Balesetek
Regény Bűnügyi

– Anyu, miért nem látod be, hogy mi történt? Apu a Robert úr cégénél dolgozott. Egy fogadáson megismert téged is ez a Robert, tetszettél neki, és úgy döntött, megszerez magának. Apu kocsija elromlott egy péntek délután, a cégtulajdonos meg nagylelkűen kölcsönadta neki a sajátját. Abban mindent számítógépek irányítottak. Apu hazafelé jövet nem tudott bevenni egy kanyart és a szerpentinről a tengerbe zuhant. Valaki manipulálta a komputert, hogy például öt nagyobb balkanyar után a hatodikat már ne engedje végrehajtani…A kocsit a fenéken elvitte a sodrás, csak hetekkel később és jóval odább találták meg. Mire kiemelték, a sós víz szétmart minden elektronikát, ezért nem tudták megállapítani, hogy valaki hozzányúlt-e előzőleg a komputerhez.. – Kisfiam, őrültségeket beszélsz. Ennek egy éve, Robert úr pedig csak a múlt héten akart először találkozni velem. – Ez csak azt bizonyítja: türelmes ember. Ha egyszer valamit el akar érni, akkor azt megszerzi! – De kisfiam, ez olyan abszurd. – Ez a pasas meg akar szerezni téged magának, ebben mesterkedik! – jelentette ki David határozottan. Az anyja csak nézte: tizenhat éves, csak a számítógépek érdeklik, vagy nem? Nem folytathatták a beszélgetést, mert jött Robert úr. A vörös arcú, jó negyvenes férfi felajánlotta Davidnek, megmutatja a helikopterét. Amit ő vezetett és amivel egy órája érkezett a tengerparti villa kertjébe. Davidet nagyon érdekelték a helikopterek. Különösen az a tény, hogy ebben is számítógépek irányítanak szinte mindent. Robert úr beavatta a részletekbe, majd visszament David anyjához. A fiú magára maradt a pázsiton a géppel. Egy órát üldögélt és járkált mellette. Aztán mintha elunta volna a dolgot, visszament a szobájába. Robert úr estefelé búcsúzott, még Davidnak is kezet adott. Ragyogott az arca, amikor beült a gépébe. Anya diadalmas pillantást vetett fiára: – Hiába aggodalmaskodsz. Robert úr nem akar nekünk rosszat. Feleségül akar venni és akkor te is gazdag leszel. David azt gondolta: „Nem akarok gazdag lenni, én apát szeretném visszakapni”. A teraszról integettek a helikopter után, amely lassan távolodott az alkonyatban. Anya bement a szobájába. David még ottmaradt és távcsövén át látta, hogy a gép egyre emelkedik. Már vagy négyszáz méter magasan repült a tenger fölött. Akkor a fiú elővette a mobilját, hívott egy háromjegyű számot. Majd ismét a távcsőbe nézett. A helikoter motorja hirtelen leállt, a gép zuhanni kezdett. Négyszáz méterről zuhanva a tenger felszíne olyan, mint a beton. Víztölcsér csapott fel és a gép eltűnt David elől. Ott kétszáz méter mély a víz. És vannak áramlatok is, elviszik a roncsokat. Így később már nem állapítható meg, mi is okozhatta a hajtómű hirtelen leállását. David eltette a távcsövet, leballagott a tengerhez. Egy szirtről a vízbe dobta a kártyás, lenyomozhatatlan mobilt, és visszament a villába. Remélte, anyát elhívják majd egy telefonnal és akkor desszertet is csinálhat magának. A legjobb a tejszinhabos eper lenne. Apa is azt szerette.