is lesz többé gyáva nyulacska, éppen ellenkezőleg.