Kalandok Elektroniában

Sorszám789
CímKalandok Elektroniában
Kiadva 2024
Kiadó HELMA
ISBN
Műfaj Ifjúsági
Tartalom Szoktál játszani a számítógépeden? Elhiszed, hogy a képzelőerőn keresztül egy számítógéppel be lehet jutni másik világokba? Elektronia téged is vár rengeteg kalanddal és új, ismeretlen tájakat, eseményeket fedezhetsz fel. Része lehetsz a játékoknak, a történeten keresztül. Szerepelhetsz. Lehetsz egyik vagy másik főhős. Csupa izgalom vár rád, ha elszánod magadat és velünk jössz kalandozni egy ismeretlen Földre.

Szeretni szabad

Sorszám788
CímSzeretni szabad
Kiadva 2024
Kiadó Gyémántfelhő
ISBN
Műfaj Romantikus
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Emma Stark fiatal gyógynövényügynök, aki éppen kilábal egy rossz kapcsolatból, de rövid időn belül találkozik egy másik férfival… Így már sok történet kezdődött, volt közöttük szerencsésen végződő, és volt olyan is, ami nem hozott semmi jót. Most még Emma sem tudja, mi lesz ebből. Ám a lány életével együtt megismerjük a gyógynövénytermesztők és -felhasználók, üzletemberek és kertészek, alapanyaggyártók és kereskedelmi ügynökök különös életét, szokásait, tevékenységét. Kissé szokatlan módon, ebben a regényben két szerelmes kapcsolatán túl más történet is zajlik. Két nemzedék, az ifjabbak és az „öregek“ életének fordulatai peregnek az olvasó szeme előtt. Váratlan fordulatok, nagy meglepetések, megható jelenetek és emberi sorsok alakulnak. A történet kisebb-nagyobb zökkenőkkel halad a maga ritmusában, hogy aztán a végén megerősödjön az, aminek élnie kell, és vesszen, ami pusztulásra ítéltetett.

Királyi sorsok

Sorszám787
CímKirályi sorsok
Kiadva 2024
Kiadó Gold Book
ISBN
Műfaj Történelmi
Tartalom A hetedik kötet Kálmán királyról és utódairól szól. Megismerjük fiait és rokonait, az „Istvánok háborúit”, és a többi, sokszor véres eseményt. Ebben az időben már nincsenek pogányok, keresztény királyságban élnek a magyarok, de ettől még nem lettek jobbak. Most is vannak sokan, akiknek maguk felé hajlik a keze, pénzre, birtokokra, hatalomra és politikai szerepre vágynak az urak, többen is, mint kellene… Az uralkodásra termettek vagy arra születettek között sincs egyetértés, az árulások, trónviszályok egymást érik. Csak nagy néha adódik egy kis békességes idő, amikor építeni is lehet valamit, úgy az országban, mint a lelkekben. Álmos herceg, Vak Béla király, Borisz, az orosz trónkövetelő és Árpád számos utóda a vérvonal jogán is beleszól a magyar politikába. És már Magyarországra érkezett II. András, vagyis Endre meráni asszonya, Gertrudis. Bánk bánban és társaiban lassan felnő a harag… Már érlelődik a nagy konfliktus, amely megrázza a Turul nemzetségét.

Ketten a jövőből

Sorszám786
CímKetten a jövőből
Kiadva 2024
Kiadó olvasoterem.hu
ISBN
Műfaj Novellák
Tartalom Tizenhárom sci-fi novella: tizenhárom kicsiny (vagy nem is kicsi?) világ. A magyar fantasztikus irodalom régi művelője, a fél évszázada a pályán lévő Nemere István, és a műfaj fiatalabb híve, az író- és házaspár női tagja, gyermekeknek és felnőtteknek szánt művek szerzője, Szentgyörgyi Judit „visszajöttek a jövőből“, hogy történeteket meséljenek el a nem annyira tudományos, mint inkább fantasztikus időkből. Azonban a fantasztikusnak tetsző írásokból gyakran felsejlik a fanyar humorral ábrázolt képzeletbeli vagy nagyon is valóságos világ. A történések egy része talán bekövetkezik, lehet, hogy még megéljük őket, hisz némelyik az időben nagyon közel játszódik. Akad köztük, amely millió éveken nyúlik át, és van olyan fantasztikus eseménysorozat, ami éppen most zajlik a szemünk előtt, csak azt nem mindig látjuk át a maga teljességében.

Ravasz, mint a róka

Sorszám785
CímRavasz, mint a róka
Kiadva 2024
Kiadó Verda Stelo
ISBN
Műfaj Regény
Tartalom Egy izgalmas krimi, mely sohasem jelent meg eddig könyv formában. Most egyszerre két nyelven is olvasható. Az egyik oldalon magyarul, a másikon eszperantó nyelven követhetjük a történetet. Így a könyv nagy segítség lehet a nyelvet tanulók számára is.

Letört szárnyak

Sorszám784
CímLetört szárnyak
Kiadva 2024
Kiadó olvasoterem.hu
ISBN ISBN 978-123-45-6789-7
Műfaj Regény
Tartalom Ez az egyik legprovokatívabb könyv, amivel a most nyolcvan éves és ötven éve a pályán lévő szerző valaha jelentkezett. Az eredeti Petőfi kutatásban részt vett tudósok és dokumentaristák, valamint a helyszínen történt kutatások alapján megírt mű. Regényes formában meséli el Petőfi elhurcolását és Szibériában eltöltött pár évét, Kevéssel élte túl a szabadságharc bukását, de ez is hozzátartozik az igazi Petőfi-képhez. A szerző vallja, az igazságot nem múlhatja felül semmilyen politikai érdek. Bár a könyv korábban elkészült, de nem kívánta megzavarni a költő születésének kétszáz éves évfordulóját, ezért jelenik meg 2024-ben..

A Nobel-díj asszonyai

Sorszám783
CímA Nobel-díj asszonyai
Kiadva 2023
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031-59-5
Műfaj Dokumentum
Tartalom Miért született egy külön könyv a női Nobel-díjasokról? Talán van valami oka annak, hogy senki sem írna könyvet a férfi Nobel-esekről, akik az összes díjazott 97 százalékát teszik ki... Ez a tény, és Karikó Katalin díja ösztönözte a kiadót és a szerzőt, hogy megint szembe menjenek egy uralkodó áramlattal. Sokak számára természetes, hogy a tudós az férfi, a Nobelt szinte csak férfiak kapják? Hát ne legyen természetes, ne legyen magától értetődő! Mint oly gyakran, a szerző itt is a dolgok mélyére ás. Meglepő dolgok is kiderülnek a díjazott hölgyekről, bizony e lapokon tudomást szerzünk olyan történetekről, sőt botrányokról is, aminek annak idején nem örültek az érintettek és próbálták azokat eltitkolni. Szerencsére az író nemegyszer humorral oldja fel a komor eseményeket. Mindenképpen fontos, hogy lássuk: a nők is képesek mindarra, amire a férfiak, és erőben, kitartásban és tudásban nem maradnak el mögöttük. Minden egyes női Nobel más nők ezreit lelkesíti arra, hogy ők is tudósok, kutatók, szellemileg magasra törő emberek legyenek. Ez is a díj egyik nagy érdeme, és értéke.

A móri mészárlás

Sorszám782
CímA móri mészárlás
Kiadva 2023
Kiadó DokArt
ISBN 978-615-01-9556-8
Műfaj Bűnügyi
Tartalom Mint az kiderült a könyv alcíméből is, mindmáig ez az eset számít a magyar kriminalisztika történetében a legtöbb áldozattal járó bűnténynek. A könyvben igyekszem pontosan visszaadni az olvasóknak, mi, mikor, hogyan és miért történt. Bár előre szólok, hogy nem mindig, nem minden kérdésre kaptunk megnyugtató választ. Lehet, így kell ennek lennie a hasonlóan fontos eseményeknél? Talán igen, talán nem. Én mindenesetre megpróbáltam összeszedni nem csak a legfőbb információkat, de még a látszólag jelentéktelen, kicsi hírmorzsákat is. Jelentősége mindennek lehet, sőt bizonyosan van is…

Ha minden kötél szakad

Sorszám781
CímHa minden kötél szakad
Kiadva 2023
Kiadó Atlantic
ISBN 9789635570744
Műfaj Bűnügyi
Tartalom Az új regény szervesen csatlakozik a szerző Até papnői című korábbi, nagysikerű krimi-trilógiájához, de túl is mutat azon. Noha több régi szereplő ismét felbukkan benne - köztük az egyik rózsadombi gyilkos, és a nyomozó, aki egykor lebuktatta a férjeik ellen szövetkező úrhölgyeket - itt mégis minden más: A professzornő leülte tizenéves büntetését, de visszaszerezte vagyonát és most magányosan él rózsadombi villájában. Egy milliomos gyártulajdonos is él arrafelé. Egy harmadik, zavaros múltú idős férfinak pedig Pest közelében van fényűző kastélya. És mindhármuknak vannak ellenségei, akik a vagyonukra, sőt az életükre törnek! A KÖR, ez a félig-meddig maffiamódszerekkel dolgozó társaság, a gyárost akarja elveszejteni, hogy megszerezze vagyonát. A vidéki öregurat kisemmizett unokája, volt családja szeretné megleckéztetni és megszerezni az értékes ingatlant. A regény a 2020-as évek kőkemény magyar valóságában játszódik, így az olvasó érti majd a legártatlanabbnak tűnő célzásokat is. A három megtámadott közül pedig egy veszít, de kettő győz. Utóbbiaknak ehhez olyan ravasznak, kitartónak, mi több, könyörtelennek kell lenniük, amilyenek az ellenfeleik... Három krimi egy könyvben... Lehet, hogy ez napjaink Magyarországa?

Öt király kora

Sorszám780
CímÖt király kora
Kiadva 2023
Kiadó Gold Books
ISBN
Műfaj Történelmi
Tartalom A Turul nemzetség történetének hatodik könyve ismét izgalmas korszakot ölel fel. Egyszerre szól Béla királyról, ki összeesküvés áldozatául esik, és András fia Salamonról, aki oly sok bajt hozott az országra. Akkor még akadtak pogányok, és többen voltak, mint kellett volna. Pusztulásukat felerészben önmaguknak köszönhették, hiszen a Hont vissza akarták vinni az időben, amikor a törzsi vezérek kezében volt a hatalom, és táltosok mondották meg, mi a jó és mi a rossz a nemzetnek. Salamon, az örök békétlen többször ráhozta német barátait, szövetségeseit és egyben rokonait a magyar hazára. Megesett, hogy egyszerre névleg ketten, valójában azonban hárman uralkodtak ezen az országon. Saját és idegen érdekek csaptak össze. Hadak vonultak egymás ellen, és magyar ontott magyar vért hol igaz, hol hamis eszmékért. Legtöbbször a hatalmukhoz görcsösen ragaszkodó urak álltak a békétlenkedések mögött. Csakhogy a királyok sem voltak ártatlanok. Őket mutatja be a szerző a maguk pőre valóságukban. Közben olykor kitekintünk idegen országokba is. Milyen hatása volt akkoriban a magyar viszonyokra Bizánc, Velence, a német birodalom és a pápaság hatalmi harcainak? Mi minden történt akkoriban külföldön, ami befolyásolhatta a Hon eseményeit? Ez az az idő, amikor László király akaratából nem a harcias Álmos, hanem bátyja, a "könyvesnek" nevezett-csúfolt király kerül az élre, és megindulnak a hadak Horvátország ellen. A cél: megszerezni az Adriai-tengert szegélyező Dalmáciát. Az előző részekben megismert egyszerű emberek tovább élik olykor nyomorúságos, olykor mégis szerencsés életüket. A dunai átkelőhely révészei, kovácsmesterei, kereskedők, lovas gazdák és oda vetődő idegenek hétköznapjain keresztül láthatjuk, hogyan éltek akkoriban azok, akiknek nem volt bejárásuk a fényes palotákba, nem alakíthatták saját sorsukat, sőt nemegyszer szenvedték meg a nagyok viszályait. A két világ az egyik szereplő személyében már-már érintkezik, azonban a sors közbeszól.Az egykorvolt középkori Magyarország története lüktet ezeken a lapokon.

Kémkirálynő

Sorszám779
CímKémkirálynő
Kiadva 2023
Kiadó Könyv Népe
ISBN 9786156475053
Műfaj Regény
Tartalom A regény megtörtént események, egykori hírszerzők feljegyzései, filmhíradók és újságcikkek felhasználásával készült. A szereplők nevét - néhány kivételtől eltekintve - megváltoztattuk. A történet főhőse az 1929-es "Miss Európa" címet elnyert Simon Böske, akit a sikeres író fantáziájában előbb beszervezett a Magyar Királyi Honvédség katonai hírszerzése, majd sok évvel később a Moszad. Ha kíváncsi az 1930-as évek Magyarországának és egy szépségkirálynő magánéletének a titkaira, no meg érdeklik a háborút követő legizgalmasabb események, akkor ez a könyv Önnek készült...

Vérzivatar

Sorszám778
CímVérzivatar
Kiadva 2023
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634266730
Műfaj Regény
Tartalom A Turul nemzetség történetének ötödik könyve részben István király, részben az utódai idején játszódik. István nagy reményeket fűz fiához, Imréhez, aki azonban odavész, és onnantól Istvánnak nagy gondja van: ki örökölje utána a trónt? A magyarokat keresztény hitre térítő, és ezáltal a Hon szabadságát fenntartó uralkodó rossz döntést hoz, s mérhetetlenül sok baj szakad az országra. A méltatlan utódok, a trónkövetelők miatt testvérháborúk dúlnak, a hazát idegen seregek pusztítják és magyar ont magyar vért. A regényből megismerjük Or­seolo Péter, Aba Sámuel, majd Vászoly és fiai, András, Levente és Béla alakját, jellemét, szándékait, sorsát.

Joci, a pizsamás madár

Sorszám777
CímJoci, a pizsamás madár
Kiadva 2023
Kiadó
ISBN
Műfaj Hangoskönyv
Tartalom A hullócsillagok meghallgatják a kívánságainkat. De vajon teljesítik is őket? A csillagok vagy valami más tehet arról, hogy a nyolcéves Joci hirtelen képes lesz repülni? Varázslat van a dologban, az biztos, és nem is kevés! A kislegény hirtelen még az állatok nyelvén is megtanul beszélni. Ráadásul legkedvesebb plüssjátéka, Mada, a kakapó is életre kel. Együtt röppennek ki az ablakon és indulnak el egy nagy kalandra, melynek során egészen Új-Zélandig eljutnak. Vajon sikerül megtalálniuk az elveszett bagolypapagájt? Segít a tündércsér, a delfinek és még a tasmán ördög is, de a madárcsempészeket nem könnyű megállítani... Kísérd el Jocit és Madát erre a kalandos útra és fedezd fel Óceánia varázslatos élővilágát!

Titkok könyve 2024

Sorszám776
CímTitkok könyve 2024
Kiadva 2023
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031571
Műfaj Aktualitás
Tartalom Modern korunkban számos veszély fenyeget bennünket. Lehet, az emberes űrkutatást teljességgel lehetetlenné teszi a gyilkos kozmikus sugárzás? Vagy a művészeti életet, a képzőművészet egyes ágait, gyűjteményeket és múzeumokat tehet tönkre egy új találmány, amelyben a mesterséges intelligenciát rossz célokra használják fel? Persze vannak jó dolgok is ezeken a lapokon: a tudomány, a megismerés hoz új és újabb dolgokat, problémákat és megoldásokat is. Hogyan fog az emberiség kényszerből búcsút venni a húsevéstől, hogyan fogunk bevezetni új temetkezési szokásokat? Megtudjuk a címben ígért titkokat is: hogyan beszélgetnek a növények, milyen sokoldalú és kiterjedt információáramlás zajlik egy erdőben vagy kertben? Hogyan fogunk egyre okosabb otthonokban lakni - okos városokban? Megtudjuk, hogyan támad a természet kimérák formájában és visszamegyünk az időben két ezer évet, hogy megtudjuk: hányszor, hol és mikor láttak UFO-kat - azonosítatlan repülő tárgyakat - a Római Birodalomban? Olvashatunk valószínűleg politikai indíttatású, de máig megmagyarázatlan merényletekről és egy látnokról, aki a rendőrséget segíti a gyilkosságok utáni nyomozásban, eltűnt személyeket keres és talál csupán különleges képességével. Megtudjuk, hol van a távoli Ázsiában, annak is a túlsó szélén egy Halál Völgye, és milyen ott az élet… hiánya? A szerző, ki immár évtizedek óta nyomozza a titkokat és rejtélyeket, a kötet végén még próbál választ találni arra a sokakat érdeklő kérdésre: vajon mit akarnak az idelátogató Idegenek?"

Titkok könyve 2023

Sorszám775
CímTitkok könyve 2023
Kiadva 2022
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031564
Műfaj Aktualitás
Tartalom 13 érdekes fejezetben olvashatunk a világunkat izgató kérdésekről Nemere István utánozhatatlan stílusában. Vannak orvosi témák: Emberek disznószívvel, az élethosszabbítás problémája, mi lesz veled vakcina? Földrajzi-közgazdasági témák: Bermuda háromszög az Alpokban? Kié a Hold? Aranybolygó kering az űrben? - és egyéb érdekességek: akadémiai botrány egy eltitkolt könyv körül, halálos regények, elektro-magnetikus fegyverek

Csaló tudósok

Sorszám774
CímCsaló tudósok
Kiadva 2022
Kiadó Adamo Books
ISBN 978-963-453-850-9
Műfaj Dokumentum
Tartalom Ebben a dokumentumkötetben a szerző csak valóban megtörtént eseteket ismertet. Semmi sem kitalálás, mert az élet egy-egy tudományos, vagy annak hitt felfedezés körül maga is produkál izgalmas kalandokat. Az író nem csupán a csaló tudósokat nevezi meg és idézi fel tetteiket, de odacsap a „szent tudomány" maradi, vaskalapos intézményeinek és egyes vezetőinek is, és mindazoknak, akik hatalmukkal visszaélve kényszerítenek tudósokat csalásra, hamis eredmények közlésére. Azokról is szó esik a könyvben, akik ideológiai vagy politikai okokból és azok lehetőségeivel élve tapossák el vetélytársaikat, kollégáikat. Végül szerepelnek azok is, akik a nagy karrierért, vagy dicsőségre vágyva csapták be a világot, aztán csúnyán lebuktak. Önök nem is sejtik, milyen sokan voltak, vannak és lesznek! Ma már nem felejti ki az író éppenséggel a legújabb trend, az „ipari tudomány" kufárait és lelkiismeretlen kihasználóit, akik csábításának gyakran a jobb sorsra érdemes kutatók sem tudnak ellent állni... Ők mind „megkapják a magukét" ezeken a lapokon. A koronavírus kezelésének anomáliái éppen úgy helyet kaptak benne, mint a vírussal kapcsolatos csalások és csalódások is... Sok titokról hullik le a lepel, vérlázító hazugságokra derül fény. Aki ezt a könyvet elolvassa, már soha többé nem fog ugyanúgy tekinteni a tudományra és annak művelőire, mint annak előtte. De bizonyára többre fogja értékelni a becsületes, a csalás útjaira soha nem tévedt tudósokat.

Én, a király

Sorszám773
CímÉn, a király
Kiadva 2022
Kiadó
ISBN 9789634266624
Műfaj Történelmi
Tartalom A regény elején él még Geyza, a fia, Vajk pedig kezd ismerkedni az államvezetés művészetével. A fiatal férfira hamar rászakadnak a gondok. Apja halála után nemcsak a hét vezérrel gyűlik meg a baja, sokan ellenzik azt is, hogy a kereszténység terjesztése mellett áll ki – éppen az ország fennmaradása érdekében. Nem tud mindenkinek megfelelni, de ismeri a célt: a Hon csak úgy maradhat fenn, ha kereszténnyé lesz. Nincs könnyű dolga. Előbb Koppány lázadását kell levernie, aztán Ajtony nagyúr szegül vele szembe, sokaknak nem tetszik az sem, hogy bajor hercegnőt vesz feleségül. Az olvasó megismerkedhet olyan magyarokkal is, akik nem fényes palotában laknak, nem minden napra jut ételük, dolgozniuk kell nap mint nap, és betegségeket, veszedelmeket, rablók támadásait kell kivédeniük. Ebben az „alulnézetben” látjuk a korábbi kötetekben megismert dunai révész és a kovácsmester családjainak, újabb nemzedékeinek további kalandjait is. Közben megtudjuk, hogy egy gyógyító „füvesember” hogyan hasznosítja tudását. Élet és halál azon időkben együtt járt, hőseinket sem kímélte a kor. Az 1000. évben és azt követően izgalmas események történtek őseinkkel. Vajk immár visszavonhatatlanul Istvánná és királlyá lett, és innentől veszi kezdetét az a történet, amely első királyunk kalandos, politikai cselszövésekkel tarkított állami és magánéletét mutatja be.

Ütött az órád

Sorszám772
CímÜtött az órád
Kiadva 2022
Kiadó Könyvguru
ISBN 9786156440105
Műfaj Regény
Tartalom A nyírségi Encsencs hajdani, mára kihalt szeszgyára szolgál a hamisítatlan magyar krimi helyszínéül. A történetben szereplő személyeket és eseményeket a képzelet szülte. A pártállami időkben a határszéli szeszgyárból egy mini maffia igen furfangos módszerekkel szorgalmasan lopja a tiszta szeszt. A kor jellegzetes alakjai az ügyeskedők: az alkoholista főelvtárs gyárigazgató, a főkönyvelő, aki maga irányítja a helyi szeszmaffiát, szép és kikapós gimnáziumi tanárnő felesége, a szállító sofőrök és mások. Ám a pitiáner társaságra rászáll egy, a gyilkosságoktól sem visszariadó igazi maffiafőnök. Attól kezdve ő fölözi le a hasznot… A történet a 2020-as években kezdődik, amikor az évtizedek óta elhagyatott, romos gyárépület iránt érdeklődő fiatal pár ipartörténeti múzeumot szeretne ott berendezni. Keresnek egy izgalmas sztorit, amivel majd a turistákat odacsábíthatják. Nem is sejtik, hogy hamarosan maguk is szenvedő hősei lesznek egy igazi, vérre menő küzdelemnek. Felbukkan negyvennégy év után egy titokzatos szereplő, akit a három nemzedéken is átnyúló vérbosszú éltet. Ha nem sikerült megbüntetni azt, aki egykor oly nagy és véres veszteséget okozott neki, hát bűnhődjön az unokája! Igazi magyar krimi ez, amelyben a mindannyiunk által ismert világban történnek a szokatlan dolgok: folyóból kifogott fejbe lőtt halott, elrejtett kincs, ügyes nyomozók, fineszes zsarolás, cserbenhagyásos halálos gázolás, és vérfagyasztó jelenetek a kihalt és sötét romok között. A kis bűn is bármikor naggyá és végzetessé lehet, ám sokszor akad Valaki, aki nem felejt és egyszer benyújtja a számlát – akkor aztán Üt az órád!

Titkok asszonya

Sorszám771
CímTitkok asszonya
Kiadva 2022
Kiadó Anno
ISBN
Műfaj Romantikus
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Angela, az elvált asszony afrikai nyaralásból érkezik haza jókedvűen, de a repülőtéren drámai csapás éri: a vámosok átvizsgálják a bőröndjét és kokaint találnak benne... Fogda, nyomozás, kihallgatás, vád - mi lesz vele? Segít-e a hirtelen felbukkant ügyvédje? Ketten együtt kibogozhatják-e a rejtély szálait: kinek volt érdeke, hogy az ártatlan nő börtönbe kerüljön? A történet innentől folytatódik. Egyszerre jön az izgalmas nyomozás, és a szerelem... Mi mindennek kell történnie ahhoz, hogy az asszony elveszítse jó állását, élete és szabadsága másoktól függjön, akik nem éppen jóakarói. Ugyanakkor lassan felsejlik a háttérben a drogcsempész banda, amelynek tudtán kívül ő is részese lett. Ám hála Angela kitartásának és szerelmes segítőjének, sikerül lebuktatni a maffiát és Angela végül új életet kezdhet.

Egy vezér útja

Sorszám770
CímEgy vezér útja
Kiadva 2022
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634266433
Műfaj Regény
Tartalom Míg az előző két kötet, az Árpád és fiai és A fejedelmek arról a korszakról szólt, amiről kevés írásos emlékünk maradt fenn, az Egy vezér útja közelebb kerül az ismert tényekhez. Taksony, Geyza és Vajk (István) itt még egy időben élnek, és a történetük hatalmas léptekkel megy előre. Már felmerül a nagy dilemma: maradjanak-e a magyarok pogányok, rémületet keltő idegenek, kik szemben állnak a keresztény népekkel és hatalmakkal, vagy legyenek keresztények, a nép és a Hon fennmaradása érdekében próbáljanak idomulni a Nyugathoz? Mint egykor a valóságban, a regény hőseiben ugyanúgy dúlnak a kétségek. A valóban létezett vezérek és a szerző által kitalált mellékszereplők közül többen nem hagyják, hogy az események elsodorják őket. Igyekeznek maguk formálni nem csupán a saját sorsukat, de Magyarhon jövőjét is. kevesebb

Doktornő a szigeten

Sorszám769
CímDoktornő a szigeten
Kiadva 2022
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Romantikus
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Doktor Hanna Ingren évekkel korábban költözött a Szigetre. Kórházi orvosból lassan természetgyógyásszá képezte át magát és most különleges módszerekkel gyógyítja mindazokat, akik hozzá fordulnak. Az elvált asszony megtalálta életútját - de jó-e neki így? Valaki még hiányzik az életéből. Hamarosan felbukkan egy férfi is, de a rejtélyes idegen azonnal eltűnik. Aztán egy külvárosi villába hívják őt, egy különleges pácienshez. Onnantól kezdve a doktornő élete szinte teljes fordulatot vesz. Úgy hozza a sors, hogy váratlanul dolga akad koronavírusos betegekkel, és egy szerencsétlenséggel, ami nem csupán őt, de a a szigetlakók egy részét is más útra tereli… Hanna doktornővel sok minden történik. Megismeri a szerelmet és az őslakosok életét, ámde az olvasók is megismernek olyan gyógyítási technikákat, amiket a világ egyes sarkaiban évezredek óta művelnek, nálunk meg a legtöbben még nem is hallottak róluk. A sziget életének különleges kapcsolódásai, hangulatai minduntalan előbukkannak, így a regény végére már mintha mi magunk is szigetlakóvá váltunk volna…

Etelközi vitézek

Sorszám768
CímEtelközi vitézek
Kiadva 2022
Kiadó Urbis Kiadó
ISBN 9786155289828
Műfaj Regény
Tartalom Az "ősmagyar trilógia" első kötetében megismert Ogur kalandjai folytatódnak. A magyarok már elszakadtak a végnapjait élő Kazár Birodalomtól és a saját életüket élik a négy folyam között, Etelközben. A regény csaknem negyedszázadot ölel fel, mialatt a vezérré választott fiatal harcosból megfontolt öreg férfi válik, ki már a nyolc magyar törzset vezérli. Ha lehet, békében, ha nem lehet, bolgárokkal, besenyőkkel véres harcokban áll ki népéért. Kétszer is jár követségben Bizáncban, megismeri a görögök megosztó taktikáját és tesz is ellene. Közben megtalálja élete párját, ám a boldogságnak is vége szakad egyszer... A regény sok érdekes és fontos tudnivalót ad az olvasóknak: hogyan éltek akkori őseink, milyen szándékok és célok mozgatták őket? Milyen volt a szerelem, a házasság, a család, a halál? Hogyan éltek háborúban és békében, hogyan teltek a hétköznapok? A könyv végén felbukkan egy bátor leány, aki majd a harmadik kötetben Álmos anyjaként lesz fontos szereplője a magyar történelemnek.

Magyar kastélyok

Sorszám767
CímMagyar kastélyok
Kiadva 2022
Kiadó Szalay Kiadó
ISBN 9789634536455
Műfaj Dokumentum
Tartalom A kastélyok egykor kiváltságos nemesek, főurak fényűző lakhelyéül szolgáltak. Pompájuk, nagyságuk és a legapróbb részletek kidolgozottsága a mai napig ámulatba ejtik a látogatókat. A gyönyörű épületekhez megfelelő környezet is dukált. Az építtetők nagy gondot fordítottak a kastélyokat övező hatalmas parkokra is melyekben gyakran találhatunk botanikai ritkaságokat is találhatunk. Ezekből mutat be párat e könyv. Ismerjen meg minél több helyet az itt leírtak közül.

Magyar várak

Sorszám766
CímMagyar várak
Kiadva 2022
Kiadó Szalay Kiadó
ISBN 9789634596459
Műfaj Dokumentum
Tartalom Jól védhető, nehezen megközelíthető helyeken, gyakran bércek tetején emelkednek ki a büszke várak, amelyekről e könyvben írok. Némelyikükből csak masszív faltöredékek maradtak az idők során, de ezek a kövek bizony nagy idők tanúi, amiket megidéz egy pár történet, mely tán segít kedvet csinálni a helyek felkereséséhez.

Akik az életeddel játszanak

Sorszám765
CímAkik az életeddel játszanak
Kiadva 2022
Kiadó KUK Kiadó
ISBN 9786156188205
Műfaj Dokumentum
Tartalom Ez a könyv egy egészségügyi katasztrófa katasztrofális kezelésének történetét mondja el. A szerző összegyűjtött minden, de tényleg minden adatot pro és kontra, és a 2021-es évet, a harmadik és negyedik járvány-hullámot tárja elénk szinte napi bontásban. Ki mit tett jól vagy rosszul? Ki mit rontott el? Megfelelően kezelte-e a kormány a Covid-járványt? Nem, sőt nagyon nem. Az író szorgalmas nyomozás után felveti azt is, hogy akik 40 ezer magyar halálát okozták, azokra várhat-e valamilyen felelősségrevonás? Ott sorakoznak a nevek: kik, hol, mikor mit követtek el, amiért akár a rácsok mögé is juthatnak? Valóban törvényellenes volt a vakcinázás? Kisérleti alanyok voltak-e a magyar oltottak? Szóba kerülnek az oltásellenesek, a vírustagadók, a sokszor egészen képtelen összeesküvés-elméletek megrögzött hívei és állításaik. Ám az is olvasható e lapokon, hogy csakugyan elméletek-e ezek, vagy némelyiknek van valós alapja? Hiszen keringenek nyugtalanító hírek, sőt tények is. A szerző okkal ostorozza a manipulált és manipuláló médiát. Eközben kitekint a világra és megírja azt is: immár bizonyított, hogy a koronavírus nem természetes úton jött létre, azt Kínában biológiai fegyverként tenyésztették ki. Milyen hatása volt, van és lehet világunkra a Covid-19-esnek? Hány oltást kell még elszenvednünk? Vagy azoknak lesz igazuk, akik szerint ez is csak egy alacsony halálozású járvány a többi között? És mit tettek azok, akik oltás nélkül szereztek sokkal erősebb védelmet, mint az oltottak?

Titkok könyve 2022

Sorszám764
CímTitkok könyve 2022
Kiadva 2021
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031311
Műfaj Aktualitás
Tartalom Szemelvények a könyv témáiból: - Egy orvosok nélküli világ - Jártak-e az oroszok a Holdon? - UFO-k az óceánok mélyén - Emberek "áram" alatt - Az MTA és a barguzini csontváz - Hogyan gyártsunk betegséget? - "Ne legyetek birkák" Ezeken kívül még más, érdekes és gondolkodásra serkentő fejezetekkel várja a titkok után kutató olvasókat a könyv.

Fejedelmek

Sorszám763
CímFejedelmek
Kiadva 2021
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634266273
Műfaj Történelmi
Tartalom A nagy sikerű előző kötet, az Árpád és fiai után ebben a részben a szerző és olvasói még abban a homályos korszakban járnak, amelyről nagyon kevés forrás maradt fenn. A magyar kalandozások koráról annyit tudunk, hogy előbb Árpád fia Zolta volt a fejedelem, őt követték a "trónon" Fajsz és Taksony. Miféle emberek voltak, milyen személyes tragédiákat éltek át? A leendő magyar királyok ősei éppen úgy születtek, szerettek, harcoltak és haltak, mint oly sok más ősünk azokban az időkben. Mégis volt bennük valami több, ami a Turul nemzetség tagjaiként és Árpád leszármazottaiként arra ösztönözte őket, hogy másoknál jobbak legyenek. Mindegyik a Hon és népe javáért dolgozott, akkor is, ha olykor hibáztak, elrontottak valamit, vagy éppen ellenkezőleg, sok akadályt legyűrve törekedtek előre azokban a zűrzavaros időkben. Ahogyan azt a szerzőtől megszoktuk, a képet sokkal szélesebbre nyitja. Nem csupán Árpád leszármazottaival találkozik az olvasó ezeken a lapokon, a német király vagy a bizánci császár is feltűnik a maga emberi valóságában. És nem csak az uralkodók, a magas rangúak történetét ismerhetjük meg. Egy korabeli magyar kovácsmester és egy révész-fogadós családja révén követhetjük az akkor élt egyszerű emberek kalandos életét is.

Kedves lehallgatóink

Sorszám762
CímKedves lehallgatóink
Kiadva 2021
Kiadó Atlantic Press
ISBN 9789635570324
Műfaj Poltikai
Tartalom Érdekel, mik a biztos jelei annak, hogy lehallgatják a telefonodat? Érdekel, hogy itthon melyik hivatal foglalkozik a ,,hosszúfülűek" tevékenységével és hogyan? A szerző saját tapasztalatból régóta ismerkedik a témával, de most újabb szakértői véleményeket is idéz 2021 nyarának emlékezetes botránya, a Pegasus-ügy kapcsán. A fürkészek története ma aktuálisabb, mint valaha, jóllehet a lehallgatásoknak több évezredes múltja van. A botrány akkor robbant ki, amikor kiderült, hogy egyes kormányok a terrorelhárítás fegyvereként vásárolt, meglepően sokoldalú elektronikus eszközt nem a terroristák, hanem saját belső ellenzékük ellen vetették be. Nemere utánajárt a lehallgatás történelmi hagyományainak és eseteinek itthon és külföldön, részletesen foglalkozik a Kádár-korszakban alkalmazott lehallgatási módszerekkel, és a Snowden-ügy sem marad ki a könyv lapjairól. A legtöbb teret a szerző a magyar Pegasus-eseteknek szenteli, miután megkeresett számos hazai lehallgatott személyt és beszélt olyan szakértőkkel és más ,,illetékesekkel" is, akik a háttérben szeretnének maradni. Igyekezett a legobjektívebb képet festeni az ügy magyar szálairól. A végkövetkeztetés persze nem lehet más, mint az, hogy ha nem teszünk semmit a Pegasus-botrány kapcsán napvilágra került folyamatok, az egyre tökéletesebb lehallgatási eszközök politikai célú felhasználása ellen, akkor nincs többé magánélet, az orwelli világ már holnap beköszönt.

Magyarok útján

Sorszám761
CímMagyarok útján
Kiadva 2021
Kiadó Urbis
ISBN 9786155289705
Műfaj Történelmi
Tartalom A regény abba a korba viszi el az olvasót, amikor a magyarok még a kazár birodalomban éltek, de már érett a szakítás. Ogur, egy magyarokból, türkökből, kabarokból, obiugorokból és más népek fiaiból összeverődött sajátos kis "szabadcsapat" élén vándorol a nagy füves pusztákon, maga és harcosai nemegyszer tűznek össze a kazár hatalommal is. Egy nagy összeesküvés nyomára bukkanak, ezért menekülnek és bújdosnak, egy ideig egy mocsárban élnek, majd eljutnak a kazárok új fővárosába, a Volga parti Etelbe. A zsarnok kazár uralkodó, a kagán kegyetlensége felháborítja a szövetséges népeket, és ekkor már Ogurnak is jut szerep az elnyomott népek lázadásában. A regény a magyar történelemnek abban a korszakában játszódik, amikor őseink még nem tudták, hogy egyre nyugatabbra fognak vándorolni, hogy aztán nem egészen száz évvel később nekivágjanak a Kárpátok hágóinak...

Tárd kia szíved

Sorszám760
CímTárd kia szíved
Kiadva 2021
Kiadó Anno
ISBN 9789633758588
Műfaj Romantikus
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Petra Dragon irodai alkalmazottként megtudja, hogy hirtelen örökölt egy nagyvállalatot. Inkább elmenekülne a hatalmas feladat elől, de némi tépelődés után úgy dönt, hogy felveszi a kesztyűt, hiszen munkások százai függnek tőle. Éjjel-nappal dolgozik, hogy sínre tegye új életét, szinte semmire sincs ideje, ami azelőtt a napi rutinjához tartozott...Ám egy napon...

Mohács 1526

Sorszám759
CímMohács 1526
Kiadva 2021
Kiadó Historycum
ISBN 9786155816192
Műfaj Történelmi
Tartalom 1526 tavaszán, Szulejmán szultán parancsára, minden keresztény erőt felülmúló, hatalmas oszmán had indul Európa ellen. Az ifjú II. Lajos, magyar és cseh király kisebb létszámú, de jól felszerelt, ütőképes serege megpróbálja megállítani a pogány fergeteget. A szemben álló csapatok a mohácsi síkon vonulnak fel, hogy megütközzenek egymással. Hatalmas, hősies küzdelem bontakozik ki... A mohácsi csatát többször megírták már, de nem így. A szerző korábban már feldolgozta a magyar történelem szinte minden nevezetes eseményét, megírta azok hőseit és antihőseit, és boncolgatta a történések mozgatórugóit. Ez a regénye is eltér más szerzők hasonló tárgyú műveitől. Ez a "Mohács" egyszerre mutatja mintegy alulnézetből és felülről is mindazon eseményeket és folyamatokat, amelyek megelőzték a nagy csapást. A legújabb kutatások eredményeit is felhasználva egy teljesebb, tisztább képet ad a magyar történelem egyik legfontosabb eseményéről, bemutatva a magyar hadak hősies helytállását is. Mindezt egy kalanddal, romantikával átszőtt történetbe ágyazva.

Trianon titkai

Sorszám758
CímTrianon titkai
Kiadva 2021
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031489
Műfaj Dokumentum
Tartalom „Hát vannak még titkai Trianonnak?” – kérdezhetné az olvasó, amikor kezébe veszi ezt a könyvet és elolvassa a címét. Bizony vannak. Főként azt a kérdést lengi körül nagy bizonytalanság és sok titok, hogy mi is volt annak a vérlázító eseménysorozatnak a kiindulópontja? Másfelől azt is hangsúlyozni kell, hogy a titkok kiderítésében egyáltalán nem segített az a sok száz – vagy akár ezer – könyv, ami eddig erről a témáról Magyarországon megjelent. Merthogy azokban általában csak egyféle érvelést találhatunk. A művek végkicsengése mindig az volt, hogy „Mi, magyarok, akik ellen összefogott a világ, és áldozatai lettünk a nemzetiségek, az árulók, a rosszakarók hatalmas összeesküvésének!” Azért ezt meg kell vizsgálni alaposabban és objektíven. Erre tesz kísérletet ez a könyv néhány titkot felvillantva.

Párizs titkai

Sorszám757
CímPárizs titkai
Kiadva 2021
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031472
Műfaj Dokumentum
Tartalom Amiket Ön majd olvashat, azt a valóság „írta”, mi csak lejegyeztük. Így vagy úgy csoportosítva Ön elé tárjuk Párizsnak kicsi és nagyobb „titkait”, amit egy messziről érkezett utazó ritkán ismer. Amiről nem tudhat, de éppen azért jött ebbe a csodálatos városba, hogy ezeket is megismerje. Minden utcában történt már valami. A Szajna partján, a szigeteken, a hidakon jártak azok az emberek – valósak, és a képzelet szüleményei – akikről hallottunk, olvastunk, akiket filmen láttunk, vagy az iskolai történelemkönyvekben tanultunk róluk. Híres festők, írók, zenészek, szobrászok, katonák, utazók, vagy éppenséggel szélhámosok lépkedtek ezeken a járdákon, aludtak e tetők alatt, élték az életüket századokkal, vagy csak évtizedekkel korábban. Kimondhatatlan érzés, hogy mi most az ő nyomaikban járunk. A történelmi városrészekben ugyanazt látjuk, amit ők láttak. És közben kilessük, megismerjük a város titkait is.

Mohamed 10 Titka A próféta élete

Sorszám756
CímMohamed 10 Titka A próféta élete
Kiadva 2021
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031465
Műfaj Dokumentum
Tartalom Az olvasó mindent megtudhat az iszlám vallás megalapítójáról, Mohamed prófétáról. Élete, kalandjai, tizennégy felesége, cselekedetei mind olvashatók e lapokon. A férfi, akiről negyven évig senki sem tételezte fel, hogy híres lesz – egyszer csak isteni sugallatokat kezd kapni Allahtól, és személyes példával jár elől, amikor terjeszteni kezdi az új hitet. Megalapít egy vallást és attól kezdve az élete teljesen megváltozik. Életveszély, háborúk és egy erős közösség felépítése - ez foglalja el élete utolsó évtizedeit. Közben megismerünk minden fontosat magáról az iszlámról és annak lényegéről.

Ember és Univerzum

Sorszám755
CímEmber és Univerzum
Kiadva 2021
Kiadó Adamo Books
ISBN 9789634537281
Műfaj Dokumentum
Tartalom VIGYÁZAT! Veszélyes olvasmány: gondolkodásra ösztönöz! A szerző majdnem 50 évig tervezte a megírását, most végre elkészült. Tudnia kell, hogy ez a mű ÖNRŐL is szól, benne vannak ön és utódai, és azok a milliárdok, akik még meg sem születtek. A Mindenség könyve ez, lapjain a múlt, a jelen és a jövő szédítő perspektívái tárulnak fel. Egymásba folyó Univerzumok, világok kezdetei és végei, százmilliárd évek története. Hogyan látja mindezt a tudomány és hogyan a szerző? A tudásuk révén istenné változó emberekről, idegen civilizációkról, világok találkozásairól, időtlen idők félelmetes eseményeiről olvashat. Legyen kíváncsi és bátor, lásson neki! De vigyázzon! Ha hétfőn kezdi, kedden és szerdán már másképpen fog érezni, csütörtökön és pénteken másképpen fog gondolkodni, a hét végére talán már egészen más emberré lesz, miután megismerkedett a világok világaival, a végtelen Univerzumok titkaival.

Nem sírok utánad

Sorszám754
CímNem sírok utánad
Kiadva 2021
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758564
Műfaj Regény
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Egy árvaházban felnőtt, magányos fiatal nő elveszti a munkáját és ezért vállalkozásba fog. Egy jó ötletet valósít meg szinte pénz nélkül… Vera a vállalkozását állatszerető gazdikra alapozza. De aki nagyon szereti az állatokat, tud-e bánni az emberekkel is? És ha végre beköszönt a szerelem, megállja-e a helyét ebben a bonyolult világban? Vera Grassi nem az az ember, aki egykönnyen feladja - sőt, soha, semmilyen körülmények között nem adja fel. Történjen bármi, ő kitart az ötletei mellett akkor is, ha szembe kerül a hatóságokkal. Mindent, még a szerelmesét is elveszítheti, de végigcsinálja, amit eltervezett. Mert az ember lányánaik csak így van esélye arra, hogy beteljesítse álmait.

Szédítő ragyogás

Sorszám753
CímSzédítő ragyogás
Kiadva 2021
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634266006
Műfaj Regény
Álnév Samira Ar-Rashid
Tartalom A szédítő ragyogás romantikus regény és helyenként erotikus történet és izgalmas krimi. Az egykori arab férj elől menekülő asszony és a lánya évek óta él Európában. Szinte már teljes nyugalom veszi őket körül. A gyötrődés és a fájdalmak, ami elől menekülni kényszerültek, már a múlt ködébe vész, amikor a volt férj rájuk talál és bosszút esküszik. Szerelem és önfeláldozás, izgalom és ármány... Mi kell még egy igazán jó nyári regényhez?

Árpád és fiai

Sorszám752
CímÁrpád és fiai
Kiadva 2021
Kiadó Gold Book
ISBN
Műfaj Regény
Tartalom Nemere István új történelmi regénye a honfoglalástól Árpád fejedelem haláláig terjedő időszakot dolgozza fel, részben a rendelkezésre álló szűkös források, részben az írói képzelet alapján. A X. században a Kárpát-medencébe érkező magyar törzsek előtt két sorsdöntő feladat állt: az új hazában való végleges berendezkedés, illetve a határok biztosítása, különös tekintettel a Keleti Frank Királysággal határos nyugati gyepűre. A szerző árnyaltan és átfogóan örökíti meg a történettudományban sokáig csak a „kalandozások korának” nevezett időszak első évtizedeit. Fordulatokban gazdag történetében felmutatva azt az egyre inkább elfogadottá váló tényt, hogy a nyugati hadjáratok legalább annyira szóltak a frankokkal, különösen Arnulf királlyal kötött szövetség katonai kötelezettségeinek teljesítéséről, illetve később, a magyarokkal szemben ellenséges Gyermek Lajos uralkodása idején a nyugati határok megszilárdításáról, mint a puszta zsákmányszerzésről. A nagyrészt sikeres nyugati hadjáratok közepette a hátországban is a magyarság sorsát évszázadokra meghatározó változások kezdődtek, melyek hatásait a szerző a fejedelmi családtól és a vezérektől kezdve a törzsek harcosain, kézművesein és asszonyain át a honfoglalók minden rétegének életében bemutatja.

Korzikai kalózok között

Sorszám751
CímKorzikai kalózok között
Kiadva 2021
Kiadó
ISBN 9486155289637
Műfaj Regény
Tartalom A Muhi csata után IV. Béla lányát az üldöző tatár hordák elől egy dalmát kolostorba kísérő magyar vitéz kalózok fogságába kerül, majd a szabadulása után Korzika szigetére. Harcol és győz vitéz módjára, de egy idő után a szíve hazahúzza.

Velence titkai

Sorszám750
CímVelence titkai
Kiadva 2021
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031458
Műfaj Aktualitás
Tartalom A város - amely egyben Európa egyik leghatalmasabb állama is volt valamikor - ezer titkot rejteget mindmáig. A szerző sokat kóborolt a hely ismert és ismeretlen ztugaiban. Tereken, hidakon és híres épületekben. Nem titkoltan kedvenc városa Velence. Ezért is öröm számára, hogy ez a mű a 750. megjelent könyve. A könyv számozott kiadás formájában jelenik meg először, ami igazi ritkaság.

Jogod van meghalni

Sorszám749
CímJogod van meghalni
Kiadva 2021
Kiadó URBIS Kiadó
ISBN 97861552896
Műfaj Bűnügyi
Tartalom Miutánhárom nagyhatalom: az USA, Oroszország és Kínalehetetlenné tette a HágaiNemzetközi Büntetőbíróság működését, a bírák egy csoportja létrehoz egy titkos Alapítványt, amelyet igazságszerető,tehetős személyek adományaiból működtetnek. A bírák egyben kommandósok és ítéletvégrehajtók is.Kimenekül-e a karmaikból akár csak egyetlen száműzött diktátor, aki már-már azthiszi: biztonságban van, éssoha senki nem vonhatja felelősségreaz elkövetett háborús és emberiesség elleni bűnei miatt? Nem csak a hazájukból elűzöttek, a máshol letelepültek sem lehetnekbiztonságban. A „különlegesbíróság“ annak ismegtalálja a módját,hogyan büntesse a megérdemelthalállal a ma is hatalomban lévődiktátorokat…A filmszerűenpergő regény hőseivelegyütt szinte mi is ott lehetünk a változatos helyszíneken játszódó eseteknél. Mintha mi is kiadhatnánk az ítéletet azokra, akik arrarászolgáltak, bujkáljanak akár Dél-Amerikában, akár Ázsiában vagyAfrikában, a bíró-hóhérok elől nincs menekvés. Ám ők is csak emberek, ők sem mindig biztosak abban, hogyhelyesen cselekednek-e, mégsemismernek könyörületet.

A sivatag hercege

Sorszám748
CímA sivatag hercege
Kiadva 2021
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9633758556
Műfaj Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Judy, a fiatal európai lány régész kollégáival egy arabországban folytat ásatásokat. Szerelembe esik egy csinos fiatal arab herceggel,de a helyzetük nem egyszerű. Az iszlám terroristák célpontja a közeli város, sőt azzálesz a régészek tábora is. Judy és szerelme, Tahir herceg életveszélybe sodródnak. Kikerül ki győztesen a terroristák és a hatalom harcából, és vajon megmenekülnek-eazok, akiknek ehhez a küzdelemhez nincs közük? Vagy csak azt hiszik, mert minden emberszembekerülhet a terrorral, és akkor döntenie kell, melyik oldalon áll valójában? A sivatag mindenkit befogad - de vajon kit enged el élve és kit tart örökre a homokdűnék között?

Magyar csaták tüzében

Sorszám747
CímMagyar csaták tüzében
Kiadva 2021
Kiadó Szalay Könyvek
ISBN 9789634593393
Műfaj Történelmi
Tartalom Magyarország számos csatát vívott a századok során. Ezek közül jónéhány történelmi jelentőséggel bírt és komoly kövtekezményeket vont maga utrán. Akár győztünk, akár elbuktunk, nagyszerű hősök tették meg mindazt, amit megkövetelt tőlük a haza. Közülük mutat be 15 érdekfeszítő, jelentős ütközetet a könyv.

COVID-19 A koronavírus járvány Titkok, tévedések tanulságok

Sorszám746
CímCOVID-19 A koronavírus járvány Titkok, tévedések tanulságok
Kiadva 2020
Kiadó DokArt
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom A könyv végigveszi a történéseket a vírus kezdete óta, egészen napjainkig Nemere István precíz és dokumentalista stílusában. A könyv pikantériája, hogy Dr Gödény György az egyes fejezetekhez megjegyzéseket fűzött hozzá a saját stílusában. Aki nem csak ostorozni akarja a két szerzőt a ráaggatott címkék miatt legyintve egyet, hanem tudni akarja, hogy mit és miért mondanak, jobb ha elolvassa ezt a könyvet. Könyvvásárláshoz a link: https://olvasoterem.hu/index.php?route=product/product&product_id=361

Fogójátékok

Sorszám745
CímFogójátékok
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán
ISBN 97861550314207
Műfaj Dokumentum
Tartalom A könyvecske megszületése és a mögötte rejlő gyűjtőmunka nem az én érdemem. Kulman Miklós foglalta írásba és ábrákba a játékokat. Én egy hosszabb bevezetőben foglakozom az én gyerekkoromat még alapvetően meghatározó játékkör történetével, jelentőségével. Az általam írt bevezető és összefoglaló rész után jönnek a fogójátékok leírásai. Óvodákban, iskolákban lehet ez a mű igazán érdekes és azok körében, akik emlékezni akarnak vagy netán feleleveníteni ezt a ma már szinte kipusztulóban lévő játék fajtát. Ahogy az állatok kipusztulása is veszteség az emberiségnek, így a régi játékok népszokások eltűnése is az.

Kossuth

Sorszám744
CímKossuth
Kiadva 2020
Kiadó Gold Book
ISBN 978 963 426 583 2
Műfaj Regény
Tartalom Kossuth Lajos a magyar történelem ikonikus alakja. Élete csaknem egy teljes évszázadot ölelt fel és nagyon sok esemény tarkította ezt az amúgy sem szokványos életfolyamot. A fiatal ügyvéd előbb a vármegyéjében tűnt fel, hogy nem sokkal később az országgyűlés aktív szemlélőjeként és eseményeinek krónikásaként ismertesse meg magát. Lett belőle politikai újságíró, társadalomnevelő újító, reformer és szenvedélyes hazafi, ki ezért éveket töltött börtönben. Aztán lett szabadságharcos, bár nem olyan szenvedélyes és fejjel a falnak rohanó, mint számos neves kortársa. Végül akarva-akaratlanul forradalmárrá lett, majd egy szabadságharcot és egy országot vezetett hazánk kormányzójaként. Trónjától fosztotta meg a Habsburgokat, akik ezért rettenetes bosszút álltak a nemzeten, és rajta is. Élete második felében többé nem láthatta hazáját, három világrészben volt száműzött. Mégis olyan politikus volt, akivel a Világost követő évtizedekben még számoltak Európában. A szerző nem hallgat el semmit az életéből: a kicsinységeket vagy vétkeket sem. Úgy tárja elénk történelmünk egyik legnagyobb alakját, hogy a nagysága mellett nem csak rokonszenves vonásai mutatkoznak meg. Egy ember küzdelmes életéről olvashatunk, amely olyannyira összefonódott Magyarország tizenkilencedik századi történetével, hogy azokat lehetetlen szétválasztani, hiszen Kossuth a száműzetés évtizedeiben is fontos szereplője volt a magyar közéletnek, beleszólt az itthoni politikába. Nem árt feleleveníteni, mi mindent tett a magyarokért, amikor mások – milliók! – a kisebb ellenállás, a meghódolás, a kibékülés felé mentek el. Egyedül Kossuth maradt az, aki volt.

Ifj. Horthy Miklós A másik fiú

Sorszám743
CímIfj. Horthy Miklós A másik fiú
Kiadva 2020
Kiadó Lazi
ISBN 9789632674841
Műfaj Regény
Tartalom „Az ember, akiért odadobták Magyarországot a náciknak” – mondják, hiszik róla néhányan. Horthy Miklós kormányzó – a két háború között az ország vezetője – kisebbik fia, Ifjabb Horthy Miklós távol élt a politikától és a hatalomtól, amikor belekerült a magyar történelem fő sodrába. 1944 végén elrabolták. A kormányzónak ő volt az utolsó életben maradt gyermeke, szerette volna megmenteni az életét. Az országot megszálló németek – Hitler parancsára – az elfogott fiúval zsarolták meg az apát: adja át a hatalmat a magyar náciknak, a nyilasoknak, akkor elengedik Miklóst… Természetesen nem engedték el sem őt, sem a kormányzót és családját, csak a háború végén szabadultak – a kisebbik fiú pedig megjárta Mauthausen és Dachau poklát is. Honnan jött, és mi lett vele? Ifjabb Horthy Miklós egyszer villant fel hazánk történetének egén, mint egy meteor. Ám ne higgyük, hogy ezzel el is tűnt végleg. Előtte és utána is még hosszú, kalandos életet élt. A szerző, aki már megírta az összes Horthy életét, ezzel a könyvvel törleszti utolsó adósságát. A magyar olvasók szinte semmit sem tudnak a „kisebbik fiúról”, pedig élete színes és gazdag volt. Földrészeken átívelő szerelmi kalandjairól akkoriban legendákat meséltek, de volt diplomata – magyar nagykövet Brazíliában –, volt kereskedő és hontalan vándor, túlélt nagyon veszélyes baleseteket, és a háború után még csaknem ötven évet élt. Hogy mi minden történt vele – itt van, ezeken a lapokon…

Szükségem van rád

Sorszám742
CímSzükségem van rád
Kiadva 2020
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758540
Műfaj Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény egy ritkán érintett témával: a béranyaság kérdésével foglalkozik. Főhőse Hanna már nem először szül gyermeket másoknak. Ám a legutóbbi „megrendelő“ házaspár nem jön el a gyermekért, nem tudni, mi történt velük… Hanna hónapokon át egyedül neveli kislányát. Mígnem egy napon valaki, akit még sohasem látott, váratlanul becsönget az ajtaján és közli: a gyermekért jött… De nem csak ennyi a történet. Hanna élete tele van akadályokkal. A férfiak néha nagy meglepetést okoznak neki, hát eltart egy ideig, míg megtalálja az igazit. Közben beindít egy vállalkozást, üzletasszony és kreatív alkotó is lesz. Ám a sors beleviszi őt az egykori „megrendelő“ családjába, ahol aztán a szálak eléggé összegabalyodnak. A regény arra emlékezteti az olvasót: minden életnek, minden embernek feladata van ezen a világon, akkor is, ha nem tud róla. Ha pedig tudja, akkor számtalan akadályon keresztül kell elérnie a célját.

Tengernek fordítom lovamat

Sorszám741
CímTengernek fordítom lovamat
Kiadva 2020
Kiadó URBIS Kiadó
ISBN 9786155289583
Műfaj Regény
Tartalom Nagyon kalandos sors jutott Máténak, egy szegény magyar kisnemes fiának. A történet 1241-ben kezdődik, amikor a tatárok megtámadják a Magyar Királyságot. Úgy hozzák a véletlenek, hogy a huszonéves fiatal férfinak Béla király egyik lányát kell kimentenie a vad hódítók elől. Hát bizony Máté „tengernek fordítja lovát“ és olykor csatába bocsátkozva az üldöző tatárokkal, jut el az Adria partjára. Onnan aztán kaland kalandot követ, hősünk hamarosan a tengeren találja magát, majd kalózok bukkannak fel és a szeszélyes sors Korzika szigetére veti… Többet nem árulunk el a történetből, legyen elég annyi: van még benne sok meglepő fordulat. Vajon a magyar legény túlélhet-e a szigetlakók között, akik akkor éppen a gyűlölt megszálló hatalom, Genova ellen harcolnak? A fiatalember életét a tatárok támadása változtatta meg, nekik „köszönheti“, hogy elárvult és kifutott a világba. A könyv egy hosszúra tervezett regényfolyam indító kötete. A korzikai szabadságharcos története remélhetőleg hamarosan folytatódik

A korona kalandjai III.

Sorszám740
CímA korona kalandjai III.
Kiadva 2020
Kiadó Gold Book
ISBN
Műfaj Regény
Tartalom A magyar Szent Korona történetének befejező részét tartja kezében az olvasó. A harmadik kötet talán az előző kettőnél is izgalmasabb, noha ez nem a szerző érdeme: a koronával történtek olyan események az utolsó másfél száz évben, amelyek feszültebbek bármely kriminél, tévésorozatnál. 1849 és 1945 között háromszor elásták, a föld alá rejtették, nehogy rátaláljon egy-egy barbár, idegen hódító. Viselte a két utolsó uralkodó, Ferenc József és az első világháború vége felé IV. Károly. Voltak felfelé ívelő, szép szakaszai azokban a korokban, és voltak szégyenteljes bukásai, hiszen a korona min-dig együtt haladt a magyar nép történetével. Az összefonódásnak olykor túl nagy ára volt. A könyv lapjain tanúi lehetünk, hogyan rejtették el Kossuth menekülő hívei, és hogyan nyomoztak utána éveken át a megszálló osztrák hatóságok. Ki árulta el végül a rejtekhelyet? Hogyan került aztán az 1849-es véreskezű zsarnok fejére, akiből pár évtized múltán a „nemzet szeretett atyja” lett? A története nemcsak e tárgy, hanem a körülötte élő és őt éltető emberek története is. Felül- és alulnézetből ismerhetjük meg azokat az időket. Mi történt a koronával a kommunista rémuralom, a Tanácsköztársaság alatt? Hogyan próbálta a trónja vesztett király visszaszerezni? Miért lett hazánk király nélküli királyság, milyen veszedelmeken mentek át a korona és őrzői a második világháború alatt? A közeledő szovjet hadsereg elől kivitték Nyugatra, majd Ausztriában egy benzines hordóban elásták, és nélküle adták meg magukat az amerikai hadseregnek. Hogyan került elő, miért tartották nyolc évig a megszállt Németországban, és hogyan került az Egyesült Államok legjobban őrzött erődjébe? Miféle diplomáciai és egyéb játszmák zajlottak le a 1970-es években, amikor kiderült, hogy Carter elnök kormánya visszaadná azt a magyaroknak? És milyen mesterkedésekkel és szépnek nem nevezhető akciókkal próbálták egyesek megakadályozni, hogy mégis visszakerülhessen a magyar nép tulajdonába?

Tucatnyi halál

Sorszám739
CímTucatnyi halál
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031-37-3
Műfaj Novellák
Tartalom Címével ellentétben a szerző tizenhat izgalmas kriminovelláját tartja kezében az olvasó. Ahány történet, annyiféle halál jön szembe velünk a meglepő, fordulatokban bővelkedő elbeszélésekben.

A kereszt városa

Sorszám738
CímA kereszt városa
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031-38-0
Műfaj Kisregény
Tartalom A kisregény egy vallás által dominált városban játszódik. Az emberek legtöbbjét a papok tartják befolyásuk alatt, de akad néhány fiatal, akik szívesen változtatnának a fennálló viszonyokon.

Egyedül

Sorszám737
CímEgyedül
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031-36-6
Műfaj Elbeszélés
Tartalom Az elbeszélések alapötlete az az elgondolás, hogy mi történne, ha egyszerre minden élő eltűnne körülöttünk és csak mi maradnánk EGYEDÜL. Erre az élethelyzetre négy híres ember: író, filozófus különböző elképzelt történeteit írja le a könyv.

A Szűz Mária kód

Sorszám736
CímA Szűz Mária kód
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán
ISBN 978-615-5031-39-7
Műfaj Regény
Tartalom A bibliai alapokon nyugvó, Szűz Mária és Jézus Krisztus igaz története alapján megírt ismerős história nem véletlenül viseli az "így is történhetett..." alcímet. Ez a szemtelen, de életszerű és a mitikus sallangoktól megfosztott változat éppen olyan közel kerülhet hozzánk, mint az "eredeti", amely tele van mesékkel és valószínűtlen, vagy éppenséggel soha meg nem történt epizódokkal.

Idegenek a magyarokról

Sorszám735
CímIdegenek a magyarokról
Kiadva 2020
Kiadó Urbis Kiadó
ISBN 978-615-5289-7
Műfaj Tudományos
Tartalom A szerző csaknem 100 történelmi regény és életrajz után most azt kutatta fel és mutatja be nekünk: az idők során miképpen vélekedtek a magyarokról a nem magyarok? Őseink már sztyeppei vándorlásuk során felhívták magukra a figyelmet, születtek róluk érdekes beszámolók, legendák, rémtörténetek és hiteles írások. Történészi babérokra pályázó császárok és más főemberek, arab és perzsa utazók és tudósok írtak a magyarokról még „útközben“. Később, miután őseink befejezték a honfoglalást, sokan eljöttek a Duna és a Tisza mellé, és innen tudósították honfitársaikat erről a „vad, kegyetlen“, minden más nemzettől olyannyira különböző népről. Perzsák, arabok, törökök, bizánciak, görögök, tatárok, németek, franciák, olaszok, svédek, dánok, oroszok… Az elmúlt ezer év során megfordultak itt diplomaták, utazók, hódító katonák, egyházi emberek, írók és költők, zarándokok és lovagok. Ünnepelt híres emberek és egyszerű névtelenek, kiket a történelem viharai sodortak ide. Akit érdekel, hogy ez a sok ember milyennek látta Magyarországot és a magyarokat, az máris lapozzon az első oldalra, és megtalálja, amit keresett.

A vírusok könyve

Sorszám734
CímA vírusok könyve
Kiadva 2020
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 978-615-5031-35-9
Műfaj Tudományos
Tartalom A kis műben megtalálható majdnem minden, amit 2020 tavaszán tudni lehetett a rettegett betegségről. Az olvasó röviden megtudja belőle, honnan ered ez a vírus, milyenek voltak a régi nagy járványok, hogyan zajlik le a fertőzés folyamata és miképpen védekezhetünk ellene? Eddig hogyan terjedt a vírus több mint száz országban, miképpen próbáltak védekezni ellene, melyik módszer ígérkezett jobbnak? Milyen károkat okoz nem csak gazdaságilag, de pszichésen is? Mit jelent karanténban lenni, ott hogyan viselkedjünk? Miféle összeesküvés-elméletek születtek a koronavírussal kapcsolatban? Egyes országok vezetői, diktátorai hogyan használták ki a koronavírust politikai hatalmuk növelésére? Mit tesz a világjárvány az emberekkel, lehet-e számítani hasonlóan tragikus helyzetekre a jövőben is?

A vírus neve: korona

Sorszám733
CímA vírus neve: korona
Kiadva 2020
Kiadó URBIS Kiadó
ISBN 978-615-5289-55-2
Műfaj Regény
Álnév Karim Reza
Tartalom Különleges könyv ez. Napjainkban játszódik, amikor világszerte dühöng a koronavírus. A szerző elárulja nekünk, kik készítették a vírust, hol és mikor engedték útjára, és mi volt ezzel a céljuk? Megismerjük nem csupán az egészségünkért küzdő szervezetek belső titkait, és azt, mi zajlott le Kínában a vuhani blokád idején, de még inkább a titkosszolgálatok és terrorista szervezetek módszereit. Miközben mi a koronavírustól félünk, valahol valakik számára ez is csak egy fegyver a sok közül, amit bevethetnek más hatalmak meggyengítésére. A kulisszák mögött pokoli erők csapnak össze és soha nem lehet tudni, ki a barát és ki az ellenség, vajon a barát mindig az marad-e, és az ellenség mikor áll át a mi oldalunkra? A nagyon izgalmas regény filmszerűen pereg, és aki olvassa, úgy érezheti: a legvalóságosabb és egyben a legszörnyűbb események kellős közepére került.

Toll és bilincs

Sorszám732
CímToll és bilincs
Kiadva 2020
Kiadó olvasoterem.hu
ISBN 978-615-00-7686-7
Műfaj Regény Bűnügyi Poltikai Történelmi Dokumentum
Tartalom A magyar írók és költők az utóbbi pár száz évben, főleg a huszadik században sokszor voltak kénytelenek bíráik elé állni vagy botrányos ügyeik következményeit vállalni. A közönséges bűnözőtől az igaztalan, sokszor politikai indíttatás miatt elítélt tollforgatókig széles a merítés. A vádak pedig: pénzhamisítás, vallásgyalázás, izgatás, prnográfia, agyonveretés… mint egy mai bulvár-híradóban. De itt művészekről, írókról van szó. A legtöbb esetben igen jókról. A könyvből megtudják, hogy tizenhét magyar író és írónő miféle botrányokba keveredett. Hogyan „csinált” írót valakiből a börtön? Ezek az emberek általában a véleményükért álltak ki, követelték maguknak a jogot, hogy cenzúrák, politikai rendszerek és bíróságok nélkül hirdethessék olvasóiknak a véleményüket. Ezt azonban néhány száz éven keresztül szinte minden hatalom akadályozta, ahol csak tudta. Irodalmunk nagyjai közül a sors szinte senkit sem hagyott ki. Mindenki előbb-utóbb bírái elé került, és megszületett ügyében az ítélet…

Helga hercegnő

Sorszám731
CímHelga hercegnő
Kiadva 2020
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758533
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Kedves olvasóm! Ön mit tenne, ha egyhangú életébe egy napon idegenek fontos hírrel lépnének be? Ha egy váratlan, mesés esemény köszöntene önre? Miként Helga, ön is mit sem sejtve teszi a dolgát szerény kis alkalmazottként, de egy napon váratlanul megtudja, hogy egy rangos arisztokrata családból származik? A huszonegyedik századi mese nem marad mese, hanem a valóság része lesz? Onnantól kezdve már kastélyban lakhat, luxuskocsin járhat, gazdag férfiak kezdenek udvarolni és sok pénze van? Az álom valósággá lesz, de hogyan fog élni a fiatal nő ebben az annyira más környezetben? Megtalálja-e a boldogságot, vagy ehhez az egekből vissza kell térnie a földre? Helga elgondolkoztató története a valóságban is megesett, és tulajdonképpen bármikor megtörténhet másokkal – akár még önnel is, kedves olvasóm.

Végtelen mezőkön

Sorszám730
CímVégtelen mezőkön
Kiadva 2020
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 978-9633758526
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A mezőgazdasági főiskolát végzett Tina egy rokonához kerül falura, ahol számítanak a szakértelmére. Nem sejti még, hogy érkezése bizonyos, szinte elfeledettnek hitt régi ügyeket is felszínre hoz. Tudtán kívül elindít egy folyamatot, amely még az ő életét is veszélybe sodorja. A nagyvárosi lány belecsöppen egy idegen életformába, ahol számos veszély leselkedik rá. Vélt vagy valós érdekeit féltő állítólagos rokon vetélytársat lát Tinában, de mások sem örülnek felhőtlenül az odaérkezésének. Van ott valaki, aki ellenségének hiszi őt, és úgy dönt, hogy nem hagyja annyiban a dolgot, Tinának mennie kell. Ráadásul a lány olyasmivel veti be a rokona földjét, amit errefelé még soha senki sem termelt, ez is ellenérzéseket szül. A lány életében felbukkan a szerelem is, de az igazi nagy harcok még hátravannak. A végtelen mezőkön nem csak szerencse és boldogság teremhet, hanem keserűség és alattomosság is. Ám Tina nem olyan ember és nem olyan nő, aki bármi vagy bárki elől megfutamodik!

Szerelmet keresek

Sorszám729
CímSzerelmet keresek
Kiadva 2020
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 978-963375819
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ramona Wallon harmincnyolc éves nő, túl egy váláson, éppen benne egy nem túl kellemes élettársi kapcsolatban, és nyomozásokat folytat főnöke megbízásából. A magándetektív-iroda hűtlen házasfelek, csaló üzlettársak, öreg és gazdag férfiakat elcsábító fiatal szélhámosnők, sötét alakok nyomában jár, és ezt teszi Ramona is. Néha nagyon ügyes, valóságos diplomataként arat sikereket. Az egykori rendőrnő elégedetlen az életével, amelyben ő is felfigyel néhány oda nem illő dologra… Közben találkozik egy régi kollégával, és akkor még maga sem sejti, mi lesz ebből. Ugyanakkor nyomozni kell egy maffiózó után is, és itt már bonyolódnak a dolgok. De Mona nem lenne az, aki, ha feladná, ha félúton megtorpanna. Úgy a munkában, mint a szerelemben végigmegy az úton, nem ismer félelmet. Neki csak akkor jó az élet, ha az teljes. Most már nem köt kompromisszumokat a szerelemben sem.

Megtalált élet

Sorszám728
CímMegtalált élet
Kiadva 2020
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 978-963-3758502
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Dominika fiatal könyvelőnő egy napon váratlanul egy „krimibe“ csöppen. A jó oldalon kell valamit tennie egy maffiacsalád ellen, és ő megteszi, amire kérik. Ám innentől kezdve menekülnie kell, a rendőrség tanúvédelmi programja „eldugja“ őt sok száz kilométerrel távolabb, hamis iratokkal kezdhet új életet egy kisvárosban. Ahol, ha nem is az igazi szerelem, de a kalandok rátalálnak. Sajnos a maffia is a nyomában van, és innentől kezdve az élete is veszélybe kerül. Felbukkan az eleinte titokzatos védelmező, akivel a lány nagy szerelembe esik… A lány életének új szakasza igazán csak most kezd kibontakozni, mert olyan események történnek, amelyek miatt már mindketten életveszélybe kerülnek. Egészen Európa széléig, az óceán partjáig futnak, hogy végre megleljék a boldogságot és Nika megtalálja saját, igazi életét.

Megszállás

Sorszám727
CímMegszállás
Kiadva 2019
Kiadó Adamo Books Kiadó
ISBN 978-615-540-447-4
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A sci-fi magyar klasszikusa új regényében azt feszegeti: mi lenne, ha a Földet napjainkban Idegenek szállnák meg? Olyan könyörtelen, vérszomjas hódítók, akik miután lerabolták saját bolygójukat valahol az Univerzumban, most a földi vízre, levegőre és aranyunkra vetnek szemet, hogy ezek segítségével regenerálják otthonukat. A hódítók egyetlen nap alatt megszállják az egész Földet, elvágják az áram- és energiaforrásokat. A Föld lakosságának egy részét kiirtják és megkezdik a sajátos zsákmány begyűjtését. Fogy a levegőnk, a vizünk, és semmit sem tehetünk, hogy megvédjük magunkat? Úgy, hogy megszakadt a kapcsolat az országok, a földrészek, a szervezetek és intézmények között, az emberek magukra maradva néznek szembe az éhséggel, betegségekkel, a kipusztulás nagyon is valós rémképével? A regény lapjain megelevenednek a mai politikai szereplők, látjuk, hogyan reagál az amerikai elnök, a német kancellárasszony, a francia elnök. De felbukkannak egyszerű, ám hősies nők és férfiak mind az öt világrészben, ők próbálnak tenni valamit a megszállók ellen, akiknek vannak aljas földi segítőik is. Lehet, hogy a világűrben akadnak barátai a Földnek? Onnan is érkezik segítség? A könyv egyik főszereplője Greg, a fiatal, zseniális fizikus, aki egy titokzatos nő segítségével hetek alatt megalkotja a proton-fegyvert. Ez az emberiség egyetlen reménye: ha bevetik az Idegenek ellen, talán megmenekül a Föld és világunk megszabadul a kozmikus rablóktól?

Én, Rákosi Mátyás

Sorszám726
CímÉn, Rákosi Mátyás
Kiadva 2019
Kiadó Lazi Kiadó
ISBN 978-963-267-447-6
Műfaj Regény
Tartalom Rákosi Mátyás életével a szerző a magyar történelem talán legsötétebb fejezetét írta meg. Szégyenfoltja lett az országnak, lejáratója az amúgy sem igazán hiteles kommunista mozgalomnak. Ő volt a „magyar Sztálin“, aki aztán életét tizenöt éves száműzetés után Magyarországtól több ezer kilométerre fejezte be. Tanulságos, hogyan lett a szorgalmas és okos, kétségtelenül jobb sorsra érdemes fiatalemberből, aki eleinte hitt a szabadságban és az emberiség fejlődésében, olyan hatalmi tényező, aki éppen ezt a fejlődést gátolta minden erővel. Ő, aki egykor rokonszenves tehetségével tűnt fel, hogyan lett elnyomó eszmék rabja, majd azok katonája? Aki azt hitte, előbb ő szenved a népéért, amelyet majd felemel, ha erre nyílik lehetősége, ám amikor eljött ennek az ideje, rémületes terrort vezetett be saját népe ellen. Politikai túlhatalom, elcsalt választások, az ellenfelek bedarálása, egész társadalmi osztályok felszámolása, likvidálása, majd egykori elvtársai fizikai megsemmisítése, kínzókamrák, besúgóhálózat, fegyveres erőszak, koncepciós perek – és mindez a „felszabadító“ szovjet hatalom tevékeny segítségével zajlott annyi éven át. A könyv olvasója minderről pontos leírásokat kap, és arról is, hogyan reagált az ország népe a borzalmas időkben. De megismerjük a diktátor magánéletét, emberi (?) kapcsolatait, két vagy több arcát. A sok nyelven beszélő és író, a közvetlen érintkezésben elragadó ember bármikor félelmetes, pusztító vadállattá változhatott, hogy aztán ismét visszatérjen megnyerő modorához. A kötet eloszlat sok félreértést vele kapcsolatban, a szerző idéz beszédeiből és leveleiből, legfőképpen pedig végre megvilágítja életének utolsó, szovjet száműzetésben eltöltött szakaszát. Akinek egykor mindene megvolt, az élete végén nyomorgott – felfoghatjuk ezt egyfajta társadalmi igazságszolgáltatásnak is.

A korona kalandjai II - A magyar Szent Korona története Mohácstól a reformkorig

Sorszám725
CímA korona kalandjai II - A magyar Szent Korona története Mohácstól a reformkorig
Kiadva 2019
Kiadó Gold Book kiadó
ISBN 9789634265573
Műfaj Regény Elbeszélés Történelmi
Tartalom Ezzel a kötettel folytatódik a magyar szent korona kalandjairól szóló trilógia, amely nagyobb részben a magyar nép, a magyar államiságért folytatott küzdelem története is. Ez a rész a mohácsi vésztől a magyar reformkorig meséli el, mi minden történt, és történhetett a koronával azokban a bizonytalan időkben. A sokak szerint szinte történelmi intézményként kezelt koronát, amelyre egész elméleteket, sőt állami törvényeket és rendeleteket építettek, kézről kézre adták az említett korokban. Próbálták elrabolni, eltűntetni, felhasználták zsarolásra, megfélemlítésre. Voltak olyan „magyar“ uralkodók, akik csupán egyszerű „ékszernek“ tartották, drágaköveinek és aranyának értékét becsülték csak, szimbolikus jellegére és nemzetet összefogó erejére ügyet sem vetettek. Megint másoknak csak egy jelvény volt, amit életükben egyszer egyetlen órára a fejükre tettek, magukra öltöttek, azután majdhogynem megfeledkeztek róla. De minden korban akadtak, akik a koronát szentnek tartották és készek voltak életüket is adni azért, hogy az a magyaroké maradjon. Mégis, a korona hosszú évtizedeket töltött „fogságban“, idegen érdekek szolgálatában. Egész emberöltők múltak el úgy, hogy senki sem láthatta, ha mégis, hát politikai érdekek csaptak össze körülötte. Ez a könyv a homályos évszázadokról szól, amikor a korona védelmében ismert és neves, no meg ismeretlen hazafiak álltak ki. Mindezek ellenére az ország jelképe leggyakrabban idegen hatalmak játékszere lett, de mindig akadtak, akik ezt nem tűrhették és tettek is ellene.

Arany a tűzbn

Sorszám724
CímArany a tűzbn
Kiadva 2019
Kiadó Hystoricum Kiadó
ISBN 9786155816130
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Az 1053-ban született Salamon volt az egyetlen magyar király, aki harmincnégy éves korában egy napon nyomtalanul eltűnt, és soha többé nem került elő. Vajon mi történt vele? A szerző erre keresi a választ. Bár regényt írt, az szinte minden részletében történelmileg ismert és bizonyított tényekre támaszkodik. Mégis, néha úgy tűnik, hogy a senkihez sem hasonlítható, nagyon különös életű uralkodónknak nemcsak a halála volt megmagyarázhatatlanul furcsa, de ő maga is bonyolult egyéniség lehetett. A „kalandkirály” nagyon izgalmas életet élt, és a regény lapjairól kibontakozik az István király halálát követő évtizedek minden zűrzavara, borzalma, de királyokon átívelő, a magyar népet összekovácsoló törekvések sorozata is. Tass, a regény főhőse, afféle korabeli detektív, tudós ember, szinte kóbor lovag, ki jól forgatja a kardot is. Őt bízza meg Judit, Salamon német felesége, hogy keresse meg a férjét, tudja meg, él-e még, vagy már halott? A regény egy izgalmas nyomozás története, melynek során felelevenednek az eltűnt király tettei, a magyar történelem akkori eseményei. Az olvasó együtt lehet Salamonnal nagy diadalai és még nagyobb bukásai közepette. Megismerjük a mások véleményére hajló, esküszegő, sőt végül hazaáruló férfi tragédiáját. A szerző a regény végén kap „szabad kezet“, hisz nem tudjuk, valójában hová tűnt Salamon, mi lett az elátkozott király sorsa. A befejezés igen meglepő…

Titkok Könyve 2019-2020

Sorszám723
CímTitkok Könyve 2019-2020
Kiadva 2019
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031311
Műfaj Tudományos Dokumentum
Tartalom

Viszlát tegnap

Sorszám722
CímViszlát tegnap
Kiadva 2019
Kiadó Olvasoterem.hu
ISBN 9786150057248
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A sci-fi műveivel negyven évvel ezelőtt befutott szerző az utóbbi tíz évben kedvenc műfajában nem írt egyetlen regényt sem. De most végre nekigyürkőzött és letette az asztalra az új művet. A szerző rajongói és a vérbeli SF-fanok egy olyan huszonkettedik századi időrendőrrel ismerkednek meg e lapokon, aki bár éppen az időtörések megakadályozására esküdött fel, titokban maga követi el a legveszedelmesebb „idő-gaztetteket“. Ő az, aki „idő-bigámista“ (trigámista, quadrogámista…), vagyis régi korokban vannak szeretői, feleségei és gyerekei, akikhez vissza-visszajár, hisz imád más korok szokásai és körülményei között élni. Még nem tudja, hogy már gyanús lett, szorul körülötte a hurok és egy napon az idő-szökevény nyomába ered az egész modern apparátus, rendőr kollégák szeretnék őt elkapni és megbüntetni. Mit tehet a menekülő, hogy túljárhasson üldözői eszén? Sok korban és helyszínen hány életveszélyes helyzetből kell kimenekülnie, és miféle időfilozófiai és gyakorlati akadályokkal kerül szembe?

A tűz lánya

Sorszám721
CímA tűz lánya
Kiadva 2019
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758489
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Mit tehet egy utolsó éves egyetemi hallgató lány, akit már csupán néhány vizsga választ el a diplomától – ha rettenetes baleset éri? Attól kezdve olyan nyomokat visel a testén, amelyeket mások talán látni sem akarnának és nem is bírnának. Mielőtt élete árnyékba fordul, felmerül a lehetőség, amely részben visszaadná régi külsejét. Mire képes, meddig mehet el ma a plasztikai sebészet? Aki Victoria Vaal segítségére siet, egyszerre angyal és ördög? A megmentő, vagy az elveszejtő? A regényben egy nő és két férfi történetét látjuk filmszerűen peregni. A könyv a tévutak és választások útvesztőjében bolyongó lány történetén keresztül mutatja meg az igaz szerelem természetrajzát. A másik férfi, aki várja Victoria visszatértét, vajon meddig lesz türelmes? Az élet merre sodorja ezt a három embert?

A megtagadott asszony

Sorszám720
CímA megtagadott asszony
Kiadva 2019
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758472
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A jubileumi, századik Melissa Moretti-regény főszereplője… maga az írónő! Akivel olyan dolgok történnek, amelyekre nem számított. Az egyik nap még azt hiszi, néhány héttel korábban hosszú és boldog házasságának vetett véget férje halála, és most biztonságban van, nyugodtan élhet és alkothat tovább. A harmincnyolc éves özvegynek eddig húszegynéhány regénye jelent meg, népszerűek a nőknek írott művei, és őt is kedvelik az olvasók. Ám egy napon minden összeomlik. Rettenetes dolgok derülnek ki a halott férjéről, neki pedig azonnal el kell hagynia a villát és elveszíti egész vagyonát - egy tartozás fejében mindent visz a bank. Melissa egy szál ruhában, hátizsákkal a vállán nekivág a világnak, miközben nem tudja, hol, hogyan és miből fog élni? Túléli-e az első heteket? Sok veszélyes kaland vár rá, olyan dolgokat él át, amelyekről addig csak a könyveiben írt, most maga is megtapasztalja az igazi életet. Ám végül megleli új szerelmét és új otthonát, ahol máris tovább írhatja a Moretti-regényeket: az olyanokat, mint ez, amit az olvasó most tart a kezében.

A korona kalandjai

Sorszám719
CímA korona kalandjai
Kiadva 2019
Kiadó Gold Book kiadó
ISBN 978 963 426 527 6
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Még azok is haszonnal, ugyanakkor izgalommal forgathatják majd a szerző új könyvének lapjait, akiket eddig nem különösebben érdekelt a magyar korona sorsa. Az író, aki a magyar történelemnek szinte minden korszakát feldolgozta komoly monográfiákban, dokumentumkötetekben, életrajzokban és regényekben, ezúttal nem sokat foglalkozik a „szent koronát“ övező tanokkal, eszmékkel és hiedelmekkel – inkább annak sorsát követhetjük a könyv lapjain. Amely egyszerre regény és tanulságos olvasmány, bár semmi kitalálás nincsen benne, hiszen a szerző csak azt írja le, ami valóban megesett az ezeréves magyar ékszerrel, mi egyben jelkép is volt. Sőt, az országot és annak tartományait összefogó, sokak által még a királyoknál is nagyobb hatalommal bíró, önmagában is jogintézményt képviselő tárgy volt. A több kötetre tervezett mű első részét tartja kezében az olvasó. Megtudhatja belőle, hogyan „született“ a korona, hogyan hozták el Magyarországra és az első király fejére kerülve milyen nagy hatást gyakorolt az utódokra is. Méltó és olykor bizony arra méltatlan emberek is viselték, akiknek nemegyszer közömbös, aljas vagy nemes tetteiről is olvashatunk e lapokon. Az Árpád-házi királyok kihalása után a korona „idegen kezekbe“ került, hol elrabolták, hol zálogba csapták, hol kiváltották és ily módon megszabadították. Volt, hogy elveszett, és megtörtént az is, hogy teljes tudatossággal betörtek őrzőhelyére és elvitték olyanok, akik azt nem érdemelték meg. Tették meglett férfiak, igazi hercegek, de kisfiúk, sőt csecsemők fejére is. Hogy megszerezzék, összeesküdtek, loptak, gyilkoltak, raboltak. Uralkodásuk mindennél fontosabb jelvényeként viselték magyar, francia, német, cseh, lengyel királyok, öltek és haltak érte sokan, sok csatában. Az első részben a korona első ötszáz évét ismerhetjük meg, egészen a mohácsi vészig kísérjük kalandos sorsát.

Néma szerelem

Sorszám718
CímNéma szerelem
Kiadva 2019
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Thomas, a fiatal európai erdőmérnök Indiába szegődik, ahol egy gazdag öreg hölgy birtokán kell erdőt telepítenie. A férfi nem egykönnyen illeszkedik bele a kisvárosi létbe, ismerkedik a helyi viszonyokkal, szokásokkal és hölgyekkel is. Ám hamarosan találkozik Rewával, a néma festőnővel, akinek révén egy másik világ tárul fel előtte. A kedvesé, aki nem tud beszélni, ám érzelmeit sok egyéb módon képes kifejezni. Az indiai vidéken nagy ellentétek feszülnek a sztrájkolni, lázadni készülő munkások és gyárosok között – akik közé Thomas munkaadója is tartozik – és sok indulat mozgatja az embereket. A városban régi sérelmek és új jogtalanságok tüzelik fel a lakosság egy részét. Thomas igyekszik kimaradni a dolgokból, de eljön a pillanat, amikor legalább a tanácsaival segítheti a „gazdáját“. Közben fellobban szerelme Rewa iránt, aki valamilyen rejtélyes módon kapcsolódik Thomas munkaadójához. Az érzelmeket sokféleképpen, csak éppen szavakkal nem közlő „néma szerelem“ olyan erős, hogy túléli a társadalmi viharokat és a fiatal pár a történet végén megleli a boldogságot.

Miriam szerelme

Sorszám717
CímMiriam szerelme
Kiadva 2019
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Petronella Zewgar nem szereti a nevét. Ám mert nyolc éve egy gazdag arab házaspár lányának, Zahának a nevelője, elfogadja, hogy Miriamnak szólítsák. Elmúlott harminc és vénlány, de voltak kapcsolatai. A családdal együtt él egy csodaszép dél-európai palotában. Nagyon megszerette a száműzött politikus lányát. De felmerül egy kényszerházasság lehetősége, aztán Zahát elrabolják, majd hála Miriamnak is, sikerül őt kiszabadítani. De vége a nyugalmas luxuséletnek. Miriam és Zaha megszöknek két férfi segítségével, akikből nem csak odaadó barát, de szerelmes társ is lesz… A történet tovább halad és új dolgok tárulnak fel a világ elől elrejtőzött tizenhét éves lány és nevelőnője előtt. Soha nincs korán vagy késő a szerelemre, és akik szeretik egymást, azok előtt mindig nyílnak új utak.

Helló, itt a halál!

Sorszám716
CímHelló, itt a halál!
Kiadva 2019
Kiadó Urbis Kiadó
ISBN 9786155289415
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Az európai titkosügynökök nem kímélik az Unió ellenfeleit. Most elsősorban az embercsempész bandák főnökeire vadásznak. Amerre ezek a látszólag vidám és gondtalan „diákok“ elhaladnak, csak halottak maradnak. Előbb a Balkánon aratnak, aztán szembeszállnak az Európába menekülőket irányító és szállító orosz, török, szír és másféle banditákkal. Ha kell, elhagyják a kontinens határait is, hogy végezzenek a lelkiismeretlen bűnözőkkel. De kelepce vár rájuk, amelyből nem mindnyájan jöhetnek ki élve. Félelmetes párharc indul egy ellenséges titkosszolgálattal: tizennyolc országban csapnak le egymásra… Az olvasó megismeri, miféle küzdelem dúl az európai alvilág, az embercsempészek, a titkosszolgálatok és más szervek között. A szeme előtt kibontakozik egy olyan háború, amelyet soha sehol nem hirdettek meg, katonái nem viselnek egyenruhát, ellenben a legmodernebb eszközöket használják fel. Ha kell, kémműholdakat és lézerágyúkat is bevetnek egymás ellen. A filmszerűen pergő történetet egyesek a szerző legjobb „eurokrimijének“ tartják, bár ebben a műfajban az író már több nagyon izgalmas regényt tett le az asztalra. A Helló, itt a halál azokat is felülmúlja…

Csák Máté A trencséni nagyúr

Sorszám715
CímCsák Máté A trencséni nagyúr
Kiadva 2018
Kiadó Lazi Könyvkiadó
ISBN 978 9632674254
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom A szerző a magyar történelem számos korszakát „megénekelte“ már történeti munkáiban vagy regényeiben. De a tizennegyedik század eleje eddig valahogyan kimaradt munkásságából. Ezt pótolja ezzel a regénnyel, amelynek legfőbb szereplői valóságos történelmi alakok, kik akkoriban éltek és cselekedtek a Magyar Királyságban. A rossz hírű oligarcha, Csák Máté a maga idejében az ország egyik leggonoszabb embere volt, mint azt tudjuk a régi iratokból és krónikákból. Gaztetteinek, vérengzéseinek se szeri, se száma. Máté úr évtizedeken át sikerrel szállt szembe hazai és idegen királyokkal, az Egyházzal és saját népével is. Nem ismert könyörületet és gátlástalanul gyarapította birtokait. Mígnem aztán eljött az első Anjou király, Károly Róbert uralma. Ám igazából a kegyetlen főúr végzetét a regényben néhány korábbi, mára alig ismert kisebb rémtette okozza. Mert mindig voltak és vannak, akik nem felejtenek, a bosszú beteljesítésére sokáig képesek várni.

Hajnali Lovas

Sorszám714
CímHajnali Lovas
Kiadva 2018
Kiadó Urbis Kiadó
ISBN 978-615-5289-42-2
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom A szerző előző regényében, a magyar államalapítás előtti időkben játszódó Keleti lovas lapjain megismert Örs kalandjai folytatódnak ebben a könyvben. A kalandozások korában Őrs tizedesre felfigyeltek már a magyar vezérek. Tudják, hogy többször megjárta már Nyugatot, és ha rábíznak egy feladatot, akkor ő azt tűzön-vízen át elvégzi. Most új kalandok várnak rá. Egy fiatal német herceget kell bajor földre kísérnie, ahol megüresedett trón vár rá. Huszan indulnak útnak, és nem is sejtik, miféle megpróbáltatások várnak rájuk. Hiszen Dorn herceg kis országát távolléte alatt egy bitorló foglalta el. Erhard, a gátlástalan zsoldosvezér senkitől sem fél, és nem riad vissza bármilyen gaztettől, hogy az ölébe hullott hatalmat – az országot – megtartsa. Ide érkezik a magyarok rabságából elengedett fiatal herceg. Az első naptól kezdve ugyan német urak is mellé állnak, ám ő úgy igazán csak magyar „testőreire“ számíthat. Közöttük is kitűnik Örs, aki számtalan merész tettével kihívja maga ellen a bitorló haragját. Aranykincs, irigység, bosszú váltakozva uralják az embereket. A rettegett magyarok, bár csak maroknyian vannak, szétszórják, egymással szembefordítják az ellenséget, legyőzik az ellenük fenekedőket. Sok fortély és ármány után, amelyekben kis híján többször is odaveszik a herceg, és „testőrei“, Örsnek és társainak végül izgalmas küzdelmek és cselek után sikerül a herceget a trónjára ültetni. A magyar történelem eseményeiről már csaknem száz művet: regényeket, életrajzokat, monográfiákat alkotott szerző ezúttal is lebilincselően, filmszerűen meséli el a történetet, olvasóihoz közel hozza a régi kor embereit, akik talán nem is olyan nagyon különböztek a maiaktól…

Idegenek a Földön és a világűrben

Sorszám713
CímIdegenek a Földön és a világűrben
Kiadva 2018
Kiadó Adamo Books
ISBN 9789634333741
Műfaj Regény Tudományos
Tartalom Több mint 700 megjelent könyv, közel 14 millió eladott példány itthon és külföldön nem lehet véletlen. Akit ennyien olvasnak, arra oda kell figyelni. Nemere István ezúttal sem tagadja meg magát. Nagyon izgalmas könyve százmilliárd (nem millió!) éves korszakokon át mutatja a múltat, a jelent és a jövőt. Jártak-e Idegenek a Földön régen, vagy mostanában? Találnak-e idegen világokból származó, mikroszkopikus méretű lényeket a földi atmoszférában? Elhallgatják-e bizonyos földi kormányok, hogy már felvették a kapcsolatot az Idegenekkel? A szerző nem csak ezeket a kérdéseket boncolgatja, de szóba kerül az is, amiről ma még a legtöbb tudós sem értesült: a földi élet legalább 10-12 milliárd éves, vagyis nem ezen a bolygón keletkezett. Kik hozták vagy küldték ide, kik az ismeretlen „szüleink“? Az író nem ufológusoktól, hanem elismert tudósoktól idéz, akik műveikben a bonyolult kérdéssorozat egy-egy részletét próbálták megválaszolni. Honnan származik az ember, kik élnek még rajtunk kívül a világűrben, szétterjedt-e már az értelem? Milyen idegen civilizációk lehetnek a Kozmoszban és mi lesz velük – velünk – ha anyagi világunk elindul a pusztulás útján? A szerző apokaliptikus képeket vázol fel a Mindenségről, ugyanakkor megcsillantja a reményt, hogy mi, és más fejlett civilizációk milliárd évek múlva hogyan találunk magunknak menedéket a végtelen Kozmoszban…

Horthy István A kormányzó fia

Sorszám712
CímHorthy István A kormányzó fia
Kiadva 2018
Kiadó Lazi Kiadó
ISBN 978-963-267-392-9
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Az elmúlt évek során a szerző mélyen, alaposan foglalkozott a Horthy-család életével. Ez a könyve csak látszólag „regény“, a párbeszédek és a főhős gondolatainak leírása mellett tulajdonképpen csak valós tényeket tartalmaz. Horthy István, a kormányzó fia minden protekció nélkül végezte el a középiskolát és az egyetemet magyar földön, és soha nem használta ki azt, hogy az apja a Magyar Királyság kormányzója, első embere volt 1920-tól. Istvánt nem érdekelte a politika, műszaki ember volt, autó- és motorversenyző, a „mérnök úr“ (szerette, ha így szólítják), aki elment Amerikába is, hogy egyszerű munkásként dolgozzon a Ford autógyárban, amatőr repülőből lassan profivá képezte ki magát. A legnagyobb magyar gépgyár embereként, ha nagy üzletet akart kötni Indiában, akkor felült egyszemélyes sportgépére és elrepült Bombayba, majd onnan vissza… Amikor végre rátalált élete párjára, kis repülőgéppel mentek nászútra, körberepülték a Földközi-tengert. István maga volt a pontosság, az alaposság jelképe, mindig betartotta a szavát, és végig becsületes maradt. Akkor is, amikor apja megtette őt a saját helyettesének, és a fiatalabb „Őfőméltósága“ fontos állami feladatokat végzett. Aztán kiküldték a frontra, ahol harmincnyolc évesen vadászpilótaként szállt szembe a szovjet repülőkkel… Ezt talán nem kellett volna, mert egy napon végzetes baleset érte: gépe lezuhant és ő is odaveszett. A halála körülményei sokak számára még ma sem világosak, egymást érik a különféle összeesküvés-elméletek. A szerző élvezetesen vetíti elénk annak az embernek az életútját, aki egykor Magyarország második közjogi méltósága, legfontosabb embere volt, aki szembeszállt volna a német és magyar nácikkal, aki – ha életben marad – örökre megváltoztatta volna hazánk történetét.

Nem alszik a város

Sorszám711
CímNem alszik a város
Kiadva 2018
Kiadó Urbis Könyvkiadó
ISBN 978-615-5289-28-6
Műfaj Regény Bűnügyi Kaland
Álnév Hemilton, Henry
Tartalom A kedves olvasó régóta szeretett volna olyan regényt olvasni, amelyben főszereplők a kaland, az erotika, az aljas merénylők és a bátor terrorelhárítók? Olyant, ahol egy nő és egy férfi szerelmi-szexuális életét nagyon merészen ábrázolják? Olyant, ahonnan megtudja, hogyan készülnek fel az iszlám merénylők egy európai nagyváros elleni merényletre? Amiben elolvashatja, miképpen értelmezik a Koránt és Allah tanításait azok, akik engesztelhetetlen, szent háborút,"dzsihádot" hirdettek a "hitetlenek", vagyis az európaiak ellen? Hogyan jut el egy arab fiatalember a sivatagi kiképzőtáborból ide hozzánk, hogy aztán a vesztünkre törjön? Miféle emberek a terrorelhárítók, milyen gondok gyötrik őket is? A szerelem és a harc olykor szembefordulhat egymással - de megesik, hogy a kettő egymással párhuzamosan fut, és erőt ad. Ha ilyen könyvre vágyott eddig, már nem kell tovább keresgélnie. Megtalálta.

Kegyetlen Szerelem

Sorszám710
CímKegyetlen Szerelem
Kiadva 2018
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Három nemzedék, három asszony története fonódik össze a regényben. A múltban egyik nagy bűnt követett el a másik ellen. Tragédiák lettek egy „könyörtelen“ viszonyból, de a legfiatalabb nő, Landa előbb azért harcol, hogy megtudja, mi is volt az a rossz huszonvalahány évvel korábban, ami elfordította egymástól anyját és nagyanyját. Utána pedig mindent megtesz, hogy megmentse egyikük életét, és lebontsa két ember végzetesnek tetsző gyilkos indulatait. Közben őt is megkörnyékezi a szerelem. Vigyáznia kell, nehogy ez is olyan gyilkos szerelem legyen, ami a másik két nemzedék életét megkeserítette… Megindítóan szép történet, tragikus eseményekről és születendő új életről, tragédiák fájó emlékéről, de egy bimbózó, szép kapcsolat reményében, ami több mint ígéret…

Gyémántok Asszonya

Sorszám709
CímGyémántok Asszonya
Kiadva 2018
Kiadó Annó kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ella Esmeralda Branca ősei kalandos körülmények között Brazíliából érkeztek Európába. A lány élete alaposan megváltozik, amikor egy tengerparti kisvárosban megismerkedik egy férfival, és új állást vállal egy ékszerboltban. Ella drágakőszakértő, gyémánt-specialista, ugyanakkor fiatal nő, akinek határozott elképzelései vannak az életéről, azt maga akarja irányítani. Ő is meglepődik, amikor döbbenetes eseményekbe keveredik, ezek között akad életveszélyes kaland is. Az egykor elásott gyémántkincsre, ha rátalál, megváltoztatná az életét. A történetben van szerelem, intrika, vannak nagyszerű és nagyon rossz pillanatok és helyzetek, akárcsak az életben. Ám Ella Esmeralda nem hagyja magát, a dolgoknak úgy kell alakulniuk, ahogyan ő akarja – egészen a történet utolsó lapjáig…

Oly nehéz szeretni

Sorszám708
CímOly nehéz szeretni
Kiadva 2018
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A kisváros polgármesterasszonya korrupciós botrányba keveredik. Megvádolják, az egész város előtt megalázzák, és még jobban meghurcolnák, ám Sandra nem hagyja magát. Igazát bizonyítani felfogad egy magándetektívet, aki energikusan lát munkához és hamarosan kideríti, kik áskálódnak az asszony ellen. Egy egész összeesküvést fedez fel, és kideríti, hogy több cinkos érdekből szövetkezett Alexandra-Sandra ellen. Ezenközben a régóta egyedül élő asszonyt megtalálja a szerelem is. Nem könnyű a küzdelem, ráadásul a szerelmese akaratlanul is nehéz próba elé állítja a polgármesterasszonyt. Megtapasztalja, hogy „oly nehéz szeretni“, ha látszólag minden és mindenki szembefordul azzal, aki csak egy kis szeretetre vágyik… De Alexandrát-Sandrát nem olyan fából faragták, aki egykönnyen feladná. Megküzd mindenért, legfőképpen pedig a becsületéért, hogy azután felemelt fővel állhasson városa polgárai elé.

Viharban

Sorszám707
CímViharban
Kiadva 2018
Kiadó Gold Book kiadó
ISBN 978 963 426 484 2
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Nemere István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiája utolsó kötetében a kormányzó és a száműzött pályafutását mutatja be. 1920 tavaszán Horthyt megválasztották Magyarország kormányzójának és ezen a poszton csaknem huszonöt évig kitartott. Ahogyan az előző kötetekben, a szerző nemcsak főszereplője életének eseményeit mutatja be meglepő részletességgel, hanem az akkori Magyarország viszonyait is. Hisz nem csak a volt admirális, aztán „Főméltóságú Úr” szereplője a regénynek. Lapjain, akár egy szétterített legyezőn, megjelennek a korabeli magyar élet szinte összes szereplői, arisztokraták, munkások, politikusok, hivatalnokok, újságírók, demokraták és nyilasok. Látjuk, hogyan veszíti el a kormányzó gyermekeit, hogyan nyer teret a német orientáció és hogyan kerül az ország mindinkább a nácik uszályába. Tanúi vagyunk Horthy és Hitler tárgyalásainak, és annak, hogy a kormányzó kényszerpályán mozgott, nem volt elég ügyes ahhoz, hogy kivezesse országát a bajból, viszont túl becsületes, hogy rókalelkű politikus módjára lavírozzon a sokféle akarat és hatás között. Veszni hagyta a vidéki zsidóságot, de megmentette a budapestiek nagyobb részét. Túl későn próbálta elhagyni a nácikat, akik ezt a fia elrablásával, majd az ő és családja internálásával bosszulták meg. Hitler foglyaként vészelte át a háború utolsó hónapjait, utána meg kis híján a nürnbergi háborús bűnösök vádlottjai közé került… Csak évekkel később, már túl a nyolcvanon vált teljesen szabad emberré. Utolsó éveit Portugáliában töltötte, közel az imádott óceánhoz. Szegényen, szinte nyomorogva, mások kegyeire hagyatkozva élt, hiszen nem volt kimentett vagyona, svájci bankszámlája… Mert nem volt „igazi politikus”. Horthy Miklós életének nagy ívét 1957-ben fejezte be. Az olvasó a harmadik könyvből megtudja, hogyan élt és halt a magyar történelem egyik legellentmondásosabb alakja.

Kuruc Világ - A száműzöttek

Sorszám706
CímKuruc Világ - A száműzöttek
Kiadva 2018
Kiadó Lazi Kiadó
ISBN 987-963-267-391
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom A trilógia harmadik részében Zrínyi Ilona és Thököly Imre életének utolsó éveiről olvashatunk – mindamellett megismerjük a korabeli bécsi, sztambuli, római és párizsi eseményeket is. A kurucok immár a török segítségére szorulnak és bár a magát még mindig erdélyi fejedelemnek nevező Thököly vív egy diadalmas csatát, rövid időre visszaszerzi hatalmát – a nagypolitika eseményei áthúzzák számításait. Az Oszmán Birodalom és a Habsburgok hatalma között egyre szűkülnek a lehetőségek. Amikor pedig Imre gróf már teljesen török segítségre szorul, elkezdődik a kuruc mozgalom – a felkelések, lázadások – utolsó szakasza. Ezenközben Ilona asszony Bécsben vívja a maga csatáit, és hamarosan kiszabadul, mehet férje után török földre. Szerbiában végre ismét együtt élhetnek, igaz, immár mint török alattvalók. Az események láncolata a száműzötteket mind délebbre sodorja, hogy aztán életük végét számtalan megalázás és küzdelem közepette, a reményt soha el nem veszítve már Kisázsiában tölthessék. A két történelmi nagyság megható szerelme mellett a regényben fel-felvillan az európai politika számos eseménye, amelyek mind hatást gyakorolnak hőseink életére.

A Vatikán titkai

Sorszám705
CímA Vatikán titkai
Kiadva 2018
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031298
Műfaj Dokumentum
Tartalom Aki 30 perc alatt szeretne mindent megtudni a Vatikánról, annak ajánljuk ezt a kis művet. Nagyon tömören, ugyanakkor célratörően írta le a szerző mindazt, ami a legfontosabb az egyházi központ múltjában és jelenében. Megismerheti a katolikus központ, a szervezet, mint intézmény mai működését, egykori és modern céljait, módszereit, helyzetét. Ez az, amit minden ma élő embernek tudnia illik a Vatikán titkairól.

Varázslók Titkai

Sorszám704
CímVarázslók Titkai
Kiadva 2018
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031304
Műfaj Dokumentum
Tartalom Sokféle varázsló és rengeteg varázslás létezik ma is. Vannak gyógyító-sámánok, akiknek titkairól színesen ír a szerző. Vannak közöttük bűvészek - David Copperfield, akinek egyik nagy mutatványát, éppen e lapokon leplezi le az író. De szóba kerül a tudomány és a varázslás ellentmondásos viszonya, sőt az író éppenséggel a kvantumfizika és a varázslás összefüggéseit sem hagyja szó nélkül.

Szerelmem, Ahmed

Sorszám703
CímSzerelmem, Ahmed
Kiadva 2018
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758335
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Hella közel negyvenéves özvegyasszony, oliva-ültetvénye van a Földközi-tenger egyik szigetén. Van hát birtoka, szép háza, és szereti az olajfáit is... De hiányzik neki egy férfi. Egy napon a szigetre repül egy "arab herceg", aki gazdag, rokonszenves és megvenné Hella birtokát. Erről szó sem lehet - "ez a világom, a világot pedig nem szokták eladni". Ám Ahmed nem tágít. Itt járt egyetemre, ennek az országnak a polgára régóta, valójában építész, aki eldöntötte: ő is ültetvényes lesz ezen a szigeten...

A Kormányzó

Sorszám702
CímA Kormányzó
Kiadva 2018
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634264705
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Nemere István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiájának második kötetében az I. világháború befejezésétől a II. világháború kitöréséig követi nyomon Magyarország későbbi kormányzójának életútját. Az otrantói tengeri ütközet után a súlyos sebesüléséből felépülő Horthy Miklóst a Ferenc Józsefet az osztrák császári és magyar királyi trónon követő I. (IV.) Károly császár előbb ellentengernaggyá, majd altengernaggyá és az Osztrák–Magyar Monarchia flottájának parancsnokává lépteti elő. A flotta leszerelése után visszavonul kenderesi birtokára, ott éli meg az őszirózsás forradalmat és a Tanácsköztársaság véres napjait. Azonban jelleméből fakadóan képtelen a tétlen szemlélődésre, így 1919 májusában elvállalja Károlyi Gyula szegedi kormányának hadügyminiszteri posztját. A román megszálló hadsereg kivonulását követően az antant támogatásával 1920-ban kormányzóvá választották, s ezzel kezdetét vette a magyar történelemnek az a közel negyedszázados korszaka, melynek történeti és emlékezetpolitikai megítélése mindmáig éles vitákat vált ki. Nemere István trilógiájában Horthy Miklós és közvetlen környezete sorsán túl nem mulasztja el bemutatni a korszak hétköznapi embereinek sorsát, gondolkodásmódját sem. Életrajzi regénye kiváló korkép a két világháború közötti Magyarországról és Európáról.

Itélőmester

Sorszám701
CímItélőmester
Kiadva 2018
Kiadó Urbis Könyvkiadó
ISBN 9786155289279
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A kisvárosban sorozatgyilkos teszi el láb alól a tisztesnek tűnő polgárokat. Maga állítja össze a vádiratot, fogalmazza meg az ítéletet, amit saját kezűleg végre is hajt, és kihirdet. Egyetlen áldozata sem ártatlan, sőt nagyon is sok szárad a lelkükön. A magát Ítélőmesternek nevező tettes sokak szemében népszerű lesz, afféle mai népmesei hős, hiszen ha a törvény nem bünteti meg a gonoszokat, akkor megteszi helyettük az Ítélőmester. Tábora lesz, rajongói támadnak, de amikor a már a törvény emberei is bekerülnek az áldozatai közé, a közhangulat megoszlik. Országos üggyé dagad a dolog, az Ítélőmester pedig az igazságosztó szerepében tetszeleg. Lassan kiderül, hogy nincs is egyedül valakik állnak mögötte, akik talán nem is akárkik az országban, sőt az Unióban. Nem véletlen az alcím sem " Szokatlan bűnügyi regény" ez bizony nem úgy végződik, ahogyan elvárnánk egy krimitől. Megtudjuk ugyan ki a gyilkos, de jobb, ha ezt a titkot csak az Ítélőmester olvasói ismerik meg!

A szerelem szigete

Sorszám700
CímA szerelem szigete
Kiadva 2018
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Liana egy profi mentőcsapatot vezet, amit a saját örökségéből hozott létre. A fiatal nő nem ijed meg, ha cunamihoz, földrengéshez, áradáshoz, tájfunhoz hívják életeket menteni. Kis csapatával érkezik most egy karibi szigetre, amelyhez közeledik a „Paulina“ hurrikán. A vihar lecsap a szigetre és Liana a pusztító tombolás alatt életeket ment, irányítja a kis országban a katasztrófa-elhárítást. A vihar dühöngése közben talál rá a szerelem is. Egy kezdetben titokzatos férfi bukkan fel, aki meglepően sokat tud Liana korábbi életéről is… A hurrikán, a pusztulás, a küzdelem az életekért és mindaz, ami akkor Lianával történik, örökre megváltoztatja az életét. A csodálatos, önfeláldozó munka és amit addig tett, ahogyan élt, most másfelé fordul. De nem tiltakozik ellene, hiszen a változások jó irányba viszik őt tovább.

A Félhold Árnyékában

Sorszám699
CímA Félhold Árnyékában
Kiadva 2018
Kiadó Lazi Kiadó
ISBN 978-963-267-380-6
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom A kuruc kor a magyar történelem izgalmas időszaka volt. A szerző a trilógia második kötetében folytatja azt, amit a Vadrózsa és kard lapjain elkezdett. Zrínyi Ilona és Thököly Imre szerelme és házassága adja a történet vázát, de a regényben sorra felbukkan minden olyan szereplő, aki akkoriban élt és tett is valamit hol a magyar szabadságért, hol meg éppen az ellen. Bécs, a Hofburg, Lipót császár éppen úgy szereplője a történetnek, mint a munkácsi várat éveken át hősiesen védelmező amazon, Zrínyi Ilona. De találkozunk a törökökkel is, akik éppen Bécset készülnek bevenni, hogy aztán eláraszthassák és kifoszthassák Nyugat-Európát. Thököly Imre az események középpontjában van. Diadalt diadalra halmozó huszonéves hadvezér, diplomata és fejedelem, sőt "magyar király" – hogy aztán röviddel később elveszítsen mindent, amit szerzett, sőt még a török börtönt is megjárja. Eközben váltakozó szerencsével folyik a küzdelem a keresztény Európa és az Oszmán Birodalom között – ez utóbbi még fogyatkozó erejével is veszélyes ellenfél. A regényben megismerjük a Magyarországon harcoló francia, német, olasz tábornokokat és zsoldosaikat, a török vezérek észjárását, a két idegen nagyhatalom között hányódó magyarokat, katolikusokat és protestánsokat, akik mind-mind a maguk céljaiért küzdenek, győznek és elbuknak, majd felkelnek ismét. Mint azt a sokak által nem, vagy félreismert hazafi, Thököly Imre is teszi.

Öröktűz

Sorszám698
CímÖröktűz
Kiadva 2018
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758304
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Edina Santino elvált 35 éves festőnő. Képeit veszik, de egy szexuális zaklatás miatt évek óta elköltözött a fővárosból, egyedül van. Egy napon a bolhapiacon felfedez két képet, és megdobban a szíve. Ezeket a háromszáz évvel ezelőtt festette az az itáliai festő, akiből diplomamunkáját írta! Nevetséges összegért jut a nő és a férfi arcképéhez. Még nem tudja, hogy másokat is érdekelnek a festmények. A műkincsrabló maffia már tudja, kihez jutottak a képek. Betörések, merényletek, végül egy rövid ideig tartó emberrablás következik, de Edina szívós és nem ereszti el a képeket. A szerelem is rátalál, miköz a ké festmény meghatárotó változást hoz új gazdájuk életében is.

Földbarát

Sorszám697
CímFöldbarát
Kiadva 2018
Kiadó Magánkiadás
ISBN 978 615 00 1193 6
Műfaj Dokumentum
Tartalom Ha a népszerű író vállalkozott rá, hogy az évezredes földművelési módszereket megújító, forradalmian új technológiáról írjon egy kis könyvet, akkor biztosan “van benne valami”. Élvezetesen ír arról a sok izgalmas dologról, ami a lábunk alatt történik minden pillanatban, elmagyarázza a folyamatokat és az új módszer lényegét. Még akik nem művelnek földet, csak fogyasztják terményeit – de nem mindegy nekik, mi kerül az asztalukra – azok is nagyon érdekfeszítő sztorikat olvashatnak e lapokon. A gazdák pedig, ha több és egészségesebb termésre vágynak, mindent megtudnak erről a környezetkímélő, zseniálisan kitalált és mindnyájunknak jobb feltételeket teremtő lehetőségről.

Nézz a szemembe

Sorszám696
CímNézz a szemembe
Kiadva 2018
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789637582981
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Emma szemészorvos, aki egy európai városban szerelmi botrányba keveredik. Nem tehet mást, messzire kell futnia, hát meg sem áll... Afrikáig. Ott még nagyobb szükség van rá, hiszen hatalmas területeken nincs egyetlen szemorvos sem, miközben a legveszedelmesebb szembajok éppen a világnak ezen a részén szedik áldozataikat. Kezelés híján sokan megvakulnak. Egy közép-afrikai kisvárosban, egy jótékonysági alapítvány kórháza lesz az új otthona és munkahelye. Nem könnyű beilleszkednie az ottani környezetbe, elfogadtatni magát a fekete bőrű lakossággal. Egy futó kalandja itt is majdnem bajba sodorja, miközben sok beteget gyógyít, sokak szeme világát menti meg műtéteivel. Új barátságok is szövődnek, ezek közül kettő meghatározó lesz már egész későbbi életében...

Száguldó Szerelem

Sorszám695
CímSzáguldó Szerelem
Kiadva 2018
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758281
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény az autóversenyzők világába viszi el az olvasót, és a főszereplő Sylviát is. A harminckét éves özvegyasszonynak jó oka van arra, hogy kerülje az autókat és a száguldást. Ám a cége egy reklámkampány szervezésével bízza meg, amelynek középpontjában Rony Chado, a világhírű versenyző állna. Az üzleti tárgyalás hamarosan szerelemmé változik. De akadnak néhányan a versenyző közelében, akiknek nem tetszik az új kedves felbukkanása. Az olvasó megláthatja a kulisszák felől, mi zajlik a versenyek alatt és azokon kívül. Mennyi ármány és intrika, mennyi tragédia van a csillogás mögött!

Keleti Lovas

Sorszám694
CímKeleti Lovas
Kiadva 2017
Kiadó Urbis kiadó
ISBN 9786155289194
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Örs ugyan még csak tizenhét tavaszt látott, de erős akarattal és némi szerencsével bekerül egy Csapatba és indulhat napnyugati portyára. A magyarok titokban lopakodnak át a végtelen erdőkön, hogy aztán egy itáliai herceg kérésére váratlanul lerohanják vetélytársa tartományát. Ott aztán kedvükre pusztíthatnak, rabolhatnak, sarcolhatnak, fosztogatnak. Az olvasó megtudja, őseink hogyan szerveztek egy ilyen "kalandozást" és az hogyan zajlott le? Hősünk kitünteti magát a harcokban, talpraesett és ravasz harcos, hát neki is jutna a zsákmányból. De egy éjszakai támadás során fogságba esik, a Csapat elesettnek hiszi őt és hazaindul. Örs rabszolga lesz, egy város egyetlen leláncolt, közbosszúnak kitett magyarja, kifosztóik jelképe, a bűnbak. Sok szenvedés után sikerül megszöknie és téli fagyban, idegen hegyekben, ismeretlen tájakon gyalog törtet keletre, hazafelé. Útja végén sebesülten, kimerülten érkezik végre a Honba. Ahol nem sok jó várna rá, de szerencsére akad egy magyar vezér, aki éppen egy rendkívül veszélyes feladatra keres Nyugatot megjárt kemény katonákat. A kis "kommandós csapat" – tíz harcos és egy nyelvet ismerő rab – elindul bajor földre. Küldetésük ugyan titkos, de a visszafelé vezető úton árulás miatt egy kisebb sereg ered a nyomukba és vérszomjas zsoldosok, aranyra áhítozó urak karmai közül kell kimenekülniük. Ami csak keveseknek sikerülhet... A magyar történelem eseményeiről már csaknem száz művet: regényeket, életrajzokat, monográfiákat alkotott szerző ezúttal is lebilincselőn, filmszerűen meséli el a történetet, olvasóihoz közel hozza a régi kor embereit, akik talán nem is olyan nagyon különböztek a maiaktól.

A hűség horgonya

Sorszám693
CímA hűség horgonya
Kiadva 2017
Kiadó Hystoricum
ISBN 9 786158036191
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom A népszerű szerző ezúttal is "történelmi regényt" írt – de ezt ne vegyük szó szerint, bár a tizenkilencedik század közepén játszódó történet lapjain igazi eseményeket és valóban élt személyeket vonultat fel. Arról szól a könyv, hogyan keletkezett Újpest? Miféle "gyarmat" volt ez, és miképpen lett egy magyar főúr birtokaként afféle "Kis-Amerika"? Ahová abban az időben szabadon jöhetett bárki, nemzetiségére, vallására, származására tekintet nélkül. Az akkor létrejövő "megyeri gyarmat" a Fóton élő Károlyi István birtokán született meg, és a gróf sokat tett azért, hogy a község szabadon fejlődhessen. Megismerjük a korabeli tímárok, asztalosok, kereskedők és tucatnyi más szakma fogásait, gyakorlóit. A szerző hősei nagyrészt olyan valós személyek, akik nevével ma a levéltárak megsárgult dokumentumaiban találkozhatunk. Akik akkoriban ezen a "gyarmaton" megtelepedtek és afféle úttörőként létrehoztak valamit, ami az 1840-es évek Magyarországán addig nem létezett. De a könyv a reformkor nagy alakjait is felvonultatja: Kossuth, Petőfi, Széchenyi, Deák is megjelennek lapjain. A forradalmat itt mintegy "alulnézetből", a kisemberek szemszögéből láthatjuk. Svábok, zsidók, magyarok, németek, szlávok, cigányok kerülnek izgalmas előzmények után a leendő Újpestre. Károlyi grófot forradalmi tetteiért haditörvényszék ítéli el, ám a község fejlődését már semmi sem állíthatja meg. Az újkori honalapítók példát mutatnak a korszak Magyarországának, miközben élik egyszerre vidám, munkás vagy éppen tragikus hétköznapjaikat. Akik a szerző eddigi műveit olvasták, most egy eddig rejtett oldalát ismerhetik meg: a már csak régi iratokban létező arctalan nevek a keze alatt e lapokon váltak élő, igazi emberekké. Tőle tudhatjuk meg, hogyan jött létre egy példamutató emberi közösség azokban a nehéz, mégis felemelő időkben.

Vadrózsa és a kard

Sorszám692
CímVadrózsa és a kard
Kiadva 2017
Kiadó Lazi kiadó
ISBN 978 963 267 363 9
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Úgy gondolhatjuk, ismerjük a kuruc korszak nagy embereit és eseményeit, mert megtanultuk a történelemórákon. Ám a népszerű szerző (félszáz történelmi monográfia és tíznél is több historikus regény írója) másképpen mutatja meg nekünk, mi is történt az 1600-as évek második felében. A hősök: Zrínyi Ilona, Thököly Imre, Lipót császár és a többiek nála esendő, hús-vér emberek, kis és nagy vágyakkal, dicsérhető vagy kevésbé pozitív tulajdonságokkal. A trilógia első része két ember köré fonódik. Az egyik Ilona, a "vadrózsa", akinek összeesküvő apját kivégzik és birtokait elkobozzák, és akit csak egy jó házasság ment meg a teljes nyomorúságtól. Ám innentől kezdve társadalmi előítéletekkel kell megküzdenie. Különösen a regény végén, amikor a nála tizenhárom évvel fiatalabb Thököly Imre, a "kard" megkéri a kezét. Az asszony számtalan megaláztatáson át érkezik életének arra a pontjára, ahol az addig ismeretlen szerelem ráköszönt. A másik pedig Thököly, az árva gyerek, akinek sorsa és élete sokszor hajszálon függött, szintén kanyargós utakon jut el odáig, hogy egy nagy háborúban a szabadságért küzdők élére állhasson. Mindketten képviselnek valamit, ami sokat segíthet a három részre tépett országon. Ha erőiket egyesítik, talán megszűnhet a két nagyhatalom kéretlen és erőszakos uralma ezen a sokat szenvedett népen…

A Tenger Fia

Sorszám691
CímA Tenger Fia
Kiadva 2017
Kiadó Goldbook
ISBN 978 963 426 461 3
Műfaj Regény Történelmi Életrajz
Tartalom Nemere István Horthy Miklós életét feldolgozó regénytrilógiájának első kötetében születésétől az I. világháború kitöréséig követi nyomon Magyarország későbbi kormányzójának életútját. A Kenderesen, a XVII. században nemesi címet kapott család birtokán töltött gyermekévek, a családi háttér, a debreceni és soproni tanulmányok a gyermek Horthy jellemfejlődésének meghatározó évei voltak. Az ifjú Miklós tizenhat évesen, szülei akarata ellenére jelentkezett az Osztrák–Magyar Monarchia fiumei haditengerészeti akadémiájára, ahol kiváló sportemberré és fiatal tisztté vált. Szolgálata során szinte az egész világot bejárta, számos hatás érte. A császári udvar és hadvezetés felfigyelt a tehetségére, szokatlanul gyors karriert futott be. Ferenc József szárnysegédje is volt, és az I. világháború kitörésekor már sorhajókapitányi rangban szolgált. A szerző Horthy Miklós életpályájának rekonstruálása során különös gondot fordított az 1867-es kiegyezést követően Magyarországon és a monarchiában bekövetkezett társadalmi, politikai és gazdasági folyamatok és változások bemutatására. A kötet lapjain megelevenednek a soknemzetiségű, sok szempontból megosztott, mégis egységes monarchia hétköznapjai, a bécsi udvar konfliktusai és a közép-európai nagyhatalom szerepének megváltozása a világpolitika nagy színpadán. Nemere István életrajzi regénye kiváló korkép a XIX. század második felének és a XX. század első másfél évtizedének Magyarországáról, Európájáról és világáról.

Vak Szenvedély

Sorszám690
CímVak Szenvedély
Kiadva 2017
Kiadó Szalay könyvek
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Bűnügyi
Álnév Altamira, Alissa
Tartalom Mi történik, amikor egy középkorú, gazdag, családos vállalkozó összefut egy tizenhét éves fiatal lánnyal, aki igazi szexbomba és bármire kapható? Walter, a regény főhőse úgy érzi, hogy mindent odaadna ezért a fiatal nőért. Hiszi, hogy ők egy álompár, és nem csupán mások szeme előtt, de a fülledt hálószoba rejtélyekben is hódolnak a vak szenvedélynek. De amit a férfi szerelemnek hitt, megaláztatásba fordul át. Miután mindenét elveszítette, fékezhetetlen haragra gerjed és elindul, hogy bosszút álljon mindazokon, akik megfosztották őt szenvedélye tárgyától.

Ne játssz a tűzzel!

Sorszám689
CímNe játssz a tűzzel!
Kiadva 2017
Kiadó Szalay Könyvek
ISBN 9789634590835
Műfaj Regény Romantikus Bűnügyi
Álnév Altamira, Alissa
Tartalom Lina elhízott, enervált 40 éves asszony. Férje elhanyagolja, semmi jót nem talál az életben. Egy nap kiderül: a férjének szeretője van, elválik tőle, ráadásul egy aljas ügyvéd segítségével majdnem teljesen kifosztják az asszonyt. A 12 éves lányáról is Linának kell gondoskodnia. Lina bosszút forral a férje, annak szeretője és az ügyvédje ellen. Ám előbb a saját életét kell rendbe tennie. Emberfeletti erőfeszítéssel visszanyeri az alakját, az életkedvét, és céget alapít. Az exférje, látva sikereit, ismét megpróbálja kisiklatni volt neje életét, de Lina számára nincs megállás. Az üzleti fronton sikereket arat, ugyanakkor fortélyos bosszú-akciókat eszel ki. Alig veszi észre, hogy eközben felbukkan az életében egy igazi férfi is, aki csak benne látja élete értelmét.

A robotok és a mesterséges intelligencia titkai

Sorszám688
CímA robotok és a mesterséges intelligencia titkai
Kiadva 2017
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031281
Műfaj Tudományos Fantasztikus
Tartalom Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt a mesterséges intelligencia még csak a science fiction irodalomban és álmokban létezett. Napjainkban már valóság. Talán nem olyan mértékben, mint a Mátrix vagy Terminátor filmekben láttuk, de vannak már olyan programok, amelyek emberi segítség nélkül képesek "tanulni", és olyan, ember alakú robotok is, mint Sophia, aki állampolgárságot is kapott Szaúd-Arábiában, és képes volt "beszélgetni" az újságírókkal...

Építs a szerelemre

Sorszám687
CímÉpíts a szerelemre
Kiadva 20 17
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom

Ármányos Szeretők

Sorszám686
CímÁrmányos Szeretők
Kiadva 2017
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758250
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom

A fogoly király

Sorszám685
CímA fogoly király
Kiadva 2017
Kiadó Gold Book
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom A Zsigmond-trilógiát folytató Zádor-trilógia befejező kötetét tartja kezében az olvasó. A főhős sorsát hat kötetben követhették az olvasók, ezalatt megismerkedhettek az 1380-as évek közepétől az 1401-ig tartó időszakkal. Zádorfy Zádor gróf, ki parasztlegényből küzdötte fel magát a nemesek sorába és Luxemburgi Zsigmond magyar királynak tett szolgálatai fejében nyert el grófi rangot, címert és birtokot – ezúttal is uralkodója oldalán áll. Ám ennél szélesebb körképet kap az olvasó arról a zavaros korszakról, amikor a nagyurak folyamatosan lázadtak Sigismundus Rex, az idegen király ellen. Kinek maroknyi híve volt csak az országban, de azok mindent megtettek, hogy segítsék Zsigmondot. Volt olyan időszak is – erről szól ez a kötet – amikor a lázadó urak fogságba vetették saját királyukat. Miközben Zsigmond az életéért és szabadságáért küzd, Zádor gróf és barátai, katonái egy különös, távoli városban: Zára tengeri kikötőjében torpedózzák meg sorra a Déli Liga törekvéseit. Ezek az urak Nápolyi Lászlóban bíznak, ezt az itt született, de a magyarsággal semmi közösséget nem vállaló "talján" királyt ültetnék a magyar trónra. Zádornak hála, ravasz ötleteivel és személyes bátorságával sikerül azt megakadályozni, elodáznia.

Titkok könyve 2018

Sorszám684
CímTitkok könyve 2018
Kiadva 2017
Kiadó Világóceán
ISBN 9876155031274
Műfaj Dokumentum
Tartalom A legújabb Titkok Könyvében, ahogyan eddig is, az olvasó olyan témákra találhat, amelyekről eddig keveset vagy éppen semmit sem tudott. Ugyanakkor némelyik dolog nagyon is aktuális, mások pedig a közeli jövőben érnek el minket. Az önvezető autók világa rohamos léptekkel közeledik, ahogyan a drónok is részei lesznek a mindennapi életünknek. Lehet, hogy hamarosan okosvárosokban lévő okosotthonokban fogunk lakni - és mindez mivel jár majd? Mire képesek a robotok, hogyan szolgálják az embert - és fellázadhatnak-e ellene? Egy fejezet arra utal: talán mégis létezhet örökmozgó, hiszen készült és működött már ilyen; de hogy mi lett vele és feltalálójával, azt homály fedi. Nem sokat tudunk azokról a huszadik században felbukkant, sokak által látott, fényképekkel dokumentált hatalmas tengeri "szörnyekről", a még ismeretlen óceáni mélységek lakóiról sem. A genetika és az orvostudomány szédületes fejlődése hamarosan lehetővé teszi, hogy mesterséges génekből magunk építsük fel embereket, hozzunk világra gyermekeket - és ez már nem sci-fi és nem a távoli jövő; már itt kopogtat az ablakunkon. Nem tudtuk eddig, hogy a NATO-hadihajókat tömegesen vetettek be levegőben szálló, vagy tenger alatt rejtélyes dolgokat művelő UFO-k ellen. A szerző sok titokról rántja le a leplet és figyelmeztet arra is, hogy a "kibertér", vagyis a minket lassan behálózó elektronikus-információtechnika világ milyen veszélyeket rejt számunkra már ma is.

Háromszor három halál

Sorszám683
CímHáromszor három halál
Kiadva 2017
Kiadó Detektív kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Az európai közös rendőrségi nyomozó szervezet, az Europol fiatal francia nyomozóját egy napon különös ügy miatt riasztják. Egyetlen éjszaka alatt Európa három városában megölték a gazdag Borsini bankárcsalád három tagját. Marcel Dupré Párizsban kezdi a nyomozást, aztán Rómába, majd Velencébe repül. A csinos olasz Lea Cornelli hadnagynővel hamarosan három újabb halottat találnak. Aztán Toszkána szépséges vidékén felfedezik a hetediket, ő is Borsini volt. Gyorsan meg kell keresni a család még utolsó élő tagját és meg kell védeni a merényletektől. Ezekben nincs hiány, a két rendőr gyakran kerül életveszélybe és a védett személy is csak hajszál híján kerüli el a halált. A Borsinik egymás után öröklik a másik vagyonát, de napok alatt végük van - az örökölhető vagyon pedig egyre csak gyarapodik. Az, akit a végén ketten védelmeznek, már százmillió euró ura - de rettegnie kell az életéért. A regényben mindenki gyanús, aki ártatlan, és senki sem gyanús, aki potenciális gyilkos lehet. A két nyomozó ugyan véget vet az ámokfutásnak, ám a halálosztogatás nem ér véget. A "Háromszor három" kilenc erőszakos véget jelent; a regény olyan, mint egy izgalmas film, sebesen peregnek az események, és mind több titokról hull le a lepel. Néhány feszült nap alatt nem csak a Borsinik, de a nyomozók élete is alaposan megváltozik. Lehet, hogy a könyv olvasója sem lesz már az, aki előtte volt...?

Nagykövet asszony

Sorszám682
CímNagykövet asszony
Kiadva 2017
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758243
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény olvasói bepillanthatnak a nemzetközi diplomácia világába. Daniella Reid egy európai ország nagykövete az afrikai Tigarit Köztársaságban. Ebben a közegben nincs könnyű dolga, mint diplomatának, mint elvált asszonynak. A követség az afrikai politikai erők játékszerévé válik. A nagykövetet kimenekítik külföldre, majd haza Európába. Kedvese egy merénylet áldozata lesz, aztán Daniella találkozik a halott férfi öccsével... Egyre több esemény esemény zajlik körülötte, miközben a 32 éves nő csak a lelki békéjét, és a szerelmet keresi. Lehet, hogy a sok viszontagság után végre mindkettőt megtalálja?

Aranyhajú szerető

Sorszám681
CímAranyhajú szerető
Kiadva 2017
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758212
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény napjainkban, India egyik peremén játszódik. Alida a klinikai ápolónő egy gazdag európai bányatulajdonos meghívására érkezik a városba. A férfi csontvelőrákban haldokló anyját kell gondozni, kísérni a halálba vezető úton. Az aranyszőke hajával, fehér bőrével feltűnést keltő lány fokozatosan szokik bele az új környezetbe. Az egzotikus országban a szerelem is eljön Alidáért egy indiai fiatalember képében. Ám a városban forrnak az indulatok, éppen kenyéradó gazdája és szerelme állnak szemben egymással. A rézbányák népe már nem sokáig bírja a nyomort... Alida két erő közt hányódik. A problémát az élet oldja meg, de bárhogyan is legyen, a szép országból Alida már nem távozhat vesztesként. India varázsos ajándékkal jutalmazza meg a szerelmes lányt.

10 Év alatt 100 Millió

Sorszám680
Cím10 Év alatt 100 Millió
Kiadva 2017
Kiadó Magánkiadás
ISBN 9789631283761
Műfaj Dokumentum
Tartalom Magyarországon elég szokatlan,, hogy egy vállalkozó őszintln elmeséli, hogyan szerzett 10 év alatt 100 millió forintot. Ráadásul névvel és arccal vállalja mindezt. Valóban izgalmas olvasmán, sokan afféle kézikönyvként, útmutatóként forgatják majd, keresve benne a Nagy Titkot, amely a százmilliókhoz vezetheti őt is. A többesszám nem véletlen, hiszen mióta a könyvben leírt események megtörténtek, a könyv hőse újabb (száz?) milliókra tett szert. Tanulságos olvasmány. Rávilágít, hogy becsületes úton is megszerezhető nem csak a századik, de bizony már a legelső millió is. Töretlen kedv, lelemény, szorgalom és főleg kitartás kell hozzá; a szerencsét itt nem említjük, mert hősünk életében éppen olyan kis szerepet játszott, mint mindnyájunk esetében. Soha nem volt még jobb bizonyítéka a mondásnak: "Aki mer, az nyer."

Velünk vágtat a halál

Sorszám679
CímVelünk vágtat a halál
Kiadva 2017
Kiadó K. U. K. kiadó
ISBN 9786155361593
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Nem összeesküvés-elméletről szól a könyv, noha úgy is tűnhet. Főszereplői a világ leggazdagabb emberei. Bár csak maroknyian vannak, uralják a kontinenseket. Egy nemes cél érdekében szövetkeztek, erre fordítják a naponta megszerzett százmilliókat, milliárdokat. Felosztották maguk között a világot, övék minden földrész. Iszonyatos vagyonukért most hatalmat vásárolnának: egy új világról álmodnak. Ám tapasztalniuk kell, hogy szándékukat még a hatalmas vagyonnal is nehéz megvalósítani, mert a visszatartó sötét erők, a régi rend hívei nem adják fel egykönnyen. Sokan meghalnak, mire a "kontinensek urai" akár csak rész-győzelmet is aratnak. A regény az egész bolygón játszódik, szegények és milliárdosok világára csodálkozhatunk rá. Rendelkezésükre áll a szupermodern technika, az emberi kitartás és önfeláldozás. Jó célért küzdenek, ám ők sem válogathatnak a módszerekben... Az olvasó minden lapon mennybe megy és lerántják a pokol mélységeibe. Dicstelen pusztulások, szörnyű halálok, fényes győzelmek és rokonszenves főszereplők... Aki kinyitja ezt a könyvet, készüljön arra: amíg be nem fejezte, nem tudja letenni!

Téged választalak

Sorszám678
CímTéged választalak
Kiadva 2017
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758205
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Melissa Moretti
Tartalom Lívia férjét a kocsijában halálra gázolja az expresszvonat.Az asszony a hírre elvetél, és hetekig csak vegetál. Ám furdalja a kíváncsiság: mit csinálhatott a férje abban a vasúti átjáróban, hiszen nem is arra vitt az útja? Innentől kezdve egy izgalmas nyomozás és egy kibontakozó új szerelem kerekedik ki az olvasó szeme előtt. Egyszerre csodálatos és felemelő érzés Lívia számára, ugyanakkor nyugtalanító is. Mert a másik férfi életlében is akad néhány homályos folt...Líviának nehéz utat kell bejárnia, míg megtalálja az igazi férfit. Azt, akiről egész addigi életében csak álmodott, akire vágyott...

Holtodiglan

Sorszám677
CímHoltodiglan
Kiadva 2017
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758199
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Két nő és két férfi párhuzamosan zajló szerelmi történetét meséli el a népszerű szerző. Négy életút bomlik ki az olvasó előtt. Az egyik pár tiltott szerelem útjait járja, és kapcsolatuk tragikusan végződik. A másik pár viszont legyőzi a nehézségeket, és egymásra talál. A főleg orvosi körökben játszódó regényben a tragikus szál egy, a közelmúltban nálunk történt eseményt ír le. Míg a másik történet bármelyikünkkel megeshet, és sokszor meg is történik.

Titkok könyve 2017

Sorszám676
CímTitkok könyve 2017
Kiadva 2016
Kiadó Világóceán
ISBN 9786155031250
Műfaj Regény Dokumentum
Tartalom Tizenkét "Titkok könyve" után a szerző még mindig tud újat mutatni olvasóinak, mert a világ egyre több titka kerül elénk. A kérdőjelek sokasodnak, sőt mindegyik újabbakat szül. Lehet, hogy világunk nem is valódi, mindnyájan egyfajta mátrix lakói vagyunk? Vajon mi igaz a Boszniában talált ősi piramisokkal kapcsolatban Sztalin, a diktátor tényleg háromszor halt-e meg, és az előző életeink hatással vannak mostani életünkre? A szerző rávilágít a gyógyszeripar jó néhány sötét titkára, és felveti azt a kérdést is: az emberiség egyszer valóban elköltözik a Mars bolygóra? Lehet, a múltban minden másképp történt, mint ahogyan azt ma tanítják nekünk? Miért mesélnek furcsa dolgokat azok, akik visszatértek a halálból? Hogyan zajlott le 1949-ben egy ufókatasztrófa, és űrhajók-e a Mars holdjai, Minderről és másról is olvashatnak érdekes, eddig ismeretlen tényeket ebben a könyvben.

Aranyálom

Sorszám675
CímAranyálom
Kiadva 2016
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758182
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Rosella Kolberg harminchárom éves elvált ügyvéd, akit a nők jogaiért küzdő nemzetközi szervezet küld egy iszlám országba. Ott kellene védenie egy börtönnel fenyegetett nőt az egyenjogúság neves harcosát. Ám furcsa dolgok történnek a szép fővárosban: felbukkan egy ellenállhatatlanul vonzó, jóképű és okos arab fiatalember, majd az események sebesen követik egymást. Rosella néhány nap alatt alaposan megismeri nemcsak az ottani nők helyzetét, de sok egyéb dolgot is. Az élete is veszélybe kerül, menekülésre kényszerül. Kalandos útja végén azt reméli, az igazi szerelem is megérkezik végre...

Vér és korom

Sorszám674
CímVér és korom
Kiadva 2016
Kiadó Gold Book
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Ez immár az ötödik könyv a Zsigmond-trilógia és a Zádor-trilógia első könyve után, amelyben Zádor fia Zádor, vagyis most már Zádorffy gróf és fiai kalandjairól olvashatunk. A színhely a Magyar Királyság, amelyet nem elég erős kézzel ural Luxemburgi Zsigmond király. Az uralkodó, aki alig van itthon, idegen városokat járva küzd egy újabb királyi koronáért, sőt a császári címért. Itthon azonban forrnak az indulatok. A déli liga ismét Nápolyi Lászlót szeretné trónra ültetni. Zsigmond megbízza Zádort, tegyen ez ellen valamit. És Zádor meg is állítja az ellent, de ez egy, a lelkiismeretét próbára tevő tömeggyilkossággal jár, amit az ellenség ártatlanok értelmetlen halálával bosszul meg. Közben zajlik az élet Budán is, ahová Zádor a fiait küldi. A nádor udvarában cselszövés folyik, amibe Torda és Márk is belekeverednek. A régi harcos barátok hát ismét összegyűlnek, hogy folytassák küzdelmüket az ország és a törvényes rend ellenségeivel. Közben személyes leszámolások, tragikus események is történnek, amelyek az ifjabb nemzedék lelkét is formálják. Az olvasó a korabeli élet szinte minden oldalát megismerheti a regénysorozatból. A Vér és korom lapjain az események filmszerűen peregnek. Összecsap a szenvedély, a hazaszeretet, a szerelem, a sértett hiúság és a mindent elsöprő bosszúvágy.

Bujkáló Szerelem

Sorszám673
CímBujkáló Szerelem
Kiadva 2016
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758175
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Dalma Verdon 32 éves elvált asszony egy kisfiúval. Egy tengerparti városkában van egy kis ingatlanügynöksége. Sokat dolgozik, hogy fenntartsa a csonka családot. Egy villát is rábíztak eladásra, de már évek óta hiába árulja. Köztudott, hogy a házban családirtás történt tizenhat évvel korábban - azóta reménytelennek tűnik az eladás. Ám egy napon különös idegen bukkan fel a városban, és jelentkezik Dalmánál: ő megvenné a villát... A kialakuló viharos szerelem mögött azonban felsejlik egy másik tragikus esemény is, ami meghatározza a két szereplő életét. Legyőzhetőek-e a régi sérelmek, sőt gyűlöletek, hol a bosszú határa, és milyen áron lehet boldog két ember, ha a sors egymásnak teremtette őket?

Királyi Vérvonal

Sorszám672
CímKirályi Vérvonal
Kiadva 2016
Kiadó Gold Book kiadó
ISBN 9789634263890
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom Kolumbusz: Királyfi, titkos ügynök, hős? Nyomozás időn és téren túl. Nem a szerző fedezte fel, már sokan leírták, hogy "minden másképpen volt". Kolumbusz nem olasz volt, hanem portugál. Mielőtt nekivágott nagy útjának, járt már Amerikában. A spanyol királyi udvarba, mint a portugál király titkos ügynöke érkezett: egy nagyon különleges feladat végrehajtása várt rá. És akár hiszik, akár nem, a legújabb elmélet szerint a Várnánál 1444-ben el nem esett, hanem tovább élő és vándorló, a portugál Madeira szigetén letelepedett Ulászló királyunk házasságából származó elsőszülött fiú volt valójában a nagy felfedező, az "óceánok admirálisa", Amerika első alkirálya... De aki ismeri a szerzőt, sejtheti: amit mások kiderítettek, ahhoz ő még hozzá tud tenni valamit. Egy trónörökös második élete Meghalt-e Rudolf trónörökös Mayerlingben, vagy tovább élt külföldi száműzetésben? Mi történt Mayerlingben 1889. január 30-án? Nagyon sokan tették fel ezt a kérdést az elmúlt száztíz év során. S számtalan - olykor egymásnak ellentmondó - választ, feltételezést fogalmaztak meg már a kortársak, majd a kutatók, történészek, újságírók, hivatalos és nem hivatalos "szakértők".

Véredben Szunnyad a Hóhér

Sorszám671
CímVéredben Szunnyad a Hóhér
Kiadva 2016
Kiadó Aba könyvkiadó
ISBN 9786155332852
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A férjeiket sorban legyilkoló budai úriasszonyok története napjainkban játszódik, de már korábban elkezdődött. A Naponta fogsz meghalni után olvashattuk az Engem nem lehet elhagyni címűt, vagyis a kétségbeesésbe hajszolt, elüldözött és kisemmizett férfi története után azt is, hogy Até bájos papnői hogyan teszik el láb alól egyikük férjét. Ebben a harmadik részben, amit az olvasó most a kezében tart, a vérszomjas és nagyon találékony hölgyek már meg vannak győzve arról, hogy előttük nincs és nem is lehet akadály. Ezért egy csapással két férjet készülnek a temetőbe küldeni... Mivel ezek a regények egyben krimik is, hát nem illendő elárulni, hogyan végződik a történet. Csak egy biztos: a negyvenes, nagyon szexi, nagyon gazdag semmittevők ravaszsága, a férjek balgasága, és persze a szerző humora ellenállhatatlanul szórakoztató. Miközben a szó szoros értelmében halálosan komoly, vérre menő játszma folyik a könyv lapjain, az író mai világunk fonákságait adja a szereplők szájába, fel-felvillantva nyelvi találékonyságát, társadalmi és politikai érzékenységét.

A Magyarok 7 Fő bűne

Sorszám670
CímA Magyarok 7 Fő bűne
Kiadva 2016
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758106
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom A népszerű (nem zsidó, nem náci, nem szabadkőműves és nem kommunista) szerző már könyve alcímében elárulta, miről is szól műve: őseink olyan tetteiről, amelyekre sokszor máig büszkék vagyunk, holott éppen azzal rontottuk el a történelmünket. Olyan események és/vagy folyamatok voltak ezek, amelyek nemegyszer szinte végzetes hatást gyakoroltak ránk. Biztos, hogy jót tettünk magunknak, amikor még államiságunk előtt bekalandoztuk Európát és mint bérelhető verőlegények és rablók lettünk híresek és rettegett zsákmányszerzők? Vagy jót tett az országnak az 1514-es parasztlázadás és annak brutális leverése? Mi történt Mohács előtt és után, hogyan szállt el a magyar nemzeti függetlenség? Miféle belső ellentétek tették lehetetlenné 1848-49 győzelmét, és mi lett azután? Mennyiben ártott az ország egységének az 1867-es kiegyezés és az hogyan vezetett el nyílegyenesen... Trianonhoz? Mi volt a két háború között a "polgárok elárulása", és milyen tragédiákhoz vezetett az a folyamat? És mintha ez mind még nem lenne elég, a szerző utószavában írja: "Nem bírjuk elviselni az igazságot és semmiből sem tanulunk..." Nos, ez a könyv, és a lapjain könyörtelenül szemünkbe vágott igazság talán változtat ezen is.

Bocsáss meg, kedves!

Sorszám669
CímBocsáss meg, kedves!
Kiadva 2016
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758151
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A harminchét éves özvegy üzletasszony gyermekkori botlása váratlanul merül fel a múltból. Egy gyermekkereskedő banda lebukása nyomán az asszony döbbenetes hírt kap: a kamaszkorában szült lánya nem halt meg, ahogyan addig hitte, hanem él - valahol... A kutatás a gyermek után meghozza a régi-új szerelmet is. De tehet-e valamit az igazi anya, ha gyermekét már egy másik család nevelte fel? A regény ezt a ma nem is olyan ritka esetet írja le, amivel nem kevesen szembesültek már napjainkban. Az emberi felelősség ütközése a szerelemmel előhoz egy másik problémát is: milyen mélyen avatkozhatunk be valakinek az életébe csak azért, mert biológiai közünk van hozzá?

Barbara Bírónő

Sorszám668
CímBarbara Bírónő
Kiadva 2016
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758090
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Barbara negyvenhat éves özvegy és egyedül neveli a lányát. Egyenes ember, aki nem hajlik meg mások akarata előtt, ítéleteit is így hozza. A városban tisztelik őt. A magány súlyát csak ő érzi, mások előtt titkolja. Ám egy napon, váratlanul huszonöt szál vörös rózsát küld neki egy ismeretlen férfi. A virágok illata mámorító... De ki lehet a sosem látott udvarló? A bírónőnek egy maffia-pert kell levezetnie. A szorult helyzetbe került "keresztapa" ott csap le Barbarára, ahol az nem várta. Felbukkan egy testőr is, aki megvédené Barbarát, ha tudná... De az ellenség alattomos és kitartó, Barbarának pedig csak egyetlen fegyvere marad: az igazság. Amikor tragikus döntés elé kerül, melyik úton megy tovább? Szerencsére nincs már egyedül...

Híres Párbajok

Sorszám667
CímHíres Párbajok
Kiadva 2016
Kiadó Historycum
ISBN 9786158036177
Műfaj Regény Történelmi Dokumentum
Tartalom A világ és Magyarország történelmét számos párbaj tette változatossá, olykor meg is változtatta az események menetét. A könyv lapjain a szerző utánajár a sajátos "intézmény" történetének a legrégebbi időktől a huszadik századig, de a legtöbb helyen az utolsó másfélszáz év magyar párbajhősei foglalják el. Katonai, politikai és egyéb párbajokról olvashatunk, amelyek hősei a történelemkönyvek lapjairól ismert politikusok, sőt államférfiak, de szép számmal akadtak olyan írók és költők is, aki párbajban elkövetett emberölésért kapott börtönbüntetése alatt írta első regényét, volt, aki profi katonatiszteket tudott megszégyeníteni kardjával, és volt, hogy egy párbaj egy csata, vagy netán háború sorsát döntötte el.

Idegenek a Níluson

Sorszám666
CímIdegenek a Níluson
Kiadva 2016
Kiadó
ISBN 978931200454
Műfaj Regény Történelmi Kaland Ifjúsági
Tartalom Egyiptomi és külföldi régészek csíntalan gyermekei olyan kalandokat élnek át a huszonegyedik században és a háromezer évvel korábbi múltban, amihez fogható még nem volt a történelemben. A modern gyerekek a szüleiktől ellesett tudás birtokában visszatérhetnek az ókori Egyiptomba, ahol egy katonai lázadás során meggyilkolt fáraó fián kel segíteniük. Nem nagy ügy - csak trónjára kell segíteni a kis Ramszeszt, mielőtt a káosz eluralja Alsó- és Felső-Egyiptomot, a Nílus Birodalmát. Aztán egy kicsit megkavarodnak a dolgok, mert egy "varázsló", az Idők őre is belép a történetbe. Ő egy idegen civilizációt képvisel, amelynek tagjai szabadon vándorolnak az időben. A huszonegyedik századi, minden hájjal megkent fiúk pár nap alatt "rendet csinálnak" a forrongó Egyiptomban, miközben viszont a tizenéves fáraógyereknek is alkalma nyílik megtapasztalni modern világukat... A kalandokkal teli történet nemcsak gyerekek, de felnőttek is élvezhetik.

Az Aranyszűz lovagjai

Sorszám665
CímAz Aranyszűz lovagjai
Kiadva 2016
Kiadó Kódexfestő Kiadó
ISBN 9789632381176
Műfaj Regény Kaland
Álnév Watson, Neil Omar
Tartalom 1797-ben, itáliai hadjárat során Napóleon tábornok parancsára a francia hadsereg számtalan műkincset rabol el olasz templomokból. Így vész nyoma az "Aranyszűznek", egy csodatevő Mária-szobornak is, amely színaranyból készült és majdnem száz kilót nyom... A fellázadt parasztok a francia katonák nyomába erednek és mindenkivel végeznek. De a szobrot a menekülők elrejtik valahol a hegyekben. A későbbi századokban sorra bukkannak fel azok, akik halványan emlékeznek régi életükre. Az utolsó francia katonák reinkarnált utódai több korban jelennek meg és keresik a szobrot. Egyesek még médiumokat, spiritiszta szellemidézéseket is igénybe vesznek, hogy a kincs nyomára bukkanjanak. Lucia Mauro művészettörténész 2014-ben viszont másképp szeretné megtalálni a szobrot: kutatóexpedíciót szervez. Még nem tudja, mi lesz ennek a vége, sőt, azt sem sejti, kicsoda volt ő maga kétszáztizenhét évvel korábban, egyik előző életében... A halálos veszedelem és az életveszélyes kalandok akkor kezdődnek, amikor megtalálják a szobrot. Banditák, üzérek, kalandorok, rablók bukkannak fel. Ám a szobor ismét itt van közöttünk, és újra képes igazi csodákra...

Királyi Páncélban

Sorszám664
CímKirályi Páncélban
Kiadva 2016
Kiadó Gold Book
ISBN 9789634263982
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom A Zsigmond-trilógia könyveiben megismert Zádor fia Zádor kalandjai egy új sorozatban folytatódnak. Hősünk, aki Luxemburgi Zsigmondot szolgálja az 1390-es években, most már mint gróf kerül elénk, kit őfelsége minduntalan nagyon különleges feladatokkal bíz meg. Amikor a nagy nikápolyi csatavesztés után Zsigmond külföldre menekül, távollétében Zádornak a király ellen szövetkező főurakat kell szemmel tartania. A fiatal gróf előtt lassan feltárulnak azon idők magyar és külföldi politikai játszmái, az idegen és hazai érdekek ütközése, számos úr emberi gyarlósága, árulása, sőt összeesküvése Zsigmond ellen. Zádor előbb egyedül, aztán már Zsigmond aktív részvételével küzd a déli liga és az idegen uralkodót pártoló urak ellen. Elsőnek sejti meg, hogy az urak legszívesebben megölnék a királyt – és azt kérdi: miért ne teremtsünk ehhez egy jó alkalmat? Tervét őrültségnek tartják, elsősorban maga a király, ám végül mégis megvalósítják. Az „orvok”, az idegen bérgyilkosok, akiket a déliek Zsigmond ellen küldenek, vajon sikerrel járnak-e? Megölik-e a magyar királyt, vagy…? Hősünk mindent megtesz azért, hogy a Magyar Királyságot tovább vezethesse az erőskezű uralkodó. Hogy az ünneplő tömeg a tereken ismét kiálthassa: Vivat Sigismundus Rex! Éljen Zsigmond király! – akkor is, ha Zádor maga ezért nagy árat fizet.

Balaton

Sorszám663
CímBalaton
Kiadva 2016
Kiadó Szalay Könyvek
ISBN 978-9632517230
Műfaj Dokumentum
Álnév név nélkül
Tartalom Aki a tengerek mellől érkezett tavunk partjára, annak ez csak egy kellemes látvány. Ám nekünk magyaroknak sokkal többet jelent. A Balaton a "magyar tenger", és bár az idegeneket ez megmosolyogtatja, higgyék el, így van. Akik nemzedékről nemzedékre a szárazföld közepén élnek, azoknak egy 77 kilométeres tó már-már "tenger". Fenséges a nyári, zajos, forró Balaton, és fenséges télen is, amikor jeges csöndbe dermed az egész vidék. A Balaton régi várak és még ősibb legendák szülőhelye. A parti lakók minden nap, minden órában látják a zöld vizet. Együtt élni a Balatonnal, az már önmagában is a boldogság egyik forrása.

Köszönöm, hogy megszülettél

Sorszám662
CímKöszönöm, hogy megszülettél
Kiadva 2016
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758038
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ahol Elisabella megjelenik, ott rögtön történik valami, A történet mindjárt egy félresikerült gyerekrablással indul, ahol félelmetes erők csapnak össze - aztán szétárad a nyugalom, mert Elisa új munkahelye minden képzeletet felülmúl. A mozgássérült gyerekét egyedül nevelő apa, a külvárosi, szép villa, és a kisfiú lassan kibontakozó szeretete azonban még nem teszi elégedetté a főhőst. Amikor drámai események után mégis el kell válnia apától és fiától, csak a férfi találékonysága segít abban, hogy mégis, és már véglegesen egymásra találjanak. Történhet már bármilyen katasztrófa, ők kitartanak egymás mellett, és egy életre szövődik a hármas szövetség...

Keresek egy férfit

Sorszám661
CímKeresek egy férfit
Kiadva 2016
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633758083
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Martina Laguarda huszonéves árva lány, egy bankban dolgozik, és egészen jól érzi magát a bőrében. Nem sejti, hogy egy nagyon egyszerű, hétköznap délelőttön hirtelen összeomlik az egész élete. Csak azért, mert az a neve, ami - márpedig azt a nevet mások nagyon alaposan bemocskolják. Ezért aztán Martinának mások helyett kell szenvednie, de nem adja fel. A regényben ügyvédek, ügyészek, rendőrnyomozók szerepelnek, folyik egy hatalmi harc a nagyvárosban, a jogi dzsungelben, ahol egyesek nem válogatnak az eszközökben. Ezek között hányódik Tina-Martina, kezdetben teljesen magára hagyva. De hamar megtalálja a módját annak, hogy ismét valaki legyen belőle. Kitör a semmi-létből, új szakma, új körülmények, és miután ország-világ tudomására hozza, hogy "keres egy férfit", valóban felbukkan az a bizonyos férfi...

Villa a szigeten

Sorszám660
CímVilla a szigeten
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A huszonnégy éves Judit éli a maga életét, ruhákat tervez, butikja van a fővárosban és alapjában véve mindennel elégedett. Ám egy napon egy váratlan esemény mindent megkérdőjelez, ami hozzá kapcsolódik, és amiról addig azt hitte, sziklaszilárd alapokat ad neki. Kiderül, nem az az apja, akit annak hitt, és innentől kezdve egész addigi élete rejtélyessé változik. Az igazi apja kilétét kutatja, így jut el egy távoli kisvárosba, ahol hamarosan új egzisztenciát teremt magának. Több drámai esemény után azonban megtalálja azt az embert, aki a párja lesz, és aki mellett már nem kell majd félnie a múlt fenyegető árnyaitól sem.

Az év könyve - 2016

Sorszám659
CímAz év könyve - 2016
Kiadva 2015
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031236
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom 2016-ban is sok régebbi eseménynek van kerek évfordulója. A szerző az utóbbi 3300 évből csaknem negyven olyan történésre talált, amelyek igen nagy hatást váltottak ki a maguk idejében. Ezek közül több máig hat a mi életünkre is: események, folyamatok, születések és halálok. Amelyek a nagyvilág, vagy éppen a magyarok sorsát befolyásolták az évezredek alatt. 2016 évkönyve valóban az "év könyve", oly sok mindenre lehet, vagy kell emlékeznünk.

Rómeó és Júlia 2

Sorszám658
CímRómeó és Júlia 2
Kiadva 2015
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031229
Műfaj Regény Romantikus Történelmi
Tartalom A Shakespeare-féle Rómeó és Júlia megszületése óta négyszáz év telt el. Ezalatt az élet milliószor ismételte a történetet a szerelmesekről, akik szülők, családok, vallások, nemzetségek akarata ellenére lettek egymáséi, tértek más útra. A legtöbben rajtavesztettek - de biztosan nem mindnyájan. Ám ki gondolt arra, hogy évszázadokkal ezelőtt talán volt folytatása a veronai szerelmesek történetének is? Nem végzett velük tőr és méreg, ügyes fortély nyomán tértek ismét életre, és hagyták maguk mögött az ellenséges Veronát... Ez a történet az eredeti Rómeóról és Júliáról szól, akik nem haltak meg, és nem nyugszanak közös kriptában. Ez a történet A FOLYTATÁS.

Titkok könyve 2016

Sorszám657
CímTitkok könyve 2016
Kiadva 2015
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031229
Műfaj Dokumentum
Tartalom Akit érdekel, milyen érzés lesz ismerni teljes génállományunkat, tudni, milyen betegségek fenyegetik gyermekeinket és unokáinkat, és hogyan lehet őket kigyógyítani, talán már születésük előtt - olvassa el ebben a könyvben. Ahonnan azt is megtudhatja, hogy az intelligens gépek kipusztíthatják-e az emberiséget, hogyan lehet manipulálni a géneket, vagy azt is, hogy a sebészrobotok már köztünk vannak és dolgoznak - talán jobban, mint a sebészek? Milyen csapdákat rejthet a mesterséges értelem és hová fejlődik az orvoslás tudománya? Van-e esélyünk a halhatatlanságra (van!) és kik hisznek a belül üreges, de lakott Föld elméletében? És mint minden Titkok könyvében, ebben is van egy történelmi fejezet, ahol a szerző boncolgatja a témát: miért nem fúlt a Csele-patak vizébe a mohácsi csatatérről menekülő II. Lajos magyar király - és vajon tényleg az ő holttestét találták meg később? Valójában kit temettek a királysírba?

A történelem legizgalmasabb bűntényei

Sorszám656
CímA történelem legizgalmasabb bűntényei
Kiadva 2015
Kiadó Hystoricum Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Dokumentum
Tartalom A történelem megannyi különleges: érdekes, bizarr, gyakran mókás momentumot rejt. A Kuriózum című sorozat ezeket igyekszik tematikus formában, könnyed stílusban kötetekbe rendezni úgy, hogy az olvasó számára remek szórakozást nyújtson. Ennek a sorozatnak az ötödik darabja tizennyolc rejtélyes bűntényől rántja le a leplet a magyar történelem hosszú évszázadaiból. Akik a magyar történelemből csak a felemelő pillanatokra emlékeznek vagy akiknek az iskolaévek után csupán nagyjaink fennkölt tettei maradtak meg emlékezetükben, azok valójában igen keveset tudnak az utóbbi ezer év eseményeiről. A szerző olyan magas rangú személyek életét és tetteit ismerteti, akik így vagy úgy, de krimibe illő, fordulatos bűnügyi történet végén lelték halálukat. A magyar történelem bővelkedett a komor esetekben. Tragikusan haltak királyok, királynék, apák és fiaik, anyák és lányaik. Közös bennük, hogy mindannyian a hatalom közelében éltek, amihez bármi áron képesek voltak ragaszkodni, míg éppen egy merénylet vagy másféle, ellenségeik által irányított csapás ki nem ragadta azt a kezükből.

Forró déli szél

Sorszám655
CímForró déli szél
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Menekülttábor valahol egy Földközi-tengeri szigeten. A parti őrség tengerészei süllyedő bárkákról mentik a tengeren érkező menekülőket. Így kerül a gyűjtőtáborba Amba, az afrikai nő, aki rettenetes dolgokon ment keresztül, mielőtt idáig eljutott. A táborban szolgál Manuel, a mentős. Elég meglátnia a fekete asszonyt, hogy attól kezdve megváltozzon az ő élete is. Korunk nagy társadalmi problémáját boncolgatja a szerző a rá jellemző módon. Itt arról ír, hogyan teljesedik ki egy szerelem két annyira különböző ember között, és hogyan fogadja ezt a környezetük? Az olvasó mindemellett sok érdekeset megtudhat a menekültekről, migránsokról és azokról, akik a segítségnyújtásnak szentelik életüket.

Tűzön-vízen át - Zsigmond trilógia III.

Sorszám654
CímTűzön-vízen át - Zsigmond trilógia III.
Kiadva 2015
Kiadó Goldbook Kiadó
ISBN 9789634263593
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Nemere István történelmi regénytrilógiájának harmadik kötete az 1390-es években játszódik. Hősünk itt már mint gróf Zádorffy Zádor jelenik meg, de éppen mert új rangot és birtokot kapott, még több kaland vár rá.Először a királytól kapott nemesi birtokát kell bitorlóktól visszafoglalnia "tűzön és vízen át". Az olvasók tanúi lesznek annak, hogyan lakolnak bűneikért Hédervári Kont és Horváti János, a lázadók. Ott lehetnek Zádor lakodalmán, ahol az inkognitóban mulató Zsigmondra merénylők támadnak.Merényekben akkortájt nem volt hiány; hamarosan kis híján végeznek az ifjú, már viselős Mária királynéval is. Zsigmond Zádorra bízza felesége életét, és elindul egy hadjáratba; a gróf pedig mint testőr is helytáll. Egészen addig, míg fortéllyal eltávolítják Mária mellől, és akkor támadnak a királynéra; az asszony és magzata is halálát leli.Innentől kezdve Zádor életének célja a tettesek felkutatása és meg-büntetése lesz. Zsigmond csöndes bosszút akar, ne tudják meg a magyar urak, hogy valakik kezet emeltek a királyi családra. A király és a gróf közös akarata nem sok jót jósol az ellenfeleknek. Bizony habozás nélkül leszámolnak azokkal a nemesekkel, akik megszervezték a Mária elleni merényletet. Zádor halad a nyomokon, és végez azokkal, akik belekeveredtek az ügybe. De az urat, kinek végtére is kezéhez Mária vére tapad, sokáig hiába keresi. Ám amint a nyomára bukkan, többé nincs kegyelem.Ha az olvasó megkedvelte Zádort és a trilógia többi hősét, és szeretné követni az uralkodó, valamint hűséges embere további kalandjait, ne aggódjon: a Zsigmond-trilógia ugyan véget ért, de hamarosan jönnek a Zádor-trilógia kötetei, amelyekben a korabeli magyar életről és hazánk történelmi eseményeiről egyaránt olvashat.

Kalózok

Sorszám653
CímKalózok
Kiadva 2015
Kiadó Szalay Kiadó
ISBN 9789632537391
Műfaj Dokumentum
Tartalom Mindnyájunk fantáziáját megmozgatták már a kalózokról szółó történetek, amikor a vad, tengeri haramiák megtámadták a mit sem sejtő hajókat. Kalózok voltak, vannak és egy ideig még lesznek is. A szerző ebben a könyvben nem csupán az ismert és igen veszedelmes kalózokat mutatja be, de leírja hétköznapjaikat, szokásaikat, sorsuk alakulását. Megismerkedhetünk a Jolly Rogerrel, miközben egzotikus tájak tárulnak fel előttünk és hihetetlen izgalmas történetek elevenedenek meg a könyv lapjain. Aki sokat szeretne tudni a kalózokról, annak bizonyára ez lesz az egyik kedvenc olvasmánya.

Életfa

Sorszám652
CímÉletfa
Kiadva 2015
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Regény
Tartalom

Engem senki sem szeret

Sorszám651
CímEngem senki sem szeret
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758014
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ella egy autókölcsönzőben dolgozik. Ismeretlen tettesek, talán balkán profi autótolvaj maffia tagjai sorban lopják el a drágább kocsikat, és a jóképű rendőrhadnagy először éppen őt gyanúsítja azzal, hogy a banditáknak dolgozik... Ám miközben a rendőrök nyomoznak, Ella úgy véli, megtalálta azt a férfit, akivel le fogja élni az életét. Csak hát ezt a férfival is tudatni kell... Néhány vidám és egy tragikus esemény aztán helyükre teszik a dolgokat. Az, ami először csak egy futó kalandnak tűnt, mély és igaz szerelemmé lesz. Ahol mindkét félnek el kell dönteni, merre menjen tovább az élete. Ella tudja a választ, és nem habozik akkor sem, amikor a sors kemény próba elé állítja.

A szerelem koldusa

Sorszám650
CímA szerelem koldusa
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757987
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Zita egy baleset után kórházban tér magához, és megtudja, hogy egész addigi világa összeomlott. Nincs már férje, otthona, munkája - magára maradt, nincstelen nő lett harmincöt évesen. Hogy életben maradjon, alkalmi munkákat vállal, de ha nem talál, kénytelen koldulni is. Megalázó helyzetekbe is kerül, de mindig győz élni akarása, alkalmazkodó képessége. Sőt, nagy bajában még másoknak is segít. Amikor már azt hiszi, nincs kiút, egy rejtélyes férfi üldözni kezdi, ő pedig városról városra menekül és bújkál. De a regény végére megszerzi mindazt, amit máskor, máshol, mások hibájából elveszített.

Tiszta vér-e a magyar?

Sorszám649
CímTiszta vér-e a magyar?
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633758007
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Hány idegen hódító járt itt, és miféle embertömegek zúdultak át ezen a földön? A magyarok bejövetele után hogyan fogadtak be őseink hasznos idegeneket és mi történt azokkal később? Magyarok és németek, besenyők és horvátok, szerbek és románok, szlovákok, zsidók, cigányok - a sort még lehet folytatni - miért érkeztek ide, hol és hogyan éltek? A nagy vérveszteségek, a tatár, török és egyéb háborúk után hogyan frissült fel a magyar vér - idegenek vérétől? Létezik-e egyáltalán olya, hogy "tiszta" vér? A szerző áttekinti az utolsó ezerszáz év történetét és nagyon érdekes, a jelenben is megfontolandó következtetésekre jut.

A pápák szeretői

Sorszám648
CímA pápák szeretői
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633756362
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A pápaság majdnem kétezer éves történetének "fekete gyöngyszemeit" találják meg ebben a könyvben. A pápák is csak emberek és férfiak voltak. Hogyan férkőztek a nők a papok és az egyházi állam soraiba? Meddig éltek a katolikus papok szeretőkkel, feleségekkel, ágyasokkal? (Sokkal tovább, mintsem gondolnák.) Olyan nőkről és férfiakról szól ez a mű, akik legyőztek minden akadályt, sem vér, sem szenvedés nem állíthatta meg őket. Szerelmes és hatalomvágyó lányok és asszonyok, szemérmet és félelmet nem ismerő szeretők, akik a pápákat ültettek trónra, de le is taszítottak onnan. Nők, akik gyilkoltak, és akikért gyilkoltak, és akiket olykor meg is öltek. A könyv minden mondata valóság, ami dokumentumok, régi krónikák, megbízható források támasztanak alá. Egy könyv, amely egyszerre elborzaszt és felemel.

Őrült regény

Sorszám647
CímŐrült regény
Kiadva 2015
Kiadó Athenaeum Kiadó
ISBN 9789632934129
Műfaj Regény Kaland
Tartalom Ilyen még nem volt! Nemere István, az élő legenda, több mint 650 kötet szerzője, megalkotta Nemere Istvánt, a szuperhőst! Az író egy napon bevonul egy elmeklinikára, melynek küszöbét azonnal ostromolni kezdik addig csendben lapító rosszakarói. Nyomában a CIA, a KGB és a Moszad emberei, egy rettegett médiacápa, egy afrikai ország bérgyilkosai, a bulvársajtó levakarhatatlan firkászai a regényben hemzsegő veszélyes arcok száma majdhogynem végtelen. Felvetődik a kérdés: ki ez az ember, és miért akarják ennyien a vesztét? Író, kalandor, szélhámos vagy egyik sem? És vajon előző életeiben valóban volt-e lovag és gazember, indián és idegen bolygók lakója? Csakugyan képes manipulálni nemcsak az olvasók lelkét, de még az időt is? A valóság és a képzelet határai összemosódnak e fiktív önéletrajzban, csupán egyvalami biztos: a szálak a megcsíphetetlen és legyőzhetetlen Nemere István kezében futnak össze Az események szélsebesen pörögnek, a szerző lubickol saját, utánozhatatlan univerzumában, az olvasó pedig garantáltan a hasát fogja majd nevettében.

Szerelmes magyarok

Sorszám646
CímSzerelmes magyarok
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757451
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Az izgalmas könyv igazolja régi sejtésünket. Bizony őseink sem voltak jobbak vagy másfélék, mint mi, kései utódaik! A szex, a szerelmi és szexuális élet ezer, vagy ötszáz éve is éppen úgy izgatta a magyarokat, mint később. E könyvhöz a szerzőnek nem kellett hozzátennie, kitalálnia semmit - a valóság érdekesebb volt a fantáziánál. Régi levelek, körözések, pörös iratok, stb. számolnak be arról, hogy ismert és ismeretlen őseink, az egyszerű paraszttól a nagyurakig, sőt királyokig hogyan gyakorolták a szexet. Paráznák, biszexek, a csoportos szex művelői, a sokszor halálbüntetést is kockáztató házasságtörők, az állatokkal szexelők, féltékenyek és szerelmesek, no meg a szexuális indíttatású gyilkosok, szadisták... Hosszú sort írhatnánk itt, és nem érnénk a végére. Nézzünk szembe a ténnyel, hogy magyar földön a szex ezerszáz éven át létezett, olykor üldözte a hatalom vagy az egyházak, de általában nagyon is része volt őseink életének.

Lángok Martaléka - Zsigmond trilógia II.

Sorszám645
CímLángok Martaléka - Zsigmond trilógia II.
Kiadva 2015
Kiadó Gold Book Kiadó
ISBN 978 963 426 346 3
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom Nemere István történelmi regénytrilógiájának második kötete szintén az 1380-as években játszódik. Az első kötetben megismert Zádor fia Zádor életét kísérhetjük tovább, és közben a regény lapjain felbukkannak a kor valóban élt történelmi személyiségei is. Zádor előbb mint királyi futár, aztán mint bonyolult és fontos ügyek intézője a király szolgálatában, mindjobban megismeri a korabeli Magyar Királyság viszonyait. Zádor néhány fontos eseményben szinte főszerepet játszik, ennek megfelelően egyre magasabb körökben mozog. Ugyanakkor továbbra is egyszerű ember, ki csak kivételes képességeinek és helyzetének köszönhetően van jelen egyszerre a gazdagok és a szegények világában. Ott van, amikor a déli liga lázadóinak fogságából kell kiszabadítani néhai Nagy Lajos lányát, Zsigmond feleségét, Mária királynét. Ötleteivel segíti Zsigmond bosnyák hadjáratát, miközben kutatja egyetlen kisfának nyomát, akit végül meg is talál. A történet folyamán nemegyszer kerül olyan helyzetbe, hogy tőle függ egy-egy történelmi esemény kimenetele. A regény végén titkos küldetése során a magyar királyi koronát kell megmenteni orvul támadóktól… A fordulatos regény az ország történetének fontos korszakát öleli fel: amikor Luxemburgi Zsigmond már mint magyar király még hatalma megerősítéséért küzd és ezer akadályt kell legyőznie. Ebben segíti a regénytrilógia főhőse, aki aztán a történet végén hatalmas lépést tehet előre.

Fehér holló

Sorszám644
CímFehér holló
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757932
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ebben a történetben az olvasó megismerkedhet az üdítőitalgyártás rejtelmeivel, hiszen főhősei ebből élnek. De az eseményeket személyes tragédiák és örömök is átszövik. Leona, az italgyári menedzser tartja el mozgássérült húgát, amikor hamis vádak alapján elbocsátják. Miképpen lesz képes ismét talpra állni, sőt megtalálni azt a fajta boldogságot, amely nagyon ritkán köszönt be egyszerre négy ember életébe? A "ritka, mint a fehér holló" példázata itt többszörösen igazolódik, míg két nő és két férfi sok nehézség után együtt találja meg nemcsak a szerelmet, de a boldogulás útját is.

Hullócsillag

Sorszám643
CímHullócsillag
Kiadva 2015
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757857
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ella Fondant gyermekpszichológus, elvált, harminckét éves és magányos. Új munkára jelentkezik, ahol egy ritka szakmát fog gyakorolni: gyámügyi nyomozó lesz belőle. Elveszett, eltűnt, szökött gyermekek után nyomozhat, ami régi vágya. Kiélheti detektív hajlamait is. Ám úgy tűnik, már az első komolyabb ügybe beletörik a bicskája. Szövevényes, egész Európára kiterjedő gyermekrablási ügy tettesét és áldozatát kell előkerítenie. Az elrabolt gyermek ráadásul súlyos beteg is. Mi lett vele, és ki tehette? A magánéletben is változások történnek. Felbukkan egy férfi, aki tetszik Ellának, és Ella is tetszik a férfinak. Ám a dolog nem ilyen egyszerű: drámai fejlemények után bizonyosodik be, mennyit bírhat ki egy szerelem...

A Setét barlang kincse - Lidércfény Nyomozóiroda

Sorszám642
CímA Setét barlang kincse - Lidércfény Nyomozóiroda
Kiadva 2014
Kiadó Tilos az Á Könyvek
ISBN 9786155441738
Műfaj Regény Ifjúsági
Tartalom A Lidércfény Nyomozóiroda csapata két lányból és két fiúból áll. Sára, Gréta, Marci és Bence tizenhárom évesek, akik a nyári vakáció végét a Bakony egyik kis falujában töltik. De a fülükbe jut, hogy a közelben egy barlangban százéves kincs rejlik, és akcióba lendülnek. Másokat is beavatnak tervükbe, de kiderül, nem mindenkiben lehet megbízni...

Az év könyve 2015

Sorszám641
CímAz év könyve 2015
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031182
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom 2015-ben is sok régebbi eseménynek van kerek évfordulója. A szerző az utóbbi 3300 évből csaknem negyven olyan történésre talált, amelyek igen nagy hatást váltottak ki a maguk idejében. Ezek közül több máig hat a mi életünkre is: események, folyamatok, születések és halálok. Amelyek a nagyvilág, vagy éppen a magyarok sorsát befolyásolták az évezredek alatt. 2015 évkönyve valóban az "év könyve", oly sok mindenre lehet, vagy kell emlékeznünk.

A templomos lovagok 25 titka

Sorszám640
CímA templomos lovagok 25 titka
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031199
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Kik voltak a különös lovagok, akik szerzetesként imádkoztak kolostoraik mélyén, majd fegyvert ragadva kísérték a zarándokokat, megvédték őket az útonállóktól, rablóktól? Sokáig tevékenykedtek két világrészben is. A Szentföldön állítólag hatalmas vagyonra és befolyásra tettek szert - vajon tényleg egy követ fújtak az arabokkal? Megtalálták a Frigyládát, Jézus végrendeletét, a Szent Grált, és ezekkel zsarolták meg az egyházat? Európában hamarosan még különösebb foglalatosságot űztek az imádkozás és a harc mellett. Ők lettek az újabb kor első bankárai, akik széleskörű pénzügyi szolgáltatásokat nyújtottak polgárnak, nemesnek, királynak, pápának... Mígnem aztán vagyonukat és hatalmukat elirigyel- ve, sajátos összeesküvést szőtt ellenük a királyi hatalom, amely aztán el is veszej- tette őket. De nem mind váltak áldozattá - például a magyar templomosok sem! - a túlélőkről máig regényes történeteket és kalandokat mesélnek. A templomos lovagok 25 titka e különös emberek életének minden részletérőllerántja a leplet.

Titkok könyve 2015

Sorszám639
CímTitkok könyve 2015
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031205
Műfaj Dokumentum
Tartalom Veszélyes dolgokra készülnek a nagyhatalmak a fejünk felett, ahol műholdakat lőnek le, vagy éppenséggel egymás űrkompjait is célba vették már. Hogyan dolgoznak a sámánok, miféle paraképességeket uralnak? Vannek-e piramisok a tenger mélyén a Bermuda-háromszögben, és kik építették az egyiptomi piramisokat? Az biztos, hogy az akkori, kőkorszaki eszközökkel ez nem volt lehetséges. Hát milyen "istenek" vetettek be ott olyan műszaki eszközöket, amelyekhez foghatókkal mi még ma sem rendelkezünk? A könyvből megtudhatjuk, hogyan dobáltak atombombákat a szovjetek és az amerikaiak saját hadseregeikre kísérleti céllal. Kiderül, hogy az egészségügyi világszervezet kiállt a népi gyógyászat és a nem hagyományos gyógymódok, köztük a paragyógyászat mellett is - de sok ország hatóságai erről nem vettek tudomást. Egy híres ufóeset és az azt követő ferdítések, cenzúrázások, elhallgatások és hazugságok tanulságos történetén kívül megtudhatjuk, lehet-e húsevés nélkül élni? De azt is, hogy a közeli jövőben egy gyermeknek lehet két, három, vagy éppen egyetlen szülője, és hogy a még meg sem született gyermekek külsejét nemsokára a szülők tetszése szerint tervezik meg. Ők lesznek a "dizájn-gyerekek"

Királyi Kapcsolatok

Sorszám638
CímKirályi Kapcsolatok
Kiadva 2014
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757840
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A cím nem csal - valóban királyi kapcsolatról szól a regény. Talia, a fiatal közvéleménykutató éppen véleményeket gyűjt a város egyik terén, amikor felbukkan egy szakállas, könnyed, mégis komoly fiatalember. egymásba szeretnek. A másik szálon egy mai európai királyi ház belső életét követhetjük figyelemmel. Palotai intrikák, régi és új küzdelmek, karrieristák és életrevalók itt is akadnak, mint máshol. Ám a királyi családban nagyok az ellentétek. Amikor a végén pedig kitör egy hatalmas botrány, még a magas állású személyekről is különös, sőt elborzasztó dolgok derülnek ki. Kezdetben még a szerelmesek sem tudják, hogy éppen az ő kapcsolatuk hozza a vészt az amúgy is recsegő-ropogó, idejétmúlt intézményre.

Hullámverés

Sorszám637
CímHullámverés
Kiadva 2014
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757796
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Kira Condort nő létére egy komphajó kapitánya a majdnem tengernyi Öbölben. Az asszony nagyon szereti ezt a félig-meddig tengeri életmódot, nap mint nap viszi hajóját, gyomrában autókkal,buszokkal, kamionokkal, kikötőből, kikötőbe. Egy nap hatalmas vihar tör ki, és teszi mozgásképtelenné a hajóját, és a következő órákban drámai helyzet alakul ki az Öböl kellős közepén. Viharos szél sodorja a hajót a partok, a pusztító zátonyok felé... Nem csak a hajót, a legénységét, de elsősorban több száz utasát kell kimenteni. A feladatot megoldja, mégis bűnbaknak kiáltják ki és elbocsátják. A negyvenéves elvált nőt azonban nem olyan fából faragták, hogy hátat fordítson a hajózásnak, és másik szakmát keressen magának. Kira nem adja fel, hiszen nem tud másképpen, nem a vízen élni. Vesszőfutása során sokféle emberrel találkozik, körülötte üzleti, szakmai és személyes ügyek keverednek és ütköznek, míg ő a bíróságon próbálja kiharcolni az igazát. Ahogyan megtalálja végül is a kései, de szép szerelmet, úgy megtalálja az utat egy hajóra is.

Halj meg helyettem

Sorszám636
CímHalj meg helyettem
Kiadva 2014
Kiadó Athenaeum Kiadó
ISBN 9789632933696
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Megszületett Nemere István legcsavarosabb, legmegdöbbentőbb krimije. Szinte minden oldalon egy újabb fordulat szórakoztatja az olvasót. A mű középpontjában Gül, a Rózsa egy titokzatos török maffiavezér áll, akivel még senki sem találkozott személyesen, mindig csak alvezérein keresztül tárgyal. A sorozat első kötetében (Nincs idő meghalni) megismert Lakos Donát rendőrhadnagy, az Europol európai bűnöldöző szervezet magyar nyomozója most újabb bevetésre indul. Az ügy Magyarországon veszi kezdetét: egy eddig ismeretlen dizájnerdrogtól meghal valaki a szerb-magyar határon. Ekkor hoznak be egy török kamionban nagy mennyiséget a még ismeretlen összetételű anyagból, Európában egymást érik a túladagolásos halálesetek Donátnak pedig illegálisan kell eljutnia Törökországba, ahol a kábítószer-ellenes rohamosztag segíti őt.

Leszek, mint űzött vad - Zsigmond trilógia I.

Sorszám635
CímLeszek, mint űzött vad - Zsigmond trilógia I.
Kiadva 2014
Kiadó Gold Book Kiadó
ISBN 9789634262732
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Nemere István történelmi regénytrilógiájának első kötete az 1380-as években játszódik. Nagy Lajos király már meghalt, kicsi lánya, Mária a Magyar Királyság névleges uralkodója, helyette anyja, Bosnyák Erzsébet vezeti az országot - egyenesen a csőd és pusztulás felé. Bár ott van mellette Garai Miklós nádor, a nagy formátumú politikus, aki itthon és külföldön egyaránt tevékenykedik, élet és halál ura, de a rossz irányba ható folyamatokat ő sem állíthatja meg. Négy párt, négy főnemesi liga vetélkedik egymással. Önjelölt királyok bukkannak fel és buknak el: a fiatal Luxemburgi Zsigmond, a már nem fiatal, eskűszegő nápolyi Károly, sőt maga Erzsébet, de talán még Garai is örömmel látná a trónon - önmagát... Zádor fia Zádor egy furcsa fogadás révén lett jobbágy fiából írni-olvasni tudó, latinul is beszélő fiatalember. Miután urától szökni kényszerül, kalandok során át jut el Budára, áll Garai nádor szolgálatába, és lesz bizalmas futárja. Bejárja az országot, számos kalandot él át, közben lassan kiismeri a nagyurak szokásait. Nem paraszt már, de még nem is úr vagy polgár. Becsületessége és hűsége hamarosan mások fölé emeli, azonban őt is érik személyes tragédiák, ő is csak egy falevél a bajban lévő országra lecsapó, sokakat elsöprő viharban. A szerző a valós történelmi tényekhez ragaszkodva beszéli el hősei sorsát, felhasználva az elérhető krónikákat, korabeli leveleket, elemzéseket, történészi munkákat. Fordulatokban gazdag, olvasmányos regénye élethű és hiteles képet fest a XIV. század végi Magyar Királyság történetéről és állapotairól.

Szélhámosnő

Sorszám634
CímSzélhámosnő
Kiadva 2014
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757758
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Az első férfi, aki elég különös módon ismerkedik meg Lenával, egy idő után egyre furcsább dolgokat tapasztal. A titokzatos hölgynek csak keresztneve van, nincs telefonszáma, csak akkor találkozhatnak, ha a nő is úgy akarja. Az olvasó sem érti eleinte, hogyan lehet, hogy az asszonynak több neve és több lakása is van. A munkahelyén mások után kémkedik, egyszerre több férfi nyüzsög körülötte. A második férfi már szerelmes beléje, de ő is meglepődik, amikor egy napon Lenával egy rendőrségi szembesítésen találkozik: szerelmét éppen őrizetbe vették... A szövevényes ügyekre a magyarázatot csak a regény végén kapjuk meg, addig izgulhatunk, hogyan is alakul a titokzatos asszony sorsa.

Nincs idő meghalni - Gyilkosságok a bankvilágban

Sorszám633
CímNincs idő meghalni - Gyilkosságok a bankvilágban
Kiadva 2014
Kiadó Athenaeum Kiadó
ISBN 9789632933429
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Budapest kellős közepén, a Nemzeti Bank előtt, különös módon gyilkolnak meg egy belga bankárt: fúvócsőből mérgezett tűt lőnek a nyakába. Lakos Donát az EURPOL-lal együttműködő budapesti iroda nyomozója, a szigorúan bizalmas nemzetközi ügyek specialistája alighogy belefog a nyomozásba, máris újabb áldozatról érkezik hír. Ljubljanában, hasonló körülmények között ölnek meg egy másik bankárt, nem sokkal ezután pedig Brüsszel legforgalmasabb pontján megtörténik a harmadik kivégzés. Donát a térfigyelő kamerák felvételeit elemzi, ingázik a három főváros között, de nem jut közelebb a megoldáshoz. Ám feltűnik neki, hogy a tettes minden helyszínen otthagyta sajátos ,,kézjegyet". Egy hárombetűs feliratot: ZVB. A nyomok végül Breznába vezetnek, ahol Donát mellé szegődik egy csinos helyi rendőrnő, Norina, aki egy nemzetközi bankellenes maffia ügyében nyomoz...

Az év könyve 2014

Sorszám632
CímAz év könyve 2014
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031168
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom Rengeteg kerek évforduló van és volt 2014-ben. Az utóbbi 2500 évben sok minden történt, aminek fordulóját ünnepelhetjük vagy gyászolhatjuk ebben az évben. A szerző csokorba gyűjtött csaknem húsz dátumot. Nevezetes emberek születtek és haltak, szerettek vagy gyűlölték egymást, fontos események zajlottak. Némelyik tíz- és százmilliók sorsát befolyásolta - Érdemes hát visszapillantani rájuk.

Jó éjszakát, kapitány

Sorszám631
CímJó éjszakát, kapitány
Kiadva 2004
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 97896
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Hogyan változtatja meg három légi teherszállító vállalkozás életét egy huszonegy éves lány? Mit tud, amitől az üzlet fellendülhet? A népszerű szerző újabb regénye repülősök között játszódik. Ám valóságos krimi is kibontakozik Hanna körül. A lány egy maffiacsoport érdekeit keresztezi, rendőrségi védelem alá kerül, majd elrabolják. Ám közben egy nagyon is békés célért dolgozik, amiben aztán hamarosan egy férfi is a segítségére siet. Még történik néhány izgalmas esemény, sőt, Hanna életveszélybe is kerül. De most már nincs egyedül. A földön és a levegőben játszódó történet olvasói még az üzleti világ egy kicsi szeletébe is betekintést nyerhetnek.

A sors rabjai - A Horthy-család regénye

Sorszám630
CímA sors rabjai - A Horthy-család regénye
Kiadva 2014
Kiadó
ISBN 9789634262725
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Nemere István legújabb könyvében Magyarország és a Horthy család történetét dolgozza fel, az Adolf Hitlerrel való első találkozástól kezdve az 1930-as évek végének kül- és belpolitikai történésein, majd a II. világháború eseményein át egészen az emigráció éveiig. Főszereplői részben fiktív, részben valós történelmi alakok. A szerteágazó kutatómunkán alapuló mű áttekintést nyújt a korabeli Magyarország szinte minden társadalmi osztályának a hétköznapjairól, a kormányzati politikai jobbra tolódásának hatásairól akár a hadsereg tisztikarára, akár a zsidó származású értelmiség, közhivatalnokok és tőkések, akár a budapesti éjszaka legendás mulatóinak és mulattatóinak körében. Különös hangsúlyt kap a két Horthy fiú, István és Miklós sorsa a korszakban, egészen az előbbi vitatott körülmények között, az orosz fronton bekövetkezett haláláig. A szerző részletesen bemutatja az 1944. március 19-i német megszállás előkészítését, a lehetséges német hírszerző és diverzáns tevékenységet, a bevonulás kulcsmozzanatait, a híres-hírhedt Otto Skorzeny budai akcióját és ifjabb Horthy Miklós elrablásának körülményeit. A sors rabjai nem történelmi ítélkezésre vállalkozik, hanem igyekszik az írói szabadsággal élve, de a törénelmi tényeket nem megmásítva úgy bemutatni az 1930-as és 1940-es évek eseményeit, hogy az olvasó saját maga formálhasson véleményt azokról.

A nádas titka

Sorszám629
CímA nádas titka
Kiadva 2014
Kiadó Tilos az Á Könyvek Kiadó
ISBN 9786155441288
Műfaj Regény Kaland Ifjúsági
Tartalom Egy határ menti kis faluban különös dolgok történnek. Éjszakánként a közeli tavon a nádas közt lidércfények villognak, vándorolnak. Senki sem tudja, mi a szokatlan jelenség oka. De négy fővárosi gyerek Gréti, Sára, Bence és Marci érkezik nyaralni a faluba, akik elhatározzák, hogy utánajárnak a titoknak, és megalakítják a Lidércfény Nyomozóirodát. Egy helybeli fiúval, Krisztiánnal a nádasban ismerkednek meg, és gyorsan mindannyian a szívükbe zárják, különösen Gréti Krisztián ladikja és bátorsága segítségével ők öten pár hét alatt fenekestül felforgatják a nádast, a tavat és a falu életét, és olyan ügy nyomára bukkannak, melybe hamarosan a rendőrséget is be kell vonni. Nemere István új regénye olyan gyerekek kalandjairól és barátságáról szól, akik itt élnek közöttünk a 21. század elején, és akár velük is megtörténhet mindaz, ami a könyv szereplőivel. Csak kalandvágyó olvasóknak!

Bio titok

Sorszám628
CímBio titok
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031144
Műfaj Dokumentum
Tartalom Nagyon sokan szeretnének szennyezetlen ételeket és italokat fogyasztani, tiszta környezetben, egészségesen élni. Akkor miért nem sikerült ez még senkinek? A könyvből kiderül, miféle szemetet, sőt mérgeket etetnek velünk, milyen nehézségekbe ütközik az, aki ebből az elátkozott körből kitörni szeretne. Mert a "bio-iparban" is egymást érik a csalások és a világraszóló botrányok. Ennek ellenére a szerző igyekszik utat mutatni mindazoknak, akiknek fontos az életük minősége.

A II. világháború 10 titka

Sorszám627
CímA II. világháború 10 titka
Kiadva 2014
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031151
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A szerző ebben a könyvében csupa kevéssé, vagy egyáltalán nem ismert, ám nagyon is valóságos esetet gyűjtött össze. Tudta-e a kedves olvasó, hogy a világháború kitörését közvetlenül megelőző, és az azt követő hetekben, hónapokban több más hadszíntér is kialakult földrészünkön? Hogy volt szlovák-lengyel háború az előbbiek győzelmével, vagy hogy a kis Finnország bátran megmérkőzött nagy szomszédja fegyveres erőivel? Eddig kevesen vonták kétségbe, hogy Hitler kezdeményezte a Szovjetunió megtámadását - de lehet, hogy fordítva volt? A kötetben még olvashatnak egy tábornok titokzatos haláláról, egy kém-akcióról, a világtörténelem legnagyobb csatájáról és arról is, hogy a Hitler-ellenes koalíció egyik országának elnöke szovjet titkosügynök volt...

Ragyogó Hold

Sorszám626
CímRagyogó Hold
Kiadva 2014
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633757734
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A közmondásos "csúnya nő", a már majdnem-vénlány Vanda, akit eddig senki sem szeretett, váratlanul találkozik egy jóképű és gazdag vállalkozóval. A férfi udvarolni kezd, szerelemet vall, magához édesgeti a lányt. Már-már úgy tűnik, minden sínen van és Vanda megtalálta az annyira várt boldogságát, amikor valami rettenetes szörnyűség, egy aljas összeeskűvés kezd kibontakozni, és a lány megérti, miféle gonosz erők játékszere lett. Egyedül mit sem tehet, de szerencsére akadnak segítői...

Gyógyító szeretet

Sorszám625
CímGyógyító szeretet
Kiadva 2014
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Nara Vernoni a nagyvárosban hagyta egész múltját és minden bánatát. Tettekre készen érkezik a határ menti kisvárosba, hogy természetgyógyászként praktizáljon. Senkit sem ismer, eleinte azt sem tudja, hol keressen szövetségeseket. De az események felpörögnek, amikor nem tűrve a rossz bánásmódot, a város több tekintélyes emberét a bíróság elé viszi. Közben a fiatalasszony különleges adottságai és tudása révén nem hagyományos módokon gyógyítja betegeit - sokakban ez is ellenérzéseket ébreszt. Ám hamar kiderül, kik a barátok, kikre számíthat, és hamarosan már Ő is valaki lesz a városban. Bár először tévúton jár, az igazi szerelem sem megy el mellette.

Nanovfszky György: NANO - Lejegyezte: Nemere István

Sorszám624
CímNanovfszky György: NANO - Lejegyezte: Nemere István
Kiadva 2013
Kiadó Alternatív Kiadó
ISBN 9789639189270
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom Különös könyvet tart kezében az olvasó. "Nano" nem más, mint dr. Nanovfszky György, aki fél évszázadon át öt kontinensen élt úgy, hogy mindvégig a magyar államot szolgálta. A 60-as években többnyelvű idegenvezetőként és tolmácsként kereste kenyerét, bár mindig diplomata szeretett volna lenni. Lett belőle előbb moszkvai diák, aztán genfi ENSZ-képviselő, mint ilyen élt egy ideig Afrikában és Ázsiában, a rendszerváltozás után pedig Ő lett az első nem-kommunista nagykövetünk Moszkvában. A könyvből megismerjük a diplomácia kulisszatitkait, a budapesti Jelcin-látogatás máig ismeretlen eseményeit, a csecsenek által elfogott magyar túszok és néhány orosz földre elhurcolt magyar műkincs "kiszabadítását". Nagykövetünk szinte álruhában mozgott Moszkvában és szerte Oroszországban. Bethlen István földi maradványait kutatta börtönökben és rabtemetőkben. Sírásókkal tárgyalt titokban és nem feledkezett meg a szerelemről sem.

Az élet hajnalán

Sorszám623
CímAz élet hajnalán
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757710
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Mira harmincnégy éves elvált asszony. Egy orvosi vizsgálaton megtudja, hogy a méhében kialakult sejtburjánzás miatt vagy most, heteken belül teherbe esik vagy már késő lesz: elveszíti a méhét és soha többet nem szülhet. De ki legyen az apja a gyermeknek? Hogyan szerezzen gyorsan egy apát? Lehet-e az "akárki", csak soha ne is tudja meg, hogy van valahol egy gyermeke? Forduljon spermabankhoz? Amikor a nagyvároban híre terjed az esetnek, sokan jelentkeznek önként. De Mira válogat, bár tudja, hogy sürgeti az idő. Még reméli, hogy egy nagy szerelem segít rajta. Tragikus, humoros, megható és abszurd helyzetek követik egymást, mert kiderül: ilyen élethelyzetben nem is olyan könnyű létrehozni egy gyermeket, elindítani őt az élet hajnalán.

Mr. MC

Sorszám622
CímMr. MC
Kiadva 2013
Kiadó Adamo Books Kiadó
ISBN 9786155408878
Műfaj Regény Kaland
Tartalom A huszonegyedik századi európai "Monte Christót", Mark Tenhofot ellenségei egy kínai kényszermunkatáborba záratják. Onnan csak a szervkereskedők juttathatják ki élve, bár ő lázadást szervez a lágerben. Megjelenik Faria, a segítő, és a végtagjaitól megfosztott szerencsétlen nyomorékból másféle, különleges ember lesz, aki hihetetlen erővel és képességekkel rendelkezik, így végez sorban régi ellenségeivel. A regényben felbukkan az illuminátusok titkos társasága, a biomechanika tudománya, miközben a történet úgy pereg a szemünk előtt, mintha filmet látnánk. Egyszerre krimi, ugyanakkor emlékeztet a valamikori nagysikerű Dumas-regényre. Találkozunk benne meghökkentő, modern találmányokkal, felfokozott és különleges emberi képességekkel, végigjárjuk a Föld számos táját, és kaland követ kalandot...

Viharban született

Sorszám621
CímViharban született
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757703
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Mi késztet arra egy huszonéveslányt, hogy az egyetem után egy találmányokat menedzselő vállalkozásban keresse a kenyerét? Igaz, az idilli állapot nem tart sokáig. Mirekitanulja ezt a szakmát, összedől a cég, és az eddigi élete. Kira kénytelen elölről kezdeni. Talál barátnőt és üzlettársat, és belevágnak a nagy kalandba. Sok keserű csalódás után Kira végre meg tud kapaszkodni az életben és talál egy férfit is. Aki nem akárki, aki talán túl magasan is van hozzá képest... ?

Asszonyod leszek

Sorszám620
CímAsszonyod leszek
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757581
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom El kell-e ítélni egy asszonyt, mert hagyja magát elcsábítani a lánya fiújától? Ki a hibás, ha ez a sajátos szerelmi, vagy inkább csak szexuális háromszög drámaian összeomlik? Tilda Cotti a nagyvárosban társkereső irodát vezet. Partnereket, leendő menyasszonyokat és vőlegényeket közvetít egymás felé, sokan általa találják meg párjukat, az asszony az ő életútjukat irányítja. Csak éppen saját magának nem talál párt. De aztán ennek is eljön az ideje, a megaláztatások után érte is eljön valaki, akinek egy ünnepélyes pillanatban kimondhatja: Asszonyod leszek...

Titkok könyve 2014

Sorszám619
CímTitkok könyve 2014
Kiadva 2013
Kiadó
ISBN 9786155031090
Műfaj Dokumentum
Tartalom Mint már eddig gyakran, a soron következő Titkok Könyve is tele van rejtélyekkel, megoldatlan ügyekkel. A szerző most is szembemegy egynéhány "tudományos tabuval". Nemhogy sokallná a széndioxidot a földi légkörben, azt bizonyítja be, hogy ebből még jóval többre lenne szükségünk. Megkérdi, mégis hogyan kerülnek sok embertársunk testébe nem földi eredetű implantátumok; ír egy titokzatos égitestről, amely talán veszélyt jelenthet a Föld számára is. Lehet, volt olyan korszak, amikor a dinók és az emberek együtt éltek? - tárja fel néhány eltitkolt régészeti lelet sorsát. Megtudjuk tőle, hogy nem a híres Titanic baleseténél veszett oda a legtöbb utas. És mi a helyzet az eltűnt emberekkel, olykor egész csoportokkal, sőt, katonai alakulatokkal? Majd a végén sok szó esik a Marson felfedezett Arcról és az ottani piramisokról is ír.

Holnap érted jövök

Sorszám618
CímHolnap érted jövök
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757680
Műfaj Regény Fantasztikus Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Magda mindig divattervező akart lenni. De mekkora esélye volt erre egy árvaházban felnőtt lánynak, akit senki sem támogat, a szakmában ismeretlen, bár tehetséges? Sok csalódás éri, míg végre megkapaszkodhat. Történetünk kezdetén ígéretes karrier elé néz, ezt azonban saját makacssága és mások ostobasága megbuktatja. Alaposan megalázzák, vesztes helyzetbe hozzák, nem lát kiutat - bár az mindig létezik. Hát Magda a semmiből kezdi. Csak a tehetségére, a kitartására, az ügyességére, a bátorságára számíthat. Nincs könnyű dolga, míg üzletileg is talpon marad, sőt szárnyalni kezd, és több nagy csalódás után a szerelem is rátalál.

Nászéjszaka nappal

Sorszám617
CímNászéjszaka nappal
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757468
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Péntek tizenhárom szerencsétlen nap Edina számára. Több kemény csapás éri azon a napon, ezért kétségbeesésében úgy dönt: munkát keres valahol a "térkép szélén", ahol mindent elölről kezdhet. A huszonéves fiatal nő így kerül egy kisváros mellé, Erdőtelepre, ahol a fűrészüzemben kap munkát. Érdekes embereket ismer meg és rájön, hogy önállóan is képes dönteni, irányítani saját sorsát. Mindenkinek tud segíteni, nehéz hát elhinni, hogy önmagának ne tudna? Megismerkedik két, kicsit titokzatos férfival, és élete innentől kezdve regényes úton gördül tovább. Beleszólhat mások sorsába, megismeri az igazi szerelmet, élete kiteljesedik. A regény végén pedig meglepő fordulat várja Edinát.

Senki asszonya

Sorszám616
CímSenki asszonya
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757239
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Alessa, a senki asszonya nem szép nő, de ő is vágyik a boldogságra. És megtörténik a csoda: egy rokonszenves, bár jóval idősebb férfi beleszeret, és őt Alessa is szeretni tudja. De egy tragikus esemény nagyon hamar elragadja a férfit. Ráadásul az özvegyet vádolják gyilkossággal... A történet valójában csak itt kezdődik. Felbukkan egy rejtélyes idegen, aki mindenre képes Alessáért. Arra is, hogy becsapja őt - mert szereti... Kinek higgyen az asszony, hogyan igazodjon el ebben a bonyolult világban?

Szólít a szél

Sorszám615
CímSzólít a szél
Kiadva 2013
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757192
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Magas kormányzati, diplomáciai körökben játszódik a legújabb Moretti-regény. Patrícia a kormányzó felesége egy volt gyarmati, ám mára szabad, kis európai országban. Találkozása a feltörekvő új miniszterelnökkel egyszer s mindenkorra összekapcsolja életüket. Akik járatosak a tizenkilencedik századi magyar történelemben, némi hasonlóságot fedezhetnek fel ebben az ízig-vérig modern, huszonegyedik századi szerelmi sztoriban. Lehet, a szerző a magyarok Erzsébet királynőjéről, a máig közkedvelt Sisiről mintázta Patríciát, és annak egykori magyar szerelme, Andrássy Gyula miniszterelnök mai megfelelője éppen az árulkodó nevű R. Julius Anderson? Akár így történt, akár nem, a fordulatos regény szerelmi szálán a két ember számos akadállyal kerül szembe, amelyeket olykor még a hatalmasoknak is igen nehéz legyőznie.

Vérvörös Szépség - Gyilkos átok

Sorszám614
CímVérvörös Szépség - Gyilkos átok
Kiadva 2012
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031083
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A Sopron Plázából eltűnik egy igen értékes drágakő, pedig osztrák és magyar rendőrök vigyázták. A rabló egy nő, aki mindenki szeme láttára viszi el a rubinkövet. A nyomozók és a vendégek százai a Pláza zárt kapui mögött próbálják kideríteni, hogy ki volt a tettes... A Balaton Pláza éttermében a pincérek már átkot mondanak egy kellemetlen vendégre, de az illető elpusztíthatatlan. Ám valaki egy napon kijelenti, hogy másnap végez a vendéggel. És eljön a másnap...

Házamba hívlak

Sorszám613
CímHázamba hívlak
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757024
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Helga Cortesi életvidám fiatal nő, fontos állást tölt be, közben szingliként éli az életét. Ám egyszer csak rettenetes baleset történik vele. Attól kezdve mennyi remény marad a magányos és most már végtaghiányos nő számára? Ugyan akad egy férfi, aki átsegíti a kezdeti nehézségeken, ám megelégelve a zűrös alak különös és sötétnek tetsző ügyeit, maga küldi el. A következő hónapok története ez a könyv. Helga legyőzi az akadályokat, és ha nagyon nehezen is, de visszaszerzi régi életét és szerelmét.

A megszállott- Richter Gedeon élete

Sorszám612
CímA megszállott- Richter Gedeon élete
Kiadva 2012
Kiadó magánkiadás
ISBN
Műfaj Dokumentum Életrajz
Tartalom Ha valaki eddig azt hitte, hogy egy gyógyszervegyész életében nem lehetnek drámai fordulatok - most megtudja, mekkorát téved. Annak az embernek az életét ismerheti meg, aki a semmiből létrehozott egy iparágat, aki a saját pénzéből felépített egy gyárat, és azt negyvenvalahány éven át működtette. Akinek a szerei emberek millióinak az életét mentették meg, és aki a magyar gyógyszergyártás jó hírét elterjesztette az összes földrészen. Ez ugyanaz az ember, aki egy szent naivságával élte végig az életét és meg volt győződve, hogy neki semmi baja nem eshet, hiszen ő mindig másokért dolgozott. A világtörténelem és a magyar események rácáfoltak minderre. Az embert, aki másokért élt, a végén vadként üldözték, hogy aztán egy barbár sortűz áldozataként zuhanjon a jeges Dunába. A könyv nem csak róla szól. Érdekes körképet kapunk a száz évvel korábbi Magyarországról, a "gründolások korszakáról", aztán arról, hogy egy magyar kapitalista hogyan épít fel egy üzleti világbirodalmat, amit még két világháború sem volt képes elpusztítani.

Ha kedves az életed

Sorszám611
CímHa kedves az életed
Kiadva 2012
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9786155031076
Műfaj Regény Bűnügyi Kaland
Tartalom A több regényből már ismert egykori Danny-Skagen Monti, a rettenthetetlen testőr és kommandós helyét már fia vette át. A hozzá hasonlóan bátor és ravasz társával, a csinos fiatal lánnyal, Beggával együtt ezúttal egy, az EU-segélyeket elcsalt görög gazember ellen valló tanút kell épségben Brüsszelbe kísérniük. Lélegzetelállító kalandokat élnek át elrabolt repülőgépen, Európa sztrádáin, felrobbanó autókban. Simon az ellenség fogságába esik. Sok a halott, mire a csapat megérkezik Brüsszelbe, ám még csak ott várnak rájuk az igazi megpróbáltatások...

Tűz a szélben

Sorszám610
CímTűz a szélben
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757376
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Meddig megy el egy ember, egy anya a törvénytelen úton? Ha elveszítette a férjét és a gyermekét, képes-e törvénytelen módon megszerezni egy másik nő gyermekét és sajátjaként felnevelni? Mit tehet, ha valaki erről tudomást szerez? Edit Huizen kalandjai ettől az eseménytől kezdődnek, majd meglepően folytatódnak. Az asszony egy idegen városba menekül, ahol eleinte magányosan kell megküzdenie minden nehézséggel. Aztán felbukkannak körülötte a segítők, és úgy tűnik, élete már sínen van. De valami kiderül valakiről... Editnek sokat kell tennie azért, hogy elérje a boldogságot. Ám ő azok közül való, akik sohasem adják fel. Ezért nyernek a végén.

Aludj csak, kedves!

Sorszám609
CímAludj csak, kedves!
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757383
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A huszonegyedik században is vannak, akik életüket adják a szerelemért... Lehet, hogy egy, a közelmúltban történt esemény ihlette meg és késztette a szerzőt a tragikus szerelmi történet megírására? A kisvárosi rendőrtiszt orvosnő felesége és jóképű főnöke, a főorvos között viszony szövődik, ám még sok mindennek kell történnie ahhoz, hogy a tragédia beteljesedjen. Ám a szerző nem lenne Melissa Moretti, ha kissé eltávolodva az eseményektől, ne vezetné a szerelmi történetet egy másik ösvényre, amelyben valamiképp mégis diadalmaskodhatnak a legyőzhetetlen érzelmek.

Utolsó királynénk, Zita - Magyar királynék és nagyasszonyok 25.

Sorszám608
CímUtolsó királynénk, Zita - Magyar királynék és nagyasszonyok 25.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129629
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Zita királyné élete is elég tragikus volt, hiszen alig ment férjhez IV. Károlyhoz, kitört a világháború, és bár sorra szülte férjének a gyerekeket, Károly pedig osztrák császár és magyar király lett - a történelem elsöpörte mindkettejüket. Vereség, lemondás, két sikertelen próbálkozás a magyar trón - legalább a magyar! - megszerzésére, aztán nagyhatalmi összefogással száműzetés, ahol férjét utolérte a halál. Keveset tud az átlagember arról, hogyan élt Zita még ezután vagy fél évszázadot, hogyan nevelte fel gyermekeit. Emellett az olvasó még tudomást szerezhet számos egyéb Habsburg-rokonról, olyanokról is, akik "balkézről" születtek már korábban, és egy rohamosan változó világban voltaképpen mint Habsburgok már nem is élhettek.

Habsburg főhercegnők - Magyar királynék és nagyasszonyok 23.

Sorszám607
CímHabsburg főhercegnők - Magyar királynék és nagyasszonyok 23.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129605
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Ez már majdnem a huszadik század, és később abba is fordulunk a történeteinkkel. Egyfelől írunk arról, ami jórészt az utóbbi évtizedekben derült ki: például nem csak Ferenc József császár ismert viszonyáról Kissné Schratt Katalinnal, a színésznővel, ami még Sisi gyámkodása alatt jött létre - hanem egy, az utóbbi évekig titokban tartott hosszú szerelmi viszonyáról egy fiatal bécsi nővel, amelyből állítólag gyermek is született. Kötetünk szól majd Ferenc Ferdinánd és a cseh Chotek Zsófia igazi szerelmi házasságáról és mindkettejük tragikus, közös haláláról Szarajevóban. De megismerhetjük a tragikus sorsú Rudolf trónörökös feleségének, Stefánia belga királylánynak a történetét, aki végül is egy magyar férfi oldalán találta meg a boldogságot.

Erzsébet királyné (Sisi) - Magyar királynék és nagyasszonyok 21.

Sorszám606
CímErzsébet királyné (Sisi) - Magyar királynék és nagyasszonyok 21.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129582
Műfaj Kaland Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Erzsébet királyné is önálló kötetet kap a sorozatban, nem csak azért, mert kalandos és hosszú élete volt, de azért is, hogy általa kibonthassuk a tizenkilencedik század második felének női világát. Valószínű, hogy Sisinek is volt legalább egy szerelme a férjén kívül, de jobbára a szerelmi élet hiányát kompenzálta rengeteg utazásával. Szó lesz félresiklott házasságáról, szerencsétlen anyai mivoltáról, és viszonyáról a magyarokhoz.

A Hofburg dámái - Magyar királynék és nagyasszonyok 19.

Sorszám605
CímA Hofburg dámái - Magyar királynék és nagyasszonyok 19.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129568
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Igen izgalmas történetek következnek, nem csupán a királyok, II. József, II. Lipót feleségeiről, majd tovább, hanem a kor szerelmi életéről a magasabb körökben. II. Józsefnek két igen rossz házassága volt, az egyikben akár boldog is lehetett volna, a másik rettenetes volt. I. Ferencnek négy felesége és Ferdinánd feleségei színes kavalkádot képeztek azokban az évtizedekben, közben megismerkedünk egy-egy királyi udvar etikettjével, szokásaival, divatjával és a benne zajló-kavargó szerelmes és egyéb botrányokkal is, amelyek azon korok nőinek életét jellemezték.

Titkok könyve 2013

Sorszám604
CímTitkok könyve 2013
Kiadva 2012
Kiadó
ISBN 9789638855770
Műfaj Dokumentum
Tartalom A legeslegújabb titkok könyvéből megtudhatják, hogyan üzenhetnek nekünk elhunyt szeretteink a túlvilágról a legmodernebb műszaki eszközök segítségével. Olvashatnak az ördögűzésről, amit nemrégen egy pápa is művelt. Kiderül, hogy minden jel szerint valaha óriások is éltek a földön, a Holdon pedig titokzatos alakzatok sugallják: vagy régen, vagy mostanában is valakik lehettek-lehetnek ott. Tudományosan igazolható, hogy kétmilliárd évvel ezelőtt atomreaktorok működtek bolygónkon, ma pedig közöttünk járnak a para-képességű jósok, és a rendőrséget segítő detektívek. A HAARP-projekt pedig talán tényleg az eddig létezett legnagyobb összeesküvés az emberiség ellen?

Titkok könyve 2012

Sorszám603
CímTitkok könyve 2012
Kiadva 2012
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN 9789638855763
Műfaj Dokumentum
Tartalom A Titkok könyve 2012 pontosan azt adja, amit a címe ígér. Néhány olyan titokról rántja le a leplet, amelyekről eddig vagy hallgatott a világ, vagy hozzánk még nem értek el a botrányos leleplezések hullámai. Az olvasó megtudhatja e lapokról, miért működik maffia-szerűen a gyógyszeripar, és van-e mód arra, hogy a parapszichológia belopózzon a tudományos kutatások területére? No és végre kiderült, amit eddig sokan csak gyanítottak: nem igaz, hogy az ember tevékenysége okozza a "globális felmelegedést", sőt.. ez tulajdonképpen nem is létezik olyan formában, ahogyan ijesztgetnek vele minket!...

A boldogság ára

Sorszám602
CímA boldogság ára
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757000
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A kisvárosi újságírónő egy nagy visszaélés nyomaira bukkan. Eleinte senki nem akar vele szóba állni, aztán megjelenik egy férfi, akit ugyanaz a téma érdekel. Róla kiderül: nem az, akinek mondja magát. A szerelem mégis fellángol, de a sors még tartogat számukra néhány meglepetést. Mi történt 15 évvel előbb egy környezetvédelmi beruházáson? Mit érez a fiatal nő, amikor szembetalálkozik szerelme igazi kilétével?

Kronovizor

Sorszám601
CímKronovizor
Kiadva 2012
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN 9789639581937
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Álnév Totti, Angelo
Tartalom A könyv eredeti kéziratának elején volt egy mondat, amit a magyar kiadó bizonyos okból mégsem nyomtatott ki. Ez így hangzott: "Bár a szerző sokat tud, ennek nagyobb részét nem közölheti. Köti őt egy réges-régi eskü, amit egy bizonyos intézménynek tett." Ehhez képest, még ha ez igaz is, a szerző sokat, nagyon sokat közöl velünk. A kronovizorról, azaz az időlátó gépről nagyon sokan írtak már - nézzék csak meg az interneten, hány tízezer említés, cikk, könyv, interjú, filmbejátszás, stb. van róla! Ám a regényben - amely talán nem is csak regény (!) - a hősök az emberiség egyik legnagyobb titkát fedezik fel. Ez rettenetes változásokat okozhat a 21. századi világunkban. Mindnyájunk életét befolyásolhatja már csak a puszta tudat is: valakik, valahol, akár ebben a pillanatban is, nézik, figyelik, ellenőrzik, mit teszünk legbensőbb magányunkban, kinek mit mondunk, mit tervezünk? És évezredekre vagy még távolabb az időben vissza lehet menni és megtudni, hogy a dolgok valójában hogyan is történtek...? Félelmetes perspektíva. Mert mint a szerző mondja: nemcsak figyelő, de megfigyelt is lehetsz. Másokat lesel, és közben téged lesnek. Semmivé teszik titkaidat, azaz az életedet. És ha lehetőséged lesz rá, hogy ugyanazzal fizess vissza, vajon meddig fogsz habozni...?

Mária Terézia és kora - Magyar királynék és nagyasszonyok 17.

Sorszám600
CímMária Terézia és kora - Magyar királynék és nagyasszonyok 17.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129544
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom A nagy királynő önálló kötetet kap sorozatunkban, hiszen egy egész korszakra jellemző volt személye, élete, tizenhat gyermeke, meg a róla szóló, nagyobbrészt hamis legendák. Rajta és történetén keresztül megismerjük a felvilágosodás korának híres asszonyait itthon és külföldön, meglátjuk, miként éltek az udvarhölgyek és az előkelő asszonyok a tizennyolcadik században.

Erdély híres asszonyai II. - Magyar királynék és nagyasszonyok 15.

Sorszám599
CímErdély híres asszonyai II. - Magyar királynék és nagyasszonyok 15.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129520
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Az "erdélyi aranykor" politikus feleségeinek élete nemegyszer bővelkedett kalandokban, de családi tragédiákban is. Sok szót ejtünk Bethlen Gábor talányos házasságáról Brandenburgi Katalinnal, és annak aztán hosszan húzódó politikai következményeivel, vagy egy másik fejedelem impotenciájával, és egyéb kalandokról. Zrínyi Ilona, mint nagyasszony és bár csak rövid ideig, de fejedelemasszony is elénk kerül. A következő hét erdélyi fejedelem feleségei között is akadtak híres nők, így természetesen nem hagyjuk ki II. Rákóczi Ferenc német feleségét, és annak kalandjai sem maradnak titokban.

Őrülten szeretlek

Sorszám598
CímŐrülten szeretlek
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757055
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Európában találkoznak ők ketten. A helybeli végzős, egyetemista lány és az egzotikus országból jött fiatalember, aki nem akárki a hazájában. A féktelen szerelem kibontakozása ugyan nyugtalanító jelekkel jár, de az ösztönök egymás karjaiba dobják a szereplőket. A férfi kész feleségül venni a lányt és elviszi hazájába – ahol azonban a szülők ellenállásán megtörni látszik a fiatalember akarata. Vagy ez csak a látszat? Hamarosan tragikus esemény fordít meg mindent és hoz veszélyt a fiatal hölgy életére.

Megérdemelt szerelem

Sorszám597
CímMegérdemelt szerelem
Kiadva 2012
Kiadó Anno kiadó
ISBN 9789633757109
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Két leánytestvér az élet viharában. Nem szövetségesek, bár nagy baj esetén az egyik ott van a másik mellett. De nemegyszer ellenfelek is, különösen, ha ugyanaz a férfi kell nekik. A küzdelem olykor élet-halálra megy, és csakugyan akad olyan áldozat, aki búcsút vesz az élettől. Az egyik Alexa, a híres énekesnő, koncertkirálynő, tinik bálványa, fél Európa az ő dalait hallgatja – de milyen ember a magánéletben? Hogyan bánik a férfiakkal? És ott van a másik testvér, Ella, aki sokszor szembekerül híres húgával, de a végén megszerzi a szerelmet, az igazit, és semmi kincsért nem engedi kicsúszni a kezéből.

Bella drága, Bella

Sorszám596
CímBella drága, Bella
Kiadva 2012
Kiadó Anno Kiadó
ISBN 9789633757086
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Izabella Denízt gyermekkorában az anyja kitette egy templom elé – ennyit tud róla. Árvaházakban nőtt fel, de huszonkét évesen elhatározza: megkeresi a szüleit. Hónapokig tartó nyomozás és hajsza során megismeri leendő párját, aztán találkozik álmai férfijával is, de valami elriasztja tőle... És miközben lassan üzletasszonnyá válik, egy régi és tragikus szerelem története bontakozik ki a szeme előtt. Amelynek egyik okozója, de résztvevője is pár napos korában – ő maga volt...

Erdély híres asszonyai I. - Magyar királynék és nagyasszonyok 13.

Sorszám595
CímErdély híres asszonyai I. - Magyar királynék és nagyasszonyok 13.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN 9786155129506
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Az erdélyi fejedelmek csak elvétve nősültek uralkodóként, legtöbbjüknek már volt felesége, amikor a trónra került. Ezért e nők többsége gyakorlatias, jó gazdaasszony, egyszerű nő volt, persze akadtak köztük nagyravágyók és olyanok is, akik a politikába is beleszóltak. Voltak, akik férjükkel együtt mindössze pár hónapig uralkodtak, de a komolyabb erdélyi fejedelmek, a Báthoriak, Bocskai, stb. asszonyai már nagy szerepet vállaltak. Megemlítjük a kor hírhedett botrányhősét, a politikával is kacérkodó Széchy Mária történetét.

Habsburg-feleségek - Magyar királynék és nagyasszonyok 11.

Sorszám594
CímHabsburg-feleségek - Magyar királynék és nagyasszonyok 11.
Kiadva 2012
Kiadó Duna International
ISBN 9786155129490
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Izabella lengyel hercegnő, Szapolyai János, az utolsó magyar király felesége, továbbá öt osztrák császár és nagyar király, köztük három Ferdinánd, Miksa és Mátyás feleségei; I. Lipót három felesége, majd I. József és III. Károly (Mária Terézia apja) életének sorsdöntő asszonyai.

A Hunyadaik asszonyai - Magyar királynék és nagyasszonyok 9.

Sorszám593
CímA Hunyadaik asszonyai - Magyar királynék és nagyasszonyok 9.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Szilágyi Erzsébet után Mátyás két feleségéről szól a kötet, a cseh Katalinról és az itáliai Beatrixről.

Nő a magyar trónon - Magyar királynék és nagyasszonyok 7.

Sorszám592
CímNő a magyar trónon - Magyar királynék és nagyasszonyok 7.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Nagy Lajos és a bosnyák Erzsébet lánya, Mária, később Luxemburgi Zsigmond felesége volt az egyetlen igazi magyar királynő, aki valóban uralkodott is. Zsigmond második felesége a hírhedett Cillei-család lánya, Borbála.

Az Anjou-királynék - Magyar királynék és nagyasszonyok 5.

Sorszám591
CímAz Anjou-királynék - Magyar királynék és nagyasszonyok 5.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Károly Róbert s a fia, Nagy Lajos felesége a főszereplőik: a lengyel Erzsébet és a bosnyák Erzsébet.

A máltai szerető

Sorszám590
CímA máltai szerető
Kiadva 2011
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A legarisztokratikusabb ősökkel dicsekvő szupergazdag római család palotájába Máltáról érkezik az új sofőr, Paul. Megnyerő, csendes, jóképű fiatalember. A család nőtagjai máris tolonganak körülötte, ám ő nemet mond. Ugyanakkor szerelmi viszonyt kezd Annával, a csöndes svájci szobalánnyal. Paul mindenkivel jóban van, hamarosan nélkülözhetetlen lesz a palotában. Több lesz, mint sofőr. Bizalmas barát, társ, testőr, és Anna is nagyon boldog vele. Ám végig érezzük, hogy valami titok lappang a sofőr körül. Sokáig senki sem sejti, hogy egy napon ez az ember olyasmit tesz, ami megváltoztatja életük folyását. Távozásával a palota élete már sohasem lesz olyan, mint volt azelőtt.

Az Árpád-ház asszonyai II. Magyar királynék és nagyasszonyok 3.

Sorszám589
CímAz Árpád-ház asszonyai II. Magyar királynék és nagyasszonyok 3.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom II. Béla vérszomjas neje, a szerb Ilona, majd az orosz Fruzsina, az osztrák Ágnes, a bizánci Mária és Ágnes, a francia Margit, majd a spanyol Konstancia története szerepel ebben a kötetben, valamint II. András német felesége, a rosszemlékű Gertrudis; II. András két felesége, Jolánta és Beatrix, IV. Béla neje, a görög Laszkarisz Mária, V. István kun felesége, Kun László nápolyi származású neje.

Az Árpád-ház asszonyai I. - Magyar királynék és nagyasszonyok 1.

Sorszám588
CímAz Árpád-ház asszonyai I. - Magyar királynék és nagyasszonyok 1.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Falvai Róbert
Tartalom Géza fejedelem felesége, Sarolta és az igazi királynék: Szent István felesége, Gizella, Orseolo Péter felesége, Judit és I. András neje, Anasztázia - majd, I. Béla, Salamon, I. Géza, I. (Szent) László és Könyves Kálmán feleségei következnek.

Engem nem lehet elhagyni

Sorszám587
CímEngem nem lehet elhagyni
Kiadva 2009
Kiadó
ISBN 9789638825513
Műfaj Regény Romantikus Bűnügyi
Tartalom Egy romlott világban a gyilkos elmék mindig otthon vannak. Ezek a bájos, üde, szerelemre termett, de csalódásukban mindenre elszánt budai úrihölgyek Áté görög istennő papnőinek vallják magukat, s most először vállalkoznak gyilkosságra, hogy megtorolják Vanda férjének hűtlenségét. A rendőrség most is tehetetlen. Fruzsina, a klán agytrösztje nem azért istennő, s főként nem azért egyetemi tanár, hogy bizonyítékokat hagyjon maga után. Az ördögi szolidaritás, a gonoszság és a titoktartás e nagy kombinációja Rumba Viktor százados számára is majdnem reménytelenné teszi a nyomozást. Az ügy voltaképpen nem is a Nemzeti Nyomozó irodára tartozik. Amikor azonban rájön, hogy egyik legközelebbi munkatársa is tagja a klánnak, Rumba is megpróbál nagyobb sebességre kapcsolni. Hogyan lesz a szépségből szörnyeteg? Nemere izgalmas karaktereket, ijesztő, de minden elrontott házasságban felbukkanó groteszk helyzeteket varázsol elénk. Teszi ezt harag és cinizmus nélkül, bűbügyi regényhez illően szórakoztató, olvasmányos stílusban, miközben hamar megtapasztalhatjuk, hogy ez a krimi voltaképpen társadalomrajznak sem utolsó.

Tüzes vér

Sorszám586
CímTüzes vér
Kiadva 2011
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Hanna Hagel negyven éves és mindent elért, amit akart. De egy réges-régi ügy nem hagyja őt nyugton - és amikor eljön az alkalmas pillanat, majdnem negyedszázad után is él még benne a bosszúvágy. Nem sajnálja az időt, a fáradtságot és a pénzt, hogy rémisztő csapdába kergesse azt az embert, aki valaha régen akkora fájdalmat okozott neki. Közben lesz egy szerelme, megismeri a nagy fájdalmat, belekezd egy egészen új üzletbe, hogy aztán a történet végén meglelje azt a biztos, de csöndes, nyugalmas szerelmet is, amelyről talán mindig is álmodott.

Hunyady János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós - Magyar Királyok és Uralkodók 27.

Sorszám585
CímHunyady János, Kossuth Lajos és Horthy Miklós - Magyar Királyok és Uralkodók 27.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Menet közben döntött a kiadó arról, hogy ha a sorozat "uralkodókról" is szól, kapjanak benne helyet Magyarország kormányzói is. A négy magyar kormányzón kívül az utóbbi ötszáz évben volt egy német és egy olasz is. Az ő életük és tevékenységük elevenedik meg a 27. kötet lapjain.

V. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly - Magyar Királyok és Uralkodók 26.

Sorszám584
CímV. Ferdinánd, I. Ferenc József, IV. Károly - Magyar Királyok és Uralkodók 26.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Ők hárman majdnem egy évszázadot öleltek fel. A három utolsó Habsburg-császár és egyben a három utolsó magyar király története ez. Az egyik mentálisan nem volt rendben, és a dinasztia történetében egyedülálló módon maga a család váltotta le, ültetett a helyére egy fiatalembert, aki a magyar szabadságharcot véres kegyetlenséggel verte le, hogy aztán később mindenki szeretett „ferencjóskája” legyen, a világtörténelemben az egyik leghosszabb ideig uralkodó király. Az utódát meg rövidesen elsöpörte a világháború, a forradalmak és a teljesen újjáalakuló Európa szele.

II. József, II. Lipót és I. Ferenc - Magyar Királyok és Uralkodók 25.

Sorszám583
CímII. József, II. Lipót és I. Ferenc - Magyar Királyok és Uralkodók 25.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Az egyik iszonyatos házasságaival küszködött, nem is szólva a politikai ellenfelekről, egy másik utódjának pedig egy bizonyos Bonaparte nevű tábornok, majd császár okozott sok gondot. Az első belebukott saját reformkísérleteibe, a második csak egy villanásnyi időt töltött a trónon. A harmadik 43 éven át kormányozta a képzelt történelmi tengeren azt a hajót, amit háborúk, forradalmak viharai próbáltak elsüllyeszteni. És ne feledjük, azon a hajón ott voltak magyar őseink is...

III. Károly és Mária Terézia - Magyar Királyok és Uralkodók 24.

Sorszám582
CímIII. Károly és Mária Terézia - Magyar Királyok és Uralkodók 24.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Károly volt a nagy királynő édesapja, aki sok évet áldozott arra, hogy fia nem lévén, lányát ültethesse a Habsburg-birodalom trónjára. Egy kis férfi és egy nagy nő történetét meséljük el. Az utóbbi negyven évet töltött a magyar trónon (is), századok óta az egyetlen uralkodónő, aki nem egy férj mellett-miatt-révén kerülhetett trónra. Mária Terézia magánéletét is boncolgatja a szerző, akinek e kötetben az álneve Kiss-Béry Miklós.

Thököly Imre és II. Rákóczi Ferenc - Magyar Királyok és Uralkodók 23.

Sorszám581
CímThököly Imre és II. Rákóczi Ferenc - Magyar Királyok és Uralkodók 23.
Kiadva 2011
Kiadó Duna Interntaional Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom Két olyan ember, akik életük során bekalandozták a fél világot. Az egyik lelkes vezér, emellett nagy nőcsábász, így feleségül veszi a másodiknak az anyját. Mostohaapa, lázadó vezér, katonai és diplomáciai nagyság, aki a végén semmivé törpül, idegen földön hal meg. A másik ugyanilyen: börtönből szökik, fellázad, szabadságharcot vezet, nőket csábít el, az emigrációban politikai kalandorrá válik, aztán ő is száműzetésben hal meg... Kettejükről szól a sorozat 23. kötete.

A két Apafi Mihály - Magyar Királyok és Uralkodók 22.

Sorszám580
CímA két Apafi Mihály - Magyar Királyok és Uralkodók 22.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Dokumentum Életrajz
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom Két ellentmondásos alak: apa és a fia, ráadásul nevük azonossága miatt sokszor összekeverik őket. Van, aki szánalmas árulónak, törökbérencnek tartja mindkettőt, van, aki csak az egyiket. Ők viszont végromlásba taszították Erdélyt. Már nem sok hiányzott a szomorú véghez. A két vetélkedő birodalom közül az egyik elgyengült, a másik előretört, és így a végéhez közeledik a történet. De még nincs vége!

II. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János - Magyar Királyok és Uralkodók 21.

Sorszám579
CímII. Rákóczi György, Barcsay Ákos és Kemény János - Magyar Királyok és Uralkodók 21.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom A sorozat 21. kötetében az egymást alig 14 év alatt váltó három fejedelem életét és viselt dolgait ismerhetjük meg. Az egyik külföldre vezetett háborút, amivel rengeteg bajt hoztak az országra. Két utódja meg az általa okozott hatalmas károkat igyekezett kivédeni – erre ment rá az uralkodásuk ideje.

Bethlen Gábor és I. Rákóczi György - Magyar Királyok és Uralkodók 20.

Sorszám578
CímBethlen Gábor és I. Rákóczi György - Magyar Királyok és Uralkodók 20.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom Bethlen bizony talán a legrejtélyesebb és legkalandosabb élettörténetet mondhatta a magáénak. Kalandor, netán bűnöző, diplomata, ügyes államfő, hadvezér – mind ő volt egy személyben. Viszonylagos békeidőszak ez, amikor kivételesen nem taposták Erdély földjét idegen hadak. De azért senki sem unatkozhatott...

Bocskai István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor - Magyar Királyok és Uralkodók 19.

Sorszám577
CímBocskai István, Rákóczi Zsigmond és Báthory Gábor - Magyar Királyok és Uralkodók 19.
Kiadva 2011
Kiadó Duna Interntaional Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom A "Magyar Királyok és Uralkodók" sorozat 19-ik kötete folytatja az erdélyi fejedelmek élettörténetét. A címszereplők mindnyájan elég „tarka” életrajzzal dicsekedhettek (vagy éppen nem dicsekedhettek…). Mindegyiknek szembe kellett néznie a két nagy birodalommal egyszerre, és sorban ültek a hányatott sorsú kis ország trónjára.

Halott a fjord vizében

Sorszám576
CímHalott a fjord vizében
Kiadva 2011
Kiadó Zen Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Álnév Leblanc, Jean-Paul
Tartalom Robert Duvalt, az EURPOL európai rendőrség különleges felügyelőjét ezúttal Norvégiába hívják. A fővárosban egyetlen óra alatt két gyilkosság történt, amire még nem volt példa. Miközben a felügyelő segít a norvég rendőröknek, egyre mélyebben bonyolódik bele két bűnszövetkezet harcába, végül már maga is életveszélybe kerül. Mint minden alkalommal, Duval most is egy zseniális trükkel csalja csapdába legfőbb ellenfelét, aki mögött azonban áll még valaki...

A luxusprosti halála

Sorszám575
CímA luxusprosti halála
Kiadva 2011
Kiadó Zen Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Álnév Leblanc, Jean-Paul
Tartalom Az EURPOL európai rendőrség különleges felügyelője, Robert Duval első története a mai Brüsszelben játszódik. Elisát, a luxusprostit megfojtva találják a lakásában. A szálak több lehetséges tettesen át nemcsak elvezetnek a gyilkoshoz, hanem egy nagyszabású nemzetközi ipari kémkedés is körvonalazódik a rendőrök elött. Duval arról híres, hogy különös módszerekkel nyomoz, és ha kell, rövid úton, fegyverrel intézi el a rosszarcúakat. Most előbb egy rendőrhadnagynőt vesz rá, játssza el a luxusprosti húgát, aki felvállalja nővére ügyfeleit, majd később maga a felügyelő adja ki magát a gyilkos bátyjának, hogy az ipari kémek világába férkőzzön. Kínai és orosz kémek harcolnak egymással és a helyi hatóságokkal. De Duval sincs egyedül - mögötte áll az EURPOL imponáló gépezete. Duval pedig mindig eléri célját, még akkor is, ha tudatosan sétál bele a neki felállított végzetes csapdába...

János Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond - Magyar Királyok és Uralkodók 18.

Sorszám574
CímJános Zsigmond, Báthory István, Báthory Zsigmond - Magyar Királyok és Uralkodók 18.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kovács Gergely István
Tartalom Erdély viszonylagos "önállóságának" 170 éve kedvéért itt elágazik a történet, most visszamegyünk a török megszállás kezdetére és újraéljük a magyar történelmet egészen 1711-ig – de Erdélyből nézve. A fejedelmek nem Habsburgok, de nem is törökök. Magyarok, akik hol szolgaként bánnak alattvalóikkal, hol azokért áldozzák fel magukat.

Az erdő lánya

Sorszám573
CímAz erdő lánya
Kiadva 2011
Kiadó Anno kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Thora Wayan élete egy tragédia után szinte értelmetlenné vált, egy újabb szerencsétlenség viszont váratlan vagyonhoz juttatta. Távoli kisváros mellett, a hegyekben majdnem száz hektár erdőt és benne egy házat örököl. A városi lány megtud-e kapaszkodni egy ennyire idegen környezetben? Félelmei csak sokasodnak, amikor sejteni kezdi, hogy erdőbéli szomszédja régebben valami szörnyű dolgot követhetett el, mert most megváltoztatott személyazonossággal él ezen az isten háta mögötti vidéken...

A rovásrás története

Sorszám572
CímA rovásrás története
Kiadva 2011
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A könyv bizonyára nagy vihart arat majd. A szerző, mint már oly sokszor, most is sokkoló megállapításokra jut, miután megismerteti az olvasót az ősi magyar (székely) rovásírás történetével. Nem csak a régmúlton elmélkedik, hanem egészen a mai napig követi ezt az írást. Eleve kétségbe vonja a rovás mai - nem túl nagy - táborának hiedelmét-állítását, hogy a magyarok az ősi időkben mind tudtak írni-olvasni, és a rovásírás az ősmagyar harcosok (mindnek, kivétel nélkül!) éppen úgy a kisujjában volt, mint a főző-varró háziasszonyoknak... Keményen vitába száll nemcsak ezzel, de más hasonló állításokkal is, amelyeket egyszerűen légből kapottnak, szép ősi ábrándnak nevez. A felhőkben szálló rajongókat lehozza a földre, miközben elismeri ugyan a rovásírás egykori hasznát, különösen a számrovásét. Viszont megbírálja azokat, akik a rovásírást különféle vélt vagy valós okokból elvitték a politikai paletta egyik végébe, és ma is ott tartják. Ezzel azt a benyomást keltik, mintha a rovásírás is része lenne a politikának - holott csak annak túsza...

I. Lipót és I. József - Magyar Királyok és Uralkodók 17.

Sorszám571
CímI. Lipót és I. József - Magyar Királyok és Uralkodók 17.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Érdekes végigolvasni a sorozat 17. kötetében, hogyan is nézett ki a Rákóczi-szabadságharc – Bécsből? Hiszen a könyv osztrák uralkodókról szól, megismerjük életüket, szemléletüket, házasságaikat, szenvedélyeiket, politikai nézeteiket. Eddig ilyesmit ritkán olvashattunk magyar szerzőtől. Ez már a Budát ostromló törökök, majd a Budát felszabadító össz-európai hadak és háborúk ideje...

II. Mátyás, II. Ferdinánd és III. Ferdináng - Magyar Királyok és Uralkodók16.

Sorszám570
CímII. Mátyás, II. Ferdinánd és III. Ferdináng - Magyar Királyok és Uralkodók16.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Ezek már az 1600-as évek, amelyek szerte a kontinensen, de még nálunk is sok érdekes fordulatot tartogattak. Új vallások, új eszmék, új fegyverek és stratégiák korszaka ez. Már akadnak felkelések a Habsburgok uralma ellen – ám ez a három ember kitöltötte az idejét, uralta a Birodalmat, amelyben az egykorvolt és szebb napokat látott Magyar Királyság már csak egy szép álomnak tűnt...

I. Ferdinánd, Miska és Rudolf - Magyar Királyok és Uralkodók 15.

Sorszám569
CímI. Ferdinánd, Miska és Rudolf - Magyar Királyok és Uralkodók 15.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom A sorozat 15. kötete arról az időről szól, amikor Magyarország immár "hivatalosan" is háromfelé vált; lett törököktől megszállt rész, lett „királyi”, azaz Habsburg-Magyarország és lett majdnem-önálló erdélyi fejedelemség. Három Habsburg uralkodóról szól a könyv, három nagyon különböző emberről, akik uralkodóként sem voltak, nem is lehettek egyformák.

Ház a hegytetőn

Sorszám568
CímHáz a hegytetőn
Kiadva 2011
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A nagy író meglopja fiatal rajongóját és egyben szeretőjét. Mit tehet a becsapott lány, hová forduljon segítségért? Nem tudja még, hogy ebben a harcban majd szövetségesekre talál, sőt, megismeri az igaz szerelmet is. A szerelmet, amelyben helyet kap a mesterfokon gyakorolt bosszúállás is... A már-már krimibe hajló, ám szerelmi történet napjainkban játszódik Európában, és az írók, a könyvkiadók világába viszi el az olvasót.

II. Ulászló, II Lajos és I. (Szapolyai) János - Magyar Királyok és Uralkodók 14.

Sorszám567
CímII. Ulászló, II Lajos és I. (Szapolyai) János - Magyar Királyok és Uralkodók 14.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Elég zavaros időket énekel meg a szerző ebben a kötetben. Sajnos ez az a korszak, amikor röpke pár év alatt semmivé vált mindaz, amit Mátyás király épített fel, a szó nem csak fizikai, de szellemi értelmében is. A magyar urak elrontották a következő királyokat, és senkit sem érdekelt a déli határ mentén immár nagyon is valóságosan felmagasodó török veszély...

A Planetárium szelleme

Sorszám566
CímA Planetárium szelleme
Kiadva 2011
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Kaland Ifjúsági
Tartalom Vilivel a hajdúszoboszlói és a gyulai nyaralás után a budapesti Planetáriumban találkozunk, ahol a nagyapját helyettesíti éjjeliőrként. Már az első éjszakán vérfagyasztó dolgokat tapasztal: szaladó lábak zaja és egy különös kiáltás veri fel az épület csöndjét. A következő éjjel székek borulnak fel rémisztő robajjal, a harmadikon pedig valaki többször kinyitja egy raktár ajtaját. Vili tudja, hogy kísértet jár a Planetáriumban.

Vad szenvedélyek

Sorszám565
CímVad szenvedélyek
Kiadva 2011
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Vajon csak a vak véletlen sodorja-e Rosamundát huszonhat évesen egy egészen új életpályára? Otthagyva addigi állását és szakmáját, valami egészen másba csöppen bele. És csakugyan a véletlennek köszönheti, hogy egy szörnyű élmény után - amelyben csaknem odaveszik maga is - megismerheti az igazi szerelmet? Ám az élet, mint oly sokszor, most sem egyszerű. Most is tartogat még meglepetéseket, és bizony könnyen lehet, hogy ami szép volt és igaznak tűnt, talán váratlanul egészen más fényben jelenik meg.

I, (Hunyadi) Mátyás - Magyar Királyok és Uralkodók 13.

Sorszám564
CímI, (Hunyadi) Mátyás - Magyar Királyok és Uralkodók 13.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom A sorozat 13. kötetének egyetlen hőse Mátyás király. A legfényesebb magyar uralkodó, aki országának és népének európai hírnevét is növelte. Amikor tizennégy évesen trónra ültették, még senki sem sejtette, mekkora király lesz. Közelről nézve persze ő sem volt makulátlan, sőt. A maga idejében nem szerették, csak később – más, utána jött királyokkal összevetve – tűnt az ő uralkodása olyan igazságosnak...

V. László és Ulászló - Magyar Királyok és Uralkodók 12.

Sorszám563
CímV. László és Ulászló - Magyar Királyok és Uralkodók 12.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Az első királyt igen hamar elvitte egy betegség. Felesége itt maradt állapotosan. Aztán ellopták a koronát, az urak is harcba szálltak a hatalomért. Idegen trónkövetelők vonultak fel, nemcsak a határokon. Növekszik a zűrzavar, nincs egy erős ember, aki megállítaná a törököt, ráncba szedné a nagyurakat. Mindenki arra a zsákmányra hajt, amelynek a neve: Magyar Királyság.

Mária, Zsigmond és Albert - Magyar Királyok és Uralkodók 11.

Sorszám562
CímMária, Zsigmond és Albert - Magyar Királyok és Uralkodók 11.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom A sorozat 11. kötetében tárgyalja a szerző az egyetlen igazán magyar és majdnem önállóan uralkodó nő, Anjou Mária történetét. Ám hamarosan átengedte a terepet férjének, Luxemburgi Zsigmondnak, aki kerek 50 éven át volt királyunk. De mert fiú utódja nem született, hát Habsburg vejére hagyta a Magyar Királyságot – ebből később oly sok baja lett őseinknek.

Károly Róbert és Nagy Lajos - Magyar Királyok és Uralkodók 10

Sorszám561
CímKároly Róbert és Nagy Lajos - Magyar Királyok és Uralkodók 10
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Kiss-Béry Miklós
Tartalom Miután kihalt az Árpádok vérvonala és dinasztiája, leáldozott a Turul-nemzetség fiainak, jöttek az idegen trónkövetelők. Magyarországot vagy évtizedig tépték a vetélytársak által keltett viharok, amelyekből a francia-nápolyi Anjou-család fia került ki győztesen. Uralmát megszilárdította, leverte a lázadó főurakat, túlélt egy merényletet, és fiából az egyik legjobb királyt, Nagy Lajos nevelte.

V. István, IV. (Kun) László és III. András - Magyar Királyok és Uralkodók 9.

Sorszám560
CímV. István, IV. (Kun) László és III. András - Magyar Királyok és Uralkodók 9.
Kiadva 2011
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom A három utolsó Árpád-házi király élete. Az első kettő apa és fia, de a harmadik magyar uralkodónak már az apja sem járt soha magyar földön. Kanyargós és kalandos életutak után jutottak trónra. Bár lehet, az utolsó Árpád-házinak semmi köze sem volt az egykori nagy fejedelem véréhez..? A "kedves" magyar főurak viszont mindent megtettek, hogy az országot a romlás, sőt a káosz szélére vigyék.

II. András és IV. Béla - Magyar Királyok és Uralkodók 8.

Sorszám559
CímII. András és IV. Béla - Magyar Királyok és Uralkodók 8.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom Magánéleti botrányok, összesküvések, tatárjárás – talán sok is ez egyetlen kötetben. Pedig hát így történtek a dolgok. Bánk bán és társai végeztek egy királynéval – ám ez sem egészen úgy történt, ahogyan hisszük, tudni véljük. A tatárjárást a szerző a maga teljes borzalmával, igen közelről és részletesen írja le – idegborzoló olvasmány ez is. A sorozat 8. kötetében "Vitéz Miklós" arra is fényt derít, milyen különös módon halt meg két királyunk is.

III. István, III. Béla, Imre és III. László - Magyar Királyok és Uralkodók 7.

Sorszám558
CímIII. István, III. Béla, Imre és III. László - Magyar Királyok és Uralkodók 7.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom Négy uralkodó, negyven év... az ősi magyar széthúzás sajnos igen szép példái tarkították ezeket az évtizedeket. Nem volt nyugalom a sokat szenvedő országban. Egyetlen kiemelkedő uralkodó nem menthette meg a helyzetet. Igaz, az alattvalók, főként a nagyurak sem könnyítették meg a királyok dolgát Magyarországon akkoriban.

Régi magyar világ

Sorszám557
CímRégi magyar világ
Kiadva 2010
Kiadó Napkút Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Dokumentum
Tartalom A tizenhatodiktól a tizenkilencedik századik éltek azok a magyar nők és férfiak, akikről ezek a történetek szólnak. Nincs bennük szemernyi kitalálás sem -a szerző régi források, emlékiratok, levelek, krónikák segítségével gyűjtötte be ezt a tíz történetet. Megtudjuk belőlük, hogyan éltek eleink, miféle vágyak mozgatták őket. Hogyan élték mindennapjaikat, milyen véres-izgalmas-végzetes kalandjaik voltak? Némelyik élet - akár egy mai kalandfilmsorozat! Nagy szerelmek, nagy árulások, pártütések és harcok mellett találkozunk olyanokkal is, akik uralkodócsaládokba nősültek be, akik világra szóló botrányokat okoztak, és rejtélyekre, titkokra is fény derül. Hogy mi közünk ma már ezekhez az emberekhez? Hát csak annyi, hogy az őseink voltak, a mi vérünkben is van az ő vérükből. Könnyen lehet: azokban az időkben, az ő helyükben mi is ilyen dolgokat műveltünk volna...

Vak Béla és II. Géza - Magyar Királyok és Uralkodók 6.

Sorszám556
CímVak Béla és II. Géza - Magyar Királyok és Uralkodók 6.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom Apa és fia, akiknek élete elég kalandos volt. Egy megvakított gyermek, aki ennek ellenére mégis trónra ült – ilyen sem volt még Európában. A vak király helyett szerb felesége vezette az országot. Olyan hatalom került így egy kézbe, mint annak előtte soha. A vak király háborúkat vezetett, országot irányított (vagy azt hitte…), hogy aztán a végén az alkoholhoz meneküljön. Fia két terjeszkedő nagy birodalom ellen volt kénytelen védelmezni az országot.

Könyves Kálmán és II. István - Magyar Királyok és Uralkodók 5.

Sorszám555
CímKönyves Kálmán és II. István - Magyar Királyok és Uralkodók 5.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom Sokféle viszontagság után került trónra az az ember, akiben eleinte senki sem látott "trónképes" uralkodót. Külsőre rettenetes, de belül okos, felvilágosult, bölcs ember volt a király. Igaz, egész életében betegeskedett, de egészen jól elvezette az ország hajóját a sok zátony között. Amikor utódja átvette a kormányt, a Magyar Királyság egészen élhető ország volt, sok szempontból jobb, mint bármelyik környékbeli föld.

Titkok könyve 2011

Sorszám554
CímTitkok könyve 2011
Kiadva 2010
Kiadó Régimódi Könyvesbolt Kft
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Világunkban oly sok a titok, a rejtély, a zavaros ügy, a kiderítetlen és megfejtetlen talány, hogy minden évben megírhatok egy "Titkok könyvét", mégis úgy érzem: a titkok száma ezzel sem csökkent, a rejtélyeknek sohasem szakad vége. Mert hiszen, ahogyan megyünk előre az időben, nem csak számos régi, akár évezrede ismert titkot hordozunk magunkkal, de napról napra keletkeznek újabbak is.

Cigányok

Sorszám553
CímCigányok
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Dokumentum
Tartalom Kik vannak csapdában? Csak a cigányok, vagy a magyarok is? Mit lehet tenni a rémisztő szegénység ellen? Valóban nem szeretnek dolgozni, vagy csak nem találnak munkát? Miért nincs igazi roma értelmiség? A szerző nem kíméli egyik oldalt sem, alaposan megkapják tőle a magukét a magyarok és a cigányok egyaránt.

A harcosok Világa

Sorszám552
CímA harcosok Világa
Kiadva 2010
Kiadó Nagykönyvkiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Milyen fegyvereket használtak őseink az ókortól kezdve? Hogyan ostromolták a várakat, vívtak párharcot, és kik voltak a leghíresebb hadvezérek? A tűzfegyverek elterjedése hogyan változtatta meg a szárazföldi és a tengeri hadviselést? Milyen volt egy hadigálya a régi időkben és milyen közelről egy repülőgép-hordozó hajó? A huszadik században milyen fegyvereket vetettek már be, mi az a robotrepülőgép és hogyan repül ?láthatatlanul? a lopakodó bombázó? A világ hadseregei régen és most. A jövő lehetséges háborúi ? mik lesznek a legjobban támadott célpontok? Ilyen és hasonló kérdésekre válaszol a híres regény-, és történetíró Nemere István, a kötetben.

Salamon, I. Géza és I. László - Magyar Királyok és uralkodók 4.

Sorszám551
CímSalamon, I. Géza és I. László - Magyar Királyok és uralkodók 4.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Vitéz Miklós
Tartalom A főszereplő a legkalandosabb életű magyar király: Salamon. No és két unokatestvére, akik a trónon követték őt. E három férfi élete összefonódott, hol barátok, hol ellenségek, hol megint szövetségesek voltak. Szent László rendezte végül a zavaros helyzetet. Salamon viszont nyomtalanul... eltűnt. Olyan ez a könyv, mint egy izgalmas kalandregény – és voltaképpen tényleg az.

I. András és I. Béla - Magyar Királyok és Uralkodók 3.

Sorszám550
CímI. András és I. Béla - Magyar Királyok és Uralkodók 3.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Tihanyi István
Tartalom A magyar történelem egyik legzivatarosabb korszakát meséli el az uralkodók-sorozat harmadik kötete. A történet úgy indul, mint egy mese: "Volt egyszer három hercegi testvér, akiket elűztek hazájukból. De visszatértek és győztek, ám ketten közülük egymás ellen fordultak, és minden jószándék förtelmes testvérharcokba torkollott."

Horthy István élete és halála

Sorszám549
CímHorthy István élete és halála
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Életrajz
Tartalom A mai olvasó hallott már Horthy Miklósról, Magyarország kormányzójáról, aki negyedszázadon át állt az ország élén. De vajon mennyit tudunk a fiáról, Istvánról? Tudjuk-e, hogy rengeteg dologhoz értett, sok nyelven beszélt, hogy a műszaki dolgok vonzották, nem a politika? És hogy élete vége felé, mint apja helyettese, mégis a politika vonzáskörébe kerül?

A legboldogabb békeévek

Sorszám548
CímA legboldogabb békeévek
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom "Emberek húznak egy szekeret. A bakon egy osztrák kocsis ül, és időnként ostorával a szerencsétlen "lovak" hátára is méri ütéseit. A kocsit vonszolók: a magyar, a szerb, a horvát, a szlovák, a román, a cseh, a lengyel, a szlovén, a ruszin, a német, a zsidó. Aztán valami történik, és lám, a magyar megalkudott a kocsissal, kifogja magát a hámból, felül az osztrák mellé a bakra és attól kezdve ketten együtt hajtják tovább a szekeret..." Így történt, csakugyan? Vagy ennél azért bonyolultabb volt a magyar kiegyezés? Mindenesetre a többi nemzetiség így érezte, és nem is ok nélkül, amint aztán a későbbi események bizonyították. A szerző érdekesen mutatja meg a mai olvasóknak, milyen is volt az Osztrák-Magyar Monarchia, kik éltek benne, és hogyan.

István és Orseolo Péter - Magyar Királyok és Uralkodók II.

Sorszám547
CímIstván és Orseolo Péter - Magyar Királyok és Uralkodók II.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Álnév Tihanyi István
Tartalom A magyar királyokról szóló sorozatban ezúttal Szent Istvánról és szerencsétlen sorsú unokaöccséről, a velencei férfiról lesz szó. Kár, hogy István – aki korántsem volt olyan „szent”, legalábbis ami a középkori uralkodókra amúgy is jellemző kegyetlenkedéseket illeti – nem tudott jobb utódot választani. Orseolo Péter tulajdonképpen egy politikai kalandor volt, aki sok bajt hozott előbb az országra, aztán önmagára is.

Árpád és Géza fejedelmek - Magyar Királyok és Uralkodók I.

Sorszám546
CímÁrpád és Géza fejedelmek - Magyar Királyok és Uralkodók I.
Kiadva 2010
Kiadó Duna International Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Álnév Tihanyi István
Tartalom A "Magyar Királyok és Uralkodók" sorozat első része. A 27 kötetesre (!) tervezett magyar történelmi könyvsorozat először a két fejedelem életével és a régi magyarok történetével, a honfoglalással foglalkozik – mentesen minden rárakódott romantikus, irreális elképzeléstől. A szerző – mint máskor is – csak a valósággal foglalkozik. Mármint azzal a kevéssel, amit tudunk e két nagy emberről.

Hazám, hazám, te mindenem

Sorszám545
CímHazám, hazám, te mindenem
Kiadva 2010
Kiadó Szalay Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Hogy mit jelent magyarnak lenni, akkor értjük meg igazán, ha ismerjük nemzetünk küzdelmes, olykor dicső, olykor fájdalmas történetét. Ez a könyv mégsem történelemkönyv, sokkal inkább egyfajta tabló, melybe nemzeti nagyjainkat, értékeinket, szimbólumainkat, múltunk darabkáit gyűjtöttük össze, s ezek a darabkák körvonalazzák számunkra, kik vagyunk mi, és mit jelent nekünk Magyarország.

Dezinformáció

Sorszám544
CímDezinformáció
Kiadva 2010
Kiadó Szalay Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Miért lett a világ legelső, kommunista állama rettegett hatalom, amely elsősorban saját állampolgárait tartotta rémületben, majd a világ egyik felét uralma alá hajtotta – és ma is közel másfél milliárd embert tart karmaiban? Miért társult ehhez az erőszakhoz egy félelmetes, bár sokszor tévedő hazugsággyár? Egy gépezet, amely már csaknem egy évszázada szédíti a könnyen hívő kívülállókat? „A kommunizmus két nagy ellensége: a valóság és az igazság, ezekkel soha, sehol nem bírta felvenni a harcot” – állítja a szerző, és ezer példát hoz erre 1917-től napjainkig. Az sem lehet véletlen, állítja, hogy a kommunizmus csak két fegyverrel rendelkezett: az erőszakkal és a hazugsággal... Nos, ezekről a hazugságokról szól ez az egész világra kitekintő alapos mű.

A Gyulai Várfürdő kincse

Sorszám543
CímA Gyulai Várfürdő kincse
Kiadva 2010
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Ifjúsági
Tartalom Három kisfiú a Gyulai Várfürdő alatt titkos alagútra lel, amelyet valaha a várvédők építettek. Az alagútról ma már csak a régi öregek beszélnek. Száz éve senki sem tudja, hol van. Hőseink véletlenül fedezik fel, és bátran vállalkoznak a nagy kalandra. Földalatti barangolásuk során rég elásott kincsre bukkannak...

Magyar szentek élete

Sorszám542
CímMagyar szentek élete
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Ismerjük-e a katolikus egyház szentjeinek életét? Akik eddig csak rövid életrajzokat olvastak róluk, bizony nem sokat tudhatnak. A szerzuő ezúttal nagyon részletesen írta meg a tizenhárom magyar szent, és boldog Apor Vilmos történetét. Megvilágítja a történelmi hátteret és olykor meglepő párhuzamokra lel a régi és mai világ között. Királyok és királylányok, szerzetesek és papok nagyon színes életútja elevenedik meg előttünk. Olyan emberek voltak, akik az önfeláldozást minden másnál fontosabbnak tartották. Akik a nélkülözőkön, a számkivetetteken segítettek, életüket adták meggyőződésükért, akik számára az "én" mindig és minden körülmények között háttérbe szorult a "mi" mögött. Ha kell, nevezzük őket "szenteknek" - így a szerző - lényeg az, hogy sok szempontból másoknak is példaképül szolgálhatnak. Talán még ma is.

Fernandó szerelme

Sorszám541
CímFernandó szerelme
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény a festők és festmények, a műkereskedések és aukciók világába viszi el az olvasót. Aletta munkahelyének elvesztése után kényszervállakozóként szinte hetek alatt felfejleszti cégét, tele van ötletekkel és energiával, találkozik jó és rossz emberekkel, útján számos akadályt kell legyőznie. Közben megismerkedik egy rejtélyes életű festővel, aki elvonult a világtól. Ám minden, ami történik velük, egyre inkább és ellenállhatatlanul egymás felé sodorja őket. Már csak egy kicsit kell segíteni a sors kezének, hogy a siker teljes legyen.

A szoboszlói dinó

Sorszám540
CímA szoboszlói dinó
Kiadva 2010
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Mese
Tartalom Vajon valóban egy kicsi dinókölyök úszkál a hajdúszoboszlói strand vizében? Lehet, hogy többen is kikeltek egy fészekalja tojásból? Egy kisfiú nyári kalandjai a ma életre kelt dinoszauruszokkal. Felnőtteknek is izgalmas történet.

A költő és kutyája - Hangoskönyv

Sorszám539
CímA költő és kutyája - Hangoskönyv
Kiadva 2010
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Hangoskönyv
Tartalom -

Csoda

Sorszám538
CímCsoda
Kiadva 2010
Kiadó Human Európa Szövetség
ISBN
Műfaj Regény Kaland Eszperantó
Tartalom A regény főhőse Ivo Ormani, híres zongoraművész. A férfi elmúlott ötven, magánélete romokban hever, felesége elhagyta, fia elzüllött, anyagilag sem áll jól. Ráadásul nemrégen vette észre, hogy nem tud már jól játszani. Az orvosi diagnózis: olyan betegség, amely a kéz izületeit támadta meg. Le kell hát mondania a karrierről. Mogorván, kedvetlenül érkezik Miraklo városába. Ez egy törpeállam valahol Európában, talán az Alpok között. Az ókori Miraculum városkában van egy domb, a Monteto, ahol kétezer éve történnek csodás gyógyulások. A városban a tizenkilencedik század végéig makacsul ragaszkodtak a latinhoz, azt használta mindenki, majd 1900-ban áttértek az... eszperantóra, azóta ez ott a hivatalos nyelv. Ivo valaha régen tanulta a nyelvet, most felfedezi, hogy tudata mélyén ott szunnyadnak a szavak, a kifejezések, és szinte mindent megért azonnal. Titokban abban reménykedik - bár egész természettudományos neveltetése tiltakozik benne! -, hogy a Montetóra feljárva, talán napok alatt meggyógyulnak a kezei. Vele is megtörténik a csoda, ami Miraklo városában állítólag sokakkal megtörtént már? "Dumiljara urbo inter la montoj. Loko de mirakloj tra la epokoj de la historio." -"Kétezer éves város a hegyek között. Csodák helye a történelem korszakain át." A következő hetekben sok olyan esemény történik vele, ami teljesen megváltoztatja az életét...

Legyen az özvegyem

Sorszám537
CímLegyen az özvegyem
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom "Legyen az özvegyem!" - mondja az öreg és beteg milliomos a fiatal nőnek, aki maga sem akárki, hiszen vérbeli hercegnő. Igaz, szegény, mint a templom egere, de van munkája, van fiatal szerelmese, és mindez egy csodaszép, hófehér, nagy luxus utasszállító hajón történik a Földközi-tenger közepén. Az utasok szeme előtt csodálatos tája, városok, kikötők követik egymást. Ám a hercegnő számára minden megváltozik, amikor gyönyörű rózsacsokor kíséretében megkapja a címben is említett felszólítást. A történet innentől kezdve egyre több meglepő fordulatot vesz...

Táltosok és sámánok

Sorszám536
CímTáltosok és sámánok
Kiadva 2010
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom A sámán a gyógyító, a halottakkal társalgó, az időjós, és még sok minden. A sámán az, aki a legősibb koroktól elkíséri az emberiséget, mondhatni "sámánok mindig is voltak". De kik ezek az emberek, és mire képesek? A szerző alaposan belemélyedt a témába, és több, olykor nagyon meglepő információval örvendezteti meg olvasóit. Egy egészen más, ismeretlen világ tárul fel a szemünk előtt. A sámán nemcsak egy titokzatos hivatás, de ősi tudások birtokosa is. Aki lélegzetelállító dolgokra képes - a mi érdekünkben.

Az arany nyomában - Az emberiség nagy aranykincseinek története

Sorszám535
CímAz arany nyomában - Az emberiség nagy aranykincseinek története
Kiadva 2010
Kiadó Régimódi Könyvesbolt Kft.
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom Mi lett a templomos lovagok mérhetetlen kincseivel? Hova rejtették és megtalálták-e azóta? Az inkák aranya biztosan eltűnt, de valahol egy Andok-beli sziklabarlangban vagy az amazonasi dzsungelben ma is várja megtalálóját. Lehet persze, hogy félelmetes harcosok őrzik - és ez nem legenda. Itt olvashatják azok történeteit, akik elindultak megkeresni ezt a hatalmas "Eldorádót", a világtörténelem legnagyobb elrejtett kincseit. És ott voltak még a kalózok, akik az összerabolt arany, ezüst és drágakövek egy részét távoli szigeteken rejtették el. Számos kincskereső expedíció bukkan fel ezeken a lapokon. Hihetetlen, mégis valós történetek olyan emberekről, akik egész életüket feltették arra, hogy megtalálják a mások által régen elrejtett kincseket. Volt, akinek sikerült. De az igazán nagy kincsek máig rejtekben lapulnak - valahol. Kedves olvasó, lehet, hogy éppen ön lesz az, aki valamelyiket fölleli? Útmutatást a kincsekhez ebben a könyvben talál.

Különös magyar háborúk

Sorszám534
CímKülönös magyar háborúk
Kiadva 2010
Kiadó Régimódi Könyvesbolt Kft
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Még a magyar történelem kedvelői közül sem sokan tudják, hogy milyen furcsa helyeken és célokért háborúztak egykor őseink. Ki tudja, hogyan küzdött a magyar királyság az Adriáért Velencével és Bizánccal? Miféle magyar háborúk zajlottak orosz földön csaknem ezer évvel ezelőtt? Hol mérkőztek meg egymással a görögök és a magyarok, hányszor jártak csapataink osztrák földön? Mennyi csatát vívtunk a csehek meg a lengyelek ellen, és ki hallott már a litvánok ellen viselt három háborúnkról? Bizony őseink háborút indítottak Bulgária ellen, de hódítottak Sziléziában és voltak kéretlen hódítók más idegen földeken is. Vívtak magánháborút Magyarországon, huszáraink rohammal vették be Berlint, és őseink hadakoztak még a Szentföldön is...

Bio- és infóháború

Sorszám533
CímBio- és infóháború
Kiadva 2010
Kiadó Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom A szerző a mai fegyverek ismertetésével kezdi a művet - az olvasó már itt is meglepődhet. Olyan fegyverekkel találkozik - és mindhez fotót is kap -, amelyek létezéséről nem hallott még. Csak ezután következik a nukleáris fegyverek hosszú sora, tele izgalmas információkkal. A biológiai hadviselés az ókortól napjainkig, és ugyanaz a közeljövőben kiegészül az internetes és űrbéli info-háború előrejelzésével. Nemere István biztosra veszi, hogy nem csak államok egymás között, hanem - és elsősorban - a terrorista csoportok fognak bevetni a világ ellen nukleáris, bio- és info-fegyvereket.

Az emberiség elveszett kincsei

Sorszám532
CímAz emberiség elveszett kincsei
Kiadva 2010
Kiadó Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés
Tartalom Mennyi mindennel rendelkezett valaha az emberiség, amit mára elveszített! Városokat nyelt el a dzsungel, régi titkok vesztek homályba. Vajon megmaradhatott-e Atlantisz? Lakói túlélték-e a katasztrófát? Igaz, hogy Noé bárkája nem veszett el, évezredeken keresztül látogatták a zarándokok, és ma is tudható, hol van? A frigyláda voltaképpen mi volt? Hol lehet ma Jézus keresztfája, amit oly sok századon át kerestek-kutattak a régi időkben? És miért kellett pusztulnia az alexandriai könyvtárnak, az ókor leghíresebb tudástárának, igazak-e az erről szőtt összeesküvés-elméletek? Vajon Attilát tényleg egy folyóba temették, vagy ez az egész csak egy kitalált mese? Létezett-e Eldorádó? Ha nem, miért keresték azt oly hosszú időn át, és kik vélték megtalálni? Valóban volt-e köze a máig elrejtett inka kincseknek - egy magyar emberhez is? És a második világháború végén nyugatra indult, mérhetetlen értékekkel megtömött aranyvonat sorsa hogyan alakult? Kincsek, rejtélyek, értékek pusztulásáról, de megmeneküléséről is hírt ad ez a könyv. A fenti kérédésekre ezeken a lapokon találja meg a választ.

Híres életek, híres halálok

Sorszám531
CímHíres életek, híres halálok
Kiadva 2010
Kiadó Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Alkibiádész, Hannibál, Attila hun király, Husz János, Cesare Borgia, II. Lajos, IV. Rettegett Iván, Benyovszky Móric, Kaspar Hauser, Giuseppe Garibaldi, G. J. Raszputyin, Mahátma Gandhi, Szókratész, Julius Caesar, Mohamed, Jeanne d'Arc, VI. Sándor, Francisco Pizarro, Stuart Mária, Martinovics Ignác, Petőfi Sándor, II. Lajos bajor király, Lenin, John F. Kennedy, Csin Si Huang-ti, Kleopátra, Dzsingisz kán, Hunyadi László, Székely-Dózsa György, II. Henrik, Giordano Bruno, Bonaparte Napóleon, Abraham Lincoln, Ferenc Ferdinánd, Trockij, Ernesto "Che" Guevara

H1N1 - A gyilkos vírus

Sorszám530
CímH1N1 - A gyilkos vírus
Kiadva 2010
Kiadó Tóth Könyvkereskedés és Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi Poltikai
Tartalom Megtörténhet-e, hogy egy nagy gyógyszergyártó cég a titkos laboratóriumában kifejleszt egy gyilkos influenzavírust, majd azt szabadon engedi, vele szándékosan megfertőzi öt kontinens lakóit - hogy aztán a hamarosan elkészülő oltóanyaggal megkösse a világ valaha volt legnagyobb üzletét? De mi van, ha a konkurens gyógyszeróriás is meg akarja szerezni az ellenanyagot? Már milliók pusztulnak el szerte a világon, amikor ráadásul a vírus mutáns változata is kialakul, és az emberiséget totális pusztulás fenyegeti. De felbukkan Mateo Lennor, az Európai Unió titkosügynöke, akiről senki sem gondolná első látásra, hogy a világ talán legveszélyesebb embere. Lelkifurdalás nélkül öl, ha azt kell tennie, és nincs előtte akadály, bárhol is bukkanjon fel. Ám ezúttal olyan hatalmakkal kerül szembe, amelyek talán még nála is erősebbek. És közben a vírus naponta tízezrével pusztítja az embereket...

Titkok és kérdések

Sorszám529
CímTitkok és kérdések
Kiadva 2009
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Aki gondolkodik, az már feltette magának a kérdéseket - és nem kapott rájuk választ. Hogyan keletkezett a világmindenség, és hogyan az emberiség? Lesz-e vége ennek az univerzumnak, vagy sohasem történhet teljes pusztulás? Van-e lélekvándorlás és ha igen, akkor az milyen rendszer szerint működik? Idegenek-e az idegenek, vagyis valóban jártak, járnak-e idegen lények a Földön, és hány emberiség volt eddig? Megannyi miért?, amelyekre a szerző próbál válaszolni.

Titkok könyve 2010

Sorszám528
CímTitkok könyve 2010
Kiadva 2009
Kiadó Régimódi Könyvesbolt Kft
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom A szerző ebben a Titkok Könyvében nagyon érdekes témákat vet fel. Ki emlékszik még az T969-es első Hold-utazásra? Az amerikai űrhajósok egészen másképpen viselkedtek a Holdon, mint ahogyan azt máig mesélik nekünk. Vajon leszállás után miért maradtak öt órán át az űrhajójukban, miért nem merészkedtek ki belőle? És a fényképek között, amiket ők és a következő űrhajósok készítettek, miért van oly sok hamis, amelyekről bebizonyosodott már, hogy nem is a Holdon készültek? A szerző megírja, hogy 2007-ben a második Holdra lépő ember az emlékirataiban bevallotta: a Holdon UFO-k várták őket, találkoztak velük... A Bibliát már többé nem ugyanúgy veszi a kezébe az, aki olvasta ezt a fejezetet. Olyan dolgokat tud meg a ?szent könyvről", amitől égnek áll a haja. Ahogyan a hamis környezetvédőkről is, akik sokszor valakik érdekeit vébik inkább, semmint a környezetünket. És nemcsak az derül ki a Csernobilről szóló fejezetből, mi történt az atomreaktor felrobbanásakor - hanem hogy mi van ott ma? Hazug bulvárújságírók regéltek nekünk Halálzónáról, teljesen üres körzetekről, genetikailag sérült emberekről és állatokról, arról, hogy ott sok száz év múlva sem lesz élet. Az igazság viszont az, hogy ott most is laknak emberek, meg tíz éve is éltek ott, szó nincs nukleáris szennyezésről. A Titkok Könyvei hagyományához híven ebben a kötetben a történelmi téma: mi történt azzal a kereszttel, amelyen Jézus meghalt?

Szabadkőművesek

Sorszám527
CímSzabadkőművesek
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Szabadkőművesek: nincs a világon még egy olyan társaság, melynek vélt vagy valós titkairól ennyit beszélnének. Amelyet évszázadok óta azzal vádolnak, hogy tagjai összeesküvést szőnek az emberiség ellen, hogy világuralomra törnek. De hát honnan is erednek ők voltaképpen? Kik alapították, mikor, hogyan és miért? Mi zajlik a szabadkőműves páholyokban, hogyan lehet oda bejutni, és mi a helyzet a régi és mostani magyar szabadkőművesekkel...? Az alapos és jól dokumentált kötetből minderre fény derül.

Trópusi vihar

Sorszám526
CímTrópusi vihar
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Hella a messzi északról jött az afrikai partok mellett elterülő spanyol szigetre. Egy nagy trópusi vihar érteti meg vele: semmi köze a partneréhez, akivel jött. Betéved egy kórházba, és bár később megtudja, hogy ott leprásokat ápolnak, valami visszahúzza a csöndes falak közé. Nem riasztja el a szenvedés látványa sem. Számos kaland árán tanulja meg: az igazi szerelmet és a boldogságot nem adják ingyen.

Szerelem az olajfák alatt

Sorszám525
CímSzerelem az olajfák alatt
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A regény többről szól, mint a címe. Catarina Da Serra, a nagyvárosban élő munkanélküli könyvelőnő élete gyökeres fordulatot vesz, amikor sosem látott apja birtokát örökli. Onnantól kezdve minden megváltozik: máshol fog élni, mások között, új mesterséget kell kitanulnia, az új környezetben új emberek bukkannak fel. Megismeri az igazi szex rejtelmeit, de a valódi szerelem sem várat magára sokáig.

Taníts szeretni

Sorszám524
CímTaníts szeretni
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Karina Brenn harminchárom éves, kislánya hat éve kómában fekszik egy kórházban, és ő új megbízást kap: egy vidéki városban befektetőket kell toboroznia egy repülőtér építéséhez. Nagy kedvvel kezdi a munkát, és amikor tragikus döntésre kényszerül, akkor is inkább a szeretet szavára hallgat. Közben megismerkedik egy férfival és a kisváros többi lakójával, barátokat és ellenségeket szerez. De még hátra vannak a nagy megmérettetések: legyőzni a repülőtér ellenzőit, és megnyerni magának a szeretett férfi kislányát.

Veszélyben a kassza

Sorszám523
CímVeszélyben a kassza
Kiadva 2009
Kiadó Pro-Book Kiadó
ISBN
Műfaj Poltikai Történelmi Dokumentum
Álnév Welden, Oscar
Tartalom A könyv az ókortól napjainkig eleveníti fel a pénzügyi válságok, nagy tőzsdei és egyéb manipulációk, spekulációk és összeomlások történetét. Hogyan születtek a bankok, majd fonódtak össze a világi és egyházi hatalommal – mint például a templomos lovagrend bankjai? Kik voltak az első ismert bankárok, bankár-dinasztiák és miket műveltek a nagyobb haszon reményében? Hogyan születtek a gigantikus vagyonok? Rotschildok, Fuggerek, csalók és nagy „játékosok” – ez utóbbiak már inkább a modern korból. Szóba kerülnek az első tőzsdei ügyletek, a gyarmatosítás és forradalmak által kiváltott pénzügyi nehézségek, az első igazi világválság (1929–1933) és a nagy bukások kora. A könyvben arról is említést tesz a szerző, mit tett Soros György az angol fonttal és hogyan keresett több milliárd dollárt Oszama bin Laden, a hírhedt terrorista a 2001. szeptember 11-i nagy New York-i merénylettel. Végül a könyv utolsó fejezete kitér a mostani nagy pénzügyi válságra és annak kiváltó okaira is.

Asszony a toronyban

Sorszám522
CímAsszony a toronyban
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A napjainkban játszódó történet főszereplője Samina, a munkahelye pedig egy.. világítótorony a tengerparton. A harmincas özvegy régóta megszokta a magányt. Ám egy nagy vihar és egy hajótörés mindent megváltoztat. Előbb egy görög istenhez hasonló szép fiatalember lép be az életébe, majd egy másik férfi is felbukkan a toronyban élő asszony mellett. Az egyik kapcsolat a szex és az anyagi érdekek jegyében zajlik, míg a másikban dominál a szerelem - de a kettő között a választás nem adatik meg Saminának. A sors választ helyette.

Halva vagy halva

Sorszám521
CímHalva vagy halva
Kiadva 2009
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A zseniális "Agy" ötszázmillió eurót raboltat el embereivel, akik sohasem látták őt. Kézről kézre adják a drága szállítmányt, de akinek köze volt a zsákmányhoz, annak élete hajszálon függ. Nem maradhat élő tanú, és nem maradhat nyom, amely a rendőrséget elvezethetné az "Agy"-hoz... Szembeszállhatnak-e a láthatatlan, ismeretlen ellenséggel az EURPOL nyomozói, vagy egy asszony meg a lánya? A regény filmszerűen pergő eseményei miatt a könyv letehetetlen. Tömény izgalom, amihez foghatót ritkán olvashatunk. És még az utolsó lapokon is "megfordul" a sztori...

Csak a halál biztos

Sorszám520
CímCsak a halál biztos
Kiadva 2009
Kiadó Pallas Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi Kaland
Tartalom Ki ne emlékezne Skagen-Monti kalandjaira? A volt kommandós és testőr a 80-as és 90-es években 7 kötetben örvendeztette meg rajongóit lélegzetelállító kalandjaival. Ám ez a könyv nem a 8. a sorban - hisz Denny Skagen alias Daniel Monti már nem él. Ám felbukkan helyette a fia, Simon Skagen, aki hogy hogy nem, maga is előbb kommandós lesz, majd apja végakaratát követve mint testőr és magándetektív nyit irodát egy kis városban. Egy szép fiatal hölgy lesz a társa - aki gyermekként Simon apjával menekült tűzön-vízen át. És a páros első megbizatása mindjárt hihetetlenül veszélyes és fergeteges kalandokba sodorja őket...

Hegyek hosszú árnyéka

Sorszám519
CímHegyek hosszú árnyéka
Kiadva 2009
Kiadó Pro-Book Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi
Álnév Forest, Nigel
Tartalom 1943, Dél-Franciaország. A Pireneusok tövében meglapuló kis faluban néhány bátor hazafi embereket csempész át a határon: keresztényeket és zsidókat, férfiakat, nőket és gyerekeket, politikai menekülteket. Egy nap azonban minden megváltozik. A faluba is betör az addig nem látott háború német katonák és a Gestapo emberei csapnak le a hegyi vezetőre és családjára. Fájdalom és harc veszi kezdetét, és úgy tűnik, egyik sem múlik el még éveken át. A francia Ellenállás harcosai nem adják fel a küzdelmet, még akkor sem, amikor a legveszedelmesebb ellenfelekkel kerülnek szembe.

Eldorádó Nyomában

Sorszám518
CímEldorádó Nyomában
Kiadva 2009
Kiadó Pro-Book Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Kaland
Álnév Florion, Daniel
Tartalom Napjainkban is, a XXI. században évről évre útra kel pár száz ember mindig ugyanabban az évszakban, mindig ugyanott, egy perui kisváros mellől indulva, hogy meglelje az inkák kincsét. Majdnem ötszáz éve keresik az emberek azt a hatalmas kincset, amit az inkák a spanyol hódítók érkezése előtt és után ismeretlen helyekre rejtettek. Nemegyszer már csak egy lépésre voltak a céltól. Hogyan keresték évszázadokon keresztül azt a kincset, amelynél többet az emberiség történetében még soha, sehol nem gyűjtöttek össze és nem rejtettek el? Ötszáz év szenvedései, kutatásai, szerencsés és balszerencsés pillanatai. Hány ezren adták már életüket azért, hogy megtalálják Eldorádót, azaz a mérhetetlen gazdagságot, és még hányan fognak odaveszni ezen a kalandos, izgalmas, de életveszélyes úton?

A legnagyobb kaland

Sorszám517
CímA legnagyobb kaland
Kiadva 2009
Kiadó Tuan Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A régről ismert "űrgyerekek" most először megjelenő hatodik (és még nem merjük állítani, hogy az utolsó...) kalandja a Földön, az űrben és a Holdon játszódik. Filmforgatás közben emberrablók hurcolják el az űrbe a két főszereplőt. Jól ismert hőseink: Keiko és Lars, Dolli és Don, Kata és Ariel persze habozás nélkül elkötnek egy másik űrhajót, és a gazfickók nyomába erednek, hogy aztán az űrben és a Holdon számos mulatságos, különös vagy éppen életveszélyes kalandot éljenek át.

Szerelmet ígértél, szívem

Sorszám516
CímSzerelmet ígértél, szívem
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Petra nem ismerte a szüleit, magányosan nőtt fel, most biciklis futár egy nagyvárosi cégnél. Többről álmodik és hamarosan felbukkan életében egy különös férfi. Rejtélyes foglalkozásával sok fejtörést okoz a lánynak még azután is, hogy szerelembe esnek egymással. Végül kezd megvalósulni Petra nagy álma: a csak nőkből álló motoros futárszolgálat. De míg odáig eljut, addig sok meglepetés és nehézség várja. Az egyik, amikor kiderül, hogy élete férfija a szülei nyomára bukkant...

Hastáncosnő

Sorszám515
CímHastáncosnő
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti következő szerelmes regénye ismét egy érdekes és szokatlan foglakozást mutat be az olvasóknak. A címbeli hastáncosnő egy európai városban él, idevalósi, semmi köze a keleti emberekhez. Egyetlen vágya, hogy egy hastánc-iskolát hozhasson létre. Ezért táncol éjszakai mulatókban, de dolgozik mosodában is. Aztán belekeveredik egy bűnügybe, több férfi bukkan fel mellette - vajon melyik lesz az igazi, aki tényleg melléje áll..?

Hatsepszut és Kleopátra - A fáraók titokzatos élete 2.

Sorszám514
CímHatsepszut és Kleopátra - A fáraók titokzatos élete 2.
Kiadva 2009
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A "fáraók titokzatos élete" c. minisorozat második darabja, amelyben most két uralkodónővel foglalkozik a szerző. Az ókori Egyiptom háromezer éves történelme során csak ez a két nő volt képes valóban uralni országát hosszabb időn keresztül. Hatsepszut volt nehezebb helyzetben, de Kleopátrának sokkal izgalmasabb élet jutott…

Kleopátra kora - Az ókori Egyiptom története 6.

Sorszám513
CímKleopátra kora - Az ókori Egyiptom története 6.
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Életrajz
Tartalom A hatkötetes ókori Egyiptom-sorozat hatodik, befejező része. Ebben az időszakban a Nílus partján lényegében már csak a nép volt egyiptomi, az uralkodók és az államvezetés a Nagy Sándor egyik hadvezérének leszármazottai, a Ptolemaioszok. Összesen hét Kleopátra létezett abban a korszakban - a legizgalmasabb élettörténete kétségtelenül a hetedik Kleopátrának, Julius Caesar és Marcus Antonius szeretőjének volt. És vele ér véget az önálló egyiptomi állam története is.

Ramszeszek kora - Az ókori Egyiptom története 5.

Sorszám512
CímRamszeszek kora - Az ókori Egyiptom története 5.
Kiadva 2009
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A nagy Egyiptom-történet ötödik kötete, amely a címéhez híven főleg a Ramszeszekről szól, de nem csak róluk. A könyv bemutatja annak az időszaknak - amelyet sokan az ókori Egyiptom fénykorának is tartanak - változatos és izgalmas eseményeit.

Ehnaton és Tutanhamon - A fáraók titokzatos élete I.

Sorszám511
CímEhnaton és Tutanhamon - A fáraók titokzatos élete I.
Kiadva 2009
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Bár nemrég elkészült a hatkötetes Egyiptom-történet, számos témát részletesebben kibontani még ott sem jutott elég hely. Akiket érdekel a két különleges fáraó - Ehnaton, a vallásalapító reformer és különc, majd fia, a leghíresebb fáraó - élete, az itt részletesen és alaposan kibontva megtalálja mindezt, és talán még ennél is többet.

Halálkirály

Sorszám510
CímHalálkirály
Kiadva 2009
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom "Eurokrimi", ez a könyv műfaja. Az egyik legizgalmasabb regény, amit a szerző valaha is írt. A mai szuper-bérgyilkos döbbenetes eseteit ismerjük meg, de ennél azért jóval többet is. Életek és halálok, és összecsapások, amikor egy-egy ember élete csak másodperceken múlik. Megtudjuk, miképpen lesz a vadászból üldözött vad. Hogyan kezd el szorulni a nyaka körül a hurok? És vajon végig sikerül-e majd kikerülnie a kelepcéket, vagy beléjük zuhan?

Kocsi és vitorla - Utak és utasok a régi időkben

Sorszám509
CímKocsi és vitorla - Utak és utasok a régi időkben
Kiadva 2009
Kiadó FŐMTERV
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Több ezer év utazásai adják a könyv témáját. A réges-régi utak, uticélok, úti eszközök és módok több világrészbe visznek el bennünket. Hogyan utaztak őseink, és miért? Szárazon és tengeren az ősemberektől kezdve a huszadik századig sokféle eszközzel ismerkedünk meg a könyv lapjain. Kevesen tudják, hogy már kétezerötszáz évvel ezelőtt építettek luxus tengerjárókat, szerveztek társasutazásokat, hogy a futárok a híreket napi 400 kilométeres sebességgel továbbították. Milyen volt az inka birodalom úthálózata, és mibe került a tizennyolcadik században egy jegy a Bécs-Buda postakocsira? Hogyan csapták be őseink a külföldi utazókat magyar földön is, és mekkora ugrást jelentett a vasút feltalálása? Minderről és száz más érdekes témáról olvashatnak ebben a könyvben.

Tiltott könyvek

Sorszám508
CímTiltott könyvek
Kiadva 2008
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Elbeszélés Dokumentum
Tartalom Tudták, hogy a "Bováryné" vagy a "Lolita" éppen olyan betiltott könyv volt, mint a hitleri "Mein Kampf" vagy "A Gulág-szigetcsoport"? Ebben a műben tizenkilenc betiltott könyv olykor megrázó, olykor döbbenetes történetét olvashatják. Mert az elmúlt évszázadokban a cenzúra, a vallási, politikai, erkölcsi, szociológiai tiltások útján harcolt a forradalmian új gondolatok és azok tárházai, a könyvek ellen.

Habsburgok a magyar trónon I. - Alberttől III. Károlyig

Sorszám507
CímHabsburgok a magyar trónon I. - Alberttől III. Károlyig
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A két kötetesre tervezett mű első része. Tizenhét Habsburg ült a magyar trónon, tizenhat férfi és egy nő. Mindnyájan hatást gyakoroltak a magyar történelemre, érdemes tehát megismerkedni velük. Nem innen, Magyarországról nézve, hanem a saját forrásaik, nyugat-európai és osztrák leírások alapján. Sok érdekes egyéniség volt közöttük és a szerző igyekszik indulatoktól mentesen, híven bemutatni őket.

Naponta fogsz meghalni

Sorszám506
CímNaponta fogsz meghalni
Kiadva 2008
Kiadó Atlantic Press Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A könyv több mint krimi, ráadásul egy tervezett sorozat első része. Az alaptétel: a mai nő már nem örök áldozat: vissza is tud ütni. A lappangóan terjedő női bűnözésre még kevesen figyeltek fel… A mai újgazdagok körében játszódó történet abban tér el más bűnügyi regényektől, hogy nagyon gazdag budai úriasszonyok akarnak végezni férjeikkel. Szépen, sorban, feltűnés nélkül. S. Géza építési vállalkozó nem is sejti, hogy hamarosan börtönben ébred, súlyos vádakkal terhelve, vállalatát elveszíti, még a családja is elfordul tőle, a rendőrség százmilliós csalással vádolja. Nem marad számára más, mint hogy felakassza magát a cellájában… De mi is történt valójában? És mi fog történni - ezután?

Tutanhamon és II. Ramszesz kora - Az ókori Egypitom története IV.

Sorszám505
CímTutanhamon és II. Ramszesz kora - Az ókori Egypitom története IV.
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Az ókori Egyiptom történetének 4. része persze nem csak a két, címben is említett fáraóról szól. Ebben a kötetben egy időre otthagyjuk a régi kort és elrepülünk az időben a huszadik századba, hogy lássuk, kik, mikor, milyen izgalmas körülmények között találták meg a híres fáraó sírját. II. Ramszesz élete kész kalandregény - ő volt az ország legnagyobb uralkodója, hadi és egyéb sikereivel minden más fáraót felülmúlt.

Időrabló

Sorszám504
CímIdőrabló
Kiadva 2008
Kiadó Tuan Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom Egy sci-fi regény, de nem ám akármilyen! Főhőse egy huszonegyedik századi sci-fi író, Stefan N., (nem ismerős..?), aki egy napon egy vadidegen nőt talál a lakásában. A nő a falon át jutott be. És az író számára észveszejtő kalandok kezdődnek, amelyek során időgépen eljut a jövőbe, ahol komoly feladat vár rá - majd visszajön, de akkor meg időutazók szerelmi háromszögének tagja lesz és minden kezd vészesen összegabalyodni…

Történelmi bűnügyek

Sorszám503
CímTörténelmi bűnügyek
Kiadva 2008
Kiadó Tóth Könyvkereskedés
ISBN
Műfaj Elbeszélés Bűnügyi Történelmi Dokumentum
Tartalom Tizenkét történet, tizenkét történelmi bűntény (három történet magyar szereplőkkel), amelyek elkövetői vagy koronás fők voltak, vagy olyan nagy nevek viselői, akik mindig is a hatalom közelében éltek. Gyilkos királyok és pápák, okirathamisítók, koronatolvajok, kincsrablók. Vagyis "nagy emberek" a szobortalapzatokon, bronzba öntve - de ha mögéjük nézünk, lám, milyen rettenetes, és valóban megtörtént bűnügyeket találunk.

Trianontól a rendszerváltásig

Sorszám502
CímTrianontól a rendszerváltásig
Kiadva 2008
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A sorozat utolsó darabja, amelyben a szerző ezúttal a nyolcadikosoknak nyújt át egy csokor tényt és magyarázatot arról, mi is történt Magyarországon 1918-ban, majd később, hogyan zajlott le magyar részről a második világháború, miféle politikusok és politikai áramlatok ütötték fel a fejüket, ki volt Horthy Miklós, Rákosi Mátyás és Kádár János, és hogyan jutott el az ország az 1989-es rendszerváltásig?

A fáraók átka - Az ókori Egyiptom története III.

Sorszám501
CímA fáraók átka - Az ókori Egyiptom története III.
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Az Egyiptom-sorozat harmadik kötete nem csak a fáraókkal ismerteti meg az olvasókat. A szerző alaposan beleásta magát a témába, így a királynék sorsát is figyelemmel kísérhetjük. Azonfelül megismerjük az ó-egyiptomi hadviselés fortélyait, a múmiák sorsát, az egyiptomi művészet rejtelmeit - de éppenséggel a fáraók háremeinek titkai is feltárulnak, miközben egyre szélesebb kép bontakozik ki előttünk erről a nagy és szép országról, a Föld első civilizációjáról.

Vismar és Társa

Sorszám500
CímVismar és Társa
Kiadva 2008
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Kaland
Tartalom Az író jubileumi, 500. könyve tőle szokatlan mű. Nem azért, mert regény, hisz ilyeneket írt már, hanem mert egy ember és egy kutya ("és Társa") bonyolult viszonyát taglalja. Vismar, az ember, idős, sokat szenvedett, de most már gazdag és jól is élhetne, semmit sem kéne tennie. Ehhez képest nap mint nap önszántából egy kutyamenhelyen végez fizikai munkát és a pénzéből jótékonykodik. A Kutya, akinek nincs és nem is lesz neve, rettenetesen összeverve kerül a menhelyre, élete egy hajszálon függ. Vismar az első perctől kezdve mindent megtesz az állatért - de vajon később, ők ketten együtt, képesek lesznek-e majd együtt élni? És milyen lesz a közös élet - ha lesz?

Az első Fáraók - Az ókori Egyiptom története II.

Sorszám499
CímAz első Fáraók - Az ókori Egyiptom története II.
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom A könyvsorozat második részében már nem az "isten-fáraók", azaz feltehetően egy előző emberiség egyedei irányítják a Nílus-parti országot, hanem helyüket fokozatosan átveszik előbb a "félisteneknek" nevezett nagytudású emberek, aztán jönnek sorban a fáraók, akik már ízig-vérig egyiptomiak és aképpen is viselkednek. Ebben a kötetben feszegeti a szerző a legizgalmasabb kérdést is: valójában kik, mikor, hogyan építették a piramisokat és azoknak milyen történelmi összefüggéseik voltak az egyiptomi társadalommal?

Mária Teréziától Ferenc Józsefig - Alternatív magyar történelem tankönyv általános iskolák 7. osztálya számára

Sorszám498
CímMária Teréziától Ferenc Józsefig - Alternatív magyar történelem tankönyv általános iskolák 7. osztálya számára
Kiadva 2008
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi
Tartalom A nem hagyományos szemléletű, de éppen ezért a régi idők történetéről, eseményeiről, személyeiről sokkal többet mondó tankönyv egészen 1918-ig ismerteti a magyar eseményeket. Megmutatja, hogy a "hősök" gyakran nem voltak hősök, sok meg sem említett, ismeretlen ember viszont milyen sokat tett ezért az országért. A politikai szélkakasok, a "forradalmárok", a dolgos emberek, és a szélhámosok hogyan alakították a magyarok és nem csak magyarok által lakott haza történetét…

Szent Istvántól II. Rákóczi Ferencig - Alternatív történelemkönyv az ált. iskolák 6. osztálya számára

Sorszám497
CímSzent Istvántól II. Rákóczi Ferencig - Alternatív történelemkönyv az ált. iskolák 6. osztálya számára
Kiadva 2008
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Az ötödikes hasonló tankönyv - A magyarok őstörténete - után a szerző már belevág Magyarország történetébe. A tankönyv egyáltalán nem csak olyan információkat tartalmaz, amelyeket az iskolákban tanítanak. Rengeteg kisebb-nagyobb igaz történet és leírás van a műben, amelyből a gyerekek megismerhetik a magyarok hétköznapi életét, a politikai események hátterét, a királyok, az urak és a parasztok életét, a hadjáratok valódi lefolyását is.

Mi történt a fáraók előtt - Az ókori Egyiptom története I.

Sorszám496
CímMi történt a fáraók előtt - Az ókori Egyiptom története I.
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A mű egy hatkötetes sorozat első darabja. Magyarországon ilyen még nem jelent meg. A szerző ebben a kötetben arról ír, mi történhetett Egyiptom földjén akkor, amikor talán az előző emberiség gondoskodó tagjai elindították a Nílus partján a Föld első civilizációját. Bár a feltételezés fantasztikusnak tűnik, a szerző kevés helyet hagy a fantáziának, érveit tudományos tényekre alapozza. Nem ő tehet arról, hogy ezek többségét az akadémikus tudomány nem ismeri el.

Bimbózó Szerelem

Sorszám495
CímBimbózó Szerelem
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A legújabb Melissa Moretti-regény főhőse, Dana nem szép nő. Harmincöt éves, elvesztette férjét, gyermekét és a virágkertészet, ahol dolgozik, tönkremegy. Dana az utcára kerül, munkanélküli lesz, de nem adja fel. Kitartóan keres állást, és talál is. Egy villa mogorva, öreg tulajdonosnőjénél lesz kertész. Fokról fokra beépül a villalakók életébe, nélkülözhetetlenné válik. És amikor az ő életében is felbukkan a Férfi, lassan minden megváltozik körülötte. Talán a boldogság sincsen már olyan messze, mint valaha hitte.

Szepes Mária mágiája

Sorszám494
CímSzepes Mária mágiája
Kiadva 2008
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Dokumentum
Tartalom Az alcím sokat megmagyaráz: "Nemere István és Vincze Attila interjúkötete Szepes Máriáról, az írónő mindeddig kiadatlan gondolataival." Vincze Attila és Nemere István az írónő életének utolsó másfél-két évében gyakori vendégek voltak nála, Szepes Mária és Nemere István közös könyvet is írtak. A mostani két szerző egymással beszélget Máriáról, felidézik nemcsak találkozásaikat, de az írónő értékes gondolatait is.

Történelmi rejtélyek

Sorszám493
CímTörténelmi rejtélyek
Kiadva 2008
Kiadó I. P. C. Könyvek Kft
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom Tizenhárom történelmi rejtély sorakozik a műben. Egyik érdekesebb, mint a másik. Egyikre sincs még pontos válasz. Hogyan lett egy kalózból pápa, és hogyan került az inkák kincse Magyarországra? Ki volt a királyi fattyú anyja, mi lett a Borostyánszobával, és létezett-e Eldorádó? A Mohácsnál állítólag odaveszett Lajos királyunkat talán meggyilkolták, vagy nem is őt temették el? A szerző minden kérdésre megpróbál válaszolni, saját és mások kutatásai, váratlanul előkerült források alapján. (A címlapon ismeretlen okból "Ferenc József" szerepel mint szerző, de hogy miért - az valószínűleg újabb történelmi-kiadói rejtély…)

Titkosszolgálatok titkai - CIA KGB MI5 MOSZAD

Sorszám492
CímTitkosszolgálatok titkai - CIA KGB MI5 MOSZAD
Kiadva 2008
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Bűnügyi Dokumentum
Tartalom Sötét akciók, tiszta ügyek, nevetséges helyzetek, amelyekben ügynökök, terroristák, kémek és felforgatók szerepeltek. Húsz történet, és mind igaz. Onnan kezdve, hogy az első amerikai elnök, George Washington kém volt, egészen addig, hogy számos felelős politikus ügynökösködött korábban az utóbbi kétszáz évben. Az olvasó megtudhatja, milyen érdekes magyar kémek dolgoztak a világháborúkban, hogyan kell puccsot szervezni, hogyan ástak kémek alagutakat Berlin alá és milyen műszaki berendezésekkel érik el, hogy az egész Földet elektronikusan lehallgathatják? Szó esik még Budapesten unatkozó észak-koreai terroristákról és arról is, hogyan figyelik a kémszolgálatok a világtengereket, de még a kozmoszt is…

KGB gyilkosságok - Trockijtól Litvnyenkóig

Sorszám491
CímKGB gyilkosságok - Trockijtól Litvnyenkóig
Kiadva 2008
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom "Moszkva hosszú kezei" is lehetne a könyv címe, amely a szovjet, majd a mostani orosz titkosszolgálatok külföldön, főleg Nyugaton elkövetett gyilkosságairól szól. Fél évszázad alatt igencsak megnőtt az áldozatok száma és a módszerek is finomodtak. De a cél most is ugyanaz: Moszkva külföldre menekült ellenségeit kell elhallgattatni - mindenáron… Nyolc illusztris halott, nyolc különleges módszer és nyolc gyilkosság története egy kötetben. Ehhez semmit sem kellett kitalálnia a szerzőnek, csak leírnia mindent úgy, ahogyan történt.

Különös gyógyítók, különleges gyógymódok

Sorszám490
CímKülönös gyógyítók, különleges gyógymódok
Kiadva 2008
Kiadó Bioenergetic Kft
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Közöttünk élnek azok, akik különleges képességeikkel gyógyíthatnak -- igaz, sokszor elég furcsa módszerekkel teszik azt. A szerző nem csak az Európában élő gyógyítókkal találkozott: Latin-amerikai törzsi varázslók, ázsiai sámánok éppen úgy felbukkannak e könyvben, mint doktori címmel rendelkező, bioenergiával és más módokon gyógyítók. De vajon mindnyájan képesek gyógyítani, nincs közöttük egyetlen szélhámos, kuruzsló sem?

Római szökevéknyek

Sorszám489
CímRómai szökevéknyek
Kiadva 2008
Kiadó Könyvmíves Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi
Álnév Forest, Nigel
Tartalom "Nigel Forest" ezúttal az ókori Magyarország, pontosabban a rómaiak által uralt Pannónia területére viszi el az olvasókat. Egy szökött rabszolga, Marcus, és Linus, a szélhámos jönnek délről és mennek át Pannónián, hogy megtalálják Linus apját és hugát. Alisca (Szekszárd), Sopiane (Pécs), Aquincum (Buda), majd a regény végefelé a Balaton-felvidék és Tihany az izgalmas történet színhelye. Hőseink hol a rossz sors, hol a rossz emberek elől menekülnek, de fokozatosan saját kezükbe veszik sorsuk irányítását és minden bajt legyőznek - ha áldozatok árán is. Egy nagy szerelem kíséri végig a történetet, amely számunkra ismerős és kedves helyszíneken bonyolódik.

A Fáraó és a Titkos Templom

Sorszám488
CímA Fáraó és a Titkos Templom
Kiadva 2008
Kiadó Könyvmíves Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Álnév Forest, Nigel
Tartalom Nigel Forest álnéven már nem ez a szerző és a kiadó ó-egyiptomi témájú kalandos regénye. A nagyterjedelmű történetben (400 oldal) Ramzesz ellenfelei összeesküvéseket szerveznek, csapdába csalják a fiatal királyt, de mindig ott van mellette hűséges vadásza, testőre és kéme, egy afféle ókori kommandós, aki inkább a saját életét teszi kockára, de urát kimenti szorult helyzetéből. Ám a Titkos Templom még várja a kalandkeresőket…

Kuriózumok a magyar történelemből

Sorszám487
CímKuriózumok a magyar történelemből
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Miközben a történelmet kutató író komoly témák nyomában jár, számtalanszor mellékes szálakra akad. Érdekes emberek életének érdekes, de elfelejtett epizódjai, régi levelek, krónikák kerülnek elő. Ezekből olyan dolgok derülnek ki ismert vagy ismeretlen magyarokról, amiket nem tanítanak az iskolákban, és amiket a szakembereken kívül más nem is hallott. Tizennégy ilyen történetet tartalmaz ez a könyv.

A magyarok eredete

Sorszám486
CímA magyarok eredete
Kiadva 2008
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A nagyon szép könyv - valóságos nyomdai remek a színes illusztrációk tömegével kihozott mű - a kiadó "A Mi Világunk" sorozatában jelent meg, de hogy miről van szó, azt a hosszú alcím árulja el: "Magyar történelem. Alternatív tankönyv az általános iskolák 5. osztálya számára." A szerző egy új kezdeményezéséről van szó: megtanítani népünk történetét mindenféle politika, utólagos jelszavak és pátosz helyett úgy, ahogyan azt az iskolában nem oktatják. A felnőttek számára is hasznos olvasmányból megtudhatják, hogyan élték az ősmagyarok a mindennapjaikat, miért vándoroltak nyugat felé, hogyan telt el az első száz év az új hazában, és rengeteg más dolgot is, amit eddig aligha tudtak. Várható, hogy a sorozat tovább folytatódik a jövőben is.

Isten hozott, Sylvia

Sorszám485
CímIsten hozott, Sylvia
Kiadva 2008
Kiadó Nagykönyv Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti újabb regényében a főhős huszonévesen, egy újságból tudja meg, hogy ő tulajdonképpen nem is árva, mint hitte addig. Valahol él az édesanyja, aki meg őt, a lányát hiszi halottnak… Egy újságíró, a szerelem és egy gyermek a mérföldkövek azon az úton, amelyen Sylvia mind közelebb jut sosem látott anyjához.

Afrikai mese

Sorszám484
CímAfrikai mese
Kiadva 2008
Kiadó Világóceán Kiadó
ISBN
Műfaj Kisregény Mese
Tartalom Igen különös a könyv születésének története. Egy négy éves kislány - akit Nemere István sohasem látott - magnóra mondott párt gondolatot, hogyan képzeli el az afrikai beszélő állatokat, akik sokszor oly ember módra viselkednek…A kiadó szeretett volna rekord-gyorsasággal létrehozni egy művet, és ez sikerült is: vasárnap déltől szerda délig készült el a mű, amely korábban még ötlet-szinten sem létezett. Ő juttatta el ezt a tízmondatos "anyagot" az írónak, aki aztán néhány óra alatt megírta a mesét. Másnap a szöveget megkapta a rajzoló, és harmadnap kinyomtatták a könyvet is. Fischer Hanna Sára negyedik születésnapjára kapta a mesekönyvet és így a kis társszerző talán még Guiness-rekordot is javított, mint a világ legfiatalabb írója?...

Újabb Titkok könyve

Sorszám483
CímÚjabb Titkok könyve
Kiadva 2008, 2013
Kiadó Pallas Antikvárium Kft, "Pro-Team" Nonprofit Kft.
ISBN 9789637524844
Műfaj Dokumentum
Tartalom Huszonkét év leforgása alatt íme, az ötödik Titkok Kömyve - és semmivel sem marad el az előzőek mögött! Mert ma is vannak titkok, amikről más forrásokból ritkán vagy soha nem értesülünk. Csaló tudósokról éppen úgy szó esik, mint az 1969-es Holdra-szállás igazi történetéről, vagy hogy milyen rejtélyes dolgok történnek most a Marson, hol tart a "teremtés vagy evolúció"-vita és a legújabb fizika döbbenetes felfedezéseiről sem sok szó esett még máshol.

Szex és politika a világtörténelemben

Sorszám482
CímSzex és politika a világtörténelemben
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Dokumentum
Tartalom Megszerezhető a hatalom a szex révén? És a szex - a hatalom által? Mindkettőre sok példa akadt az elmúlt pár ezer évben. Tizenöt történet, tizenöt valós eseménysorozat igazi szereplőkkel. Mindegyik esetben összefonódott a politikai hatalom és a szex, és nemegyszer éppen ez okozta a szereplők vesztét is.

Kalandorok a magyar történelemben

Sorszám481
CímKalandorok a magyar történelemben
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Tíz férfi az utolsó tíz évszázadból. Tíz nagyon is valóságos történet a régi krónikák, beszámolók alapján. Magyarok, honfitársaink, akiket hajtott a vérük, itthon és külföldön, olykor több világrészben éltek meg csodálatos, felemelő vagy megalázó kalandokat. Szeretők, politikusok, művészek, tudósok. Volt köztük száműzött király, sorozatgyilkos és hamispénzverő, katona, főúri szexgép, szent, festményhamisító… Ők is történelmünkhöz tartoznak.

Szerelem éjfélkor

Sorszám480
CímSzerelem éjfélkor
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti soron következő regényében a fiatal, pályakezdő ügyvédnőt a börtönbe hívatják azzal, hogy ott raboskodó öccse haldoklik. De neki nincsenek testvérei! Most megtudja, hogy állítólag három is volt. Kettő közülük még él, de őket is elítélték már bűncselekményekért. A fordulatos regényben van szerelem, jogi furfang, bírósági tárgyalás, ügyvédi irodák harca egymással, üzleti vállalkozás és egy európai nagyváros jellegzetes figurái is felbukkannak.

Elveszettek

Sorszám479
CímElveszettek
Kiadva 2008
Kiadó Metropolis Media
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A nemrégen (újra)indult "Galaktika Fantasztikus Könyvek" sorozat 13-ik darabja. Nagy terjedelmű mű, amelyet a szerző később akár trilógiává is építhet. Egy kelet-ázsiai nemzetközi üdülőhelyen maroknyi embert egy cunami átsodor egy másféle világba. Lassan rájönnek, hogy talán nem is Földön vannak? Egy olyan helyen, amely ugyan hasonlít rá, de… Egyre rejtélyesebb dolgok történnek velük és az olvasó egy idő után sejteni kezdi, hogy most már hamarosan felbukkanhatnak az Idegenek is.

Maradj még, kedves

Sorszám478
CímMaradj még, kedves
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti immár sajátos életművé terebélyesedő (közeledünk a 40-ik kötethez!) regényfolyama következő állomása az Adriai-tenger partján játszódó történet. Vilma, a fiatal idegenvezető lány egy nap különös ajánlatot kap egy idősödő hölgytől: menjen feleségül az asszony mozgássérült unokaöccséhez, akit Vilma még sohasem látott…

Titkos társaságok Magyarországon

Sorszám477
CímTitkos társaságok Magyarországon
Kiadva 2008
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Nem mindenki tudja, hogy hazánkban mindig működtek titkos társaságok. Hallottunk már a jakobinus mozgalmakról, Bécs-ellenes összeesküvésekről, szabadkőművesekről, de vajon tudjuk-e, hogyan tevékenykedtek? Mi volt a Fekete Kéz, kik, miért és hogyan szervezték az efféle társaságokat? Ebből a könyvből ez is kiderül.

Az ókor 7 csodája

Sorszám476
CímAz ókor 7 csodája
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Az Ókor leghíresebb hét építményének keletkezése, felépítése, a létrehozó nagy emberek, művészek élete, a hozzájuk kapcsolódó vidám vagy kevésbé vidám történetek, anekdoták gyűjteménye. Akit érdekel a kultúra története, az értékes tudásra tehet szert ebből a könyvből. Amellett még jól fog szórakozni is.

Akropolisz Akció

Sorszám475
CímAkropolisz Akció
Kiadva 2007
Kiadó Media Lumina Kiadó
ISBN
Műfaj Regény
Álnév McKenzie, Keira
Tartalom

Árulók a magyar történelemben

Sorszám474
CímÁrulók a magyar történelemben
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom Sokan, sokféleképpen, sokakat árultak el az elmúlt ezerszáz évben a Kárpát-medencében. Mátyás király árulóitól Kádár Jánosig hosszú a sor, és bizony néha nagyon meglepő nevekkel találkozunk ezen a listán. A szerző példái sokszor megrázóak, de mindenképpen indokolják a címben foglalt jelzőt.

Asszony a világ végén

Sorszám473
CímAsszony a világ végén
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A Melissa Moretti-sorozat legújabb kötete Európa egy valóban létező, meglehetősen különös pontján történik. A "világ vége", Finisterre a spanyol partok legnyugatibb pontja, ahonnan már csak a végtelen óceán látható. Itt játszódik le a majdnem tragédiába torkolló, furcsa szerelmi történet.

A 21. század botrányai

Sorszám472
CímA 21. század botrányai
Kiadva 2007
Kiadó Aquila Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Álnév Florion, Daniel
Tartalom Mindössze 6 év (2001-06) is produkált már annyi botrányt szerte a világban, hogy azokból lett egy vaskos, több mint 300 oldalas könyv (külső megjelenése nagyon szép). A szerző külföldi államfők, az ENSZ vezetői, elnökök botrányai után sorra veszi az olaj- és a gyógyszerpiac, a bankvilág, a sport, sőt egyes politikusok nemi erőszak-ügyeit is…

Az élet örök - Beszélgetés a 100. születésnap előtt

Sorszám471
CímAz élet örök - Beszélgetés a 100. születésnap előtt
Kiadva 2007
Kiadó Édesvíz Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Nemere István másfél éven át járt fel a csaknem 99 éves Szepes Máriához. A magyar ezotéria nagyasszonya, aki végigélte csaknem az egész huszadik századot és a huszonegyedik elejét is, szinte lemezteleníti magát az interjúvoló előtt: életének rejtett titkait is kiadja, beszél mindenről és mindenkiről, számos érdekes és értékes titkot oszt meg az olvasókkal, és persze a szerzővel, akivel – állítja – sok millió éve ismerik egymást, együtt vándoroltak világokon és korokon át, voltak egymás szeretői, szülei, testvérei, és most is lelki testvérek. A huszadik századi művészvilág, az írók, a film nagyjai, de a misztikus dolgok is témái ennek a műnek. Amit sajnos az írónő 2007 szeptemberi halála tett nagyon aktuálissá. Ez az utolsó interjúkötet, amit Szepes Mária adott és adhatott.

Vérvonal

Sorszám470
CímVérvonal
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom Igazi krimi ez a javából, amerikai-magyar vonatkozásokkal. Egy film – a „Vérvonal” – forgatásán játszódik Magyarországon, napjainkban. Az amerikai sorozatgyilkos itt is felbukkan, Budapesten és vidéken sorban halnak az áldozatok – míg aztán az FBI és a magyar rendőrség rájön, ki és mi állhat a sorozatos halálesetek mögött… A befejezés nagyon meglepi az olvasót.

Magyarország Kormányzói és nádorai

Sorszám469
CímMagyarország Kormányzói és nádorai
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Kevesen tudják, ki volt a hét kormányzó (négy magyar, két osztrák és egy olasz…), akik rányomták bélyegüket az ország és egy-egy korszak eseményeire. De azt sem, hogy mivel foglalkozott ezer év alatt a csaknem száz nádor? Kalandos életeken át tükröződik ismét a magyarok története.

Eltűntek - A Bermuda-háromszög rejtélye

Sorszám468
CímEltűntek - A Bermuda-háromszög rejtélye
Kiadva 2007
Kiadó Allprint Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Tudományos
Tartalom Már nagyon is várható volt, hogy Nemere István ezt a témát sem hagyja ki. A kiadó felkérésére 2007 tavaszán összeállított könyvben szerepelnek a legutolsó hónapok eseményei is. A szokásos, a témakörhöz kapcsolódó találgatásokon és elméleteken túlmenően a szerzőnek van egy saját hipotézise, amit a könyv olvasói bizonyára logikusnak találnak majd…

Médiacápák

Sorszám467
CímMédiacápák
Kiadva 2007
Kiadó Media Lumina Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Álnév Miller, Miranda
Tartalom A Média hatalom és üzlet. Ez a tétel nem ismeretlen Tom Fargo televíziós befektető számára sem, aki az amerikai piacon edződött. A magyar média szemétdombjának jellegzetes alakjai - a szexmániás riporternő, a szarrágó műsorvezető zseni, a kétszínű producer, a rosszindulatú seggnyaló - azonban még a dörzsölt médiamogulnak is megártanak. És ezt szó szerint kell érteni, hiszen Tom a történet végére már valóban az életéért küzd ebben a mutyi, szex, drog paradicsomban. A könyv döbbenetes tükröt tart egy képzelt médiavilágnak, hiszen a kívülálló szemével láttat egy kétszínű, "hátbatámadós-szembemosolygós" gátlástalan iparágat, ahol az igazi érték a középszerűség.

Az utolsó akadály

Sorszám466
CímAz utolsó akadály
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti legújabb regényében a főhősnő egy fiatal parafenomén, aki jóideje abból él, hogy kövekből jósol cégeknek és magánszemélyeknek. Tőzsdei és személyzeti ügyek, örökösödés, család, szerelem - mindent "megmondanak a kövek". Ám hamarosan a saját életében is olyan fordulat történik, ahol szükség lesz a képességére.

133 véres nap - A Magyar Tanácsköztársaság rémtettei 1919

Sorszám465
Cím133 véres nap - A Magyar Tanácsköztársaság rémtettei 1919
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A cím magáért beszél. A mai idősebbek sohasem tudhatták meg a Tanácsköztársaságról az igazságot, mert 1945 után az egykori vérengzők maguk, és szellemi utódaik uralták ezt az országot. A fiatalok számára pedig mindez ismeretlen. A kötet napról napra követi annak a pár tavaszi és nyári hónapnak az eseményeit, leszámol sok mítosszal vagy félreismert ténnyel. Hogy mi történt 1919-ben Magyarországon - itt áll fehéren-feketén.

Magyar merénylők és összeesküvők

Sorszám464
CímMagyar merénylők és összeesküvők
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Vajon tudunk-e mindent a magyar történelem különös eseteiről? Egy királyunk nyomtalan eltűnéséről, méreggel és más eszközökkel küzdő trónkövetelőkről, némelyik uralkodónk furcsa haláláról, homályos összeesküvésekről? Ebben a könyvben történelmünk első ötszáz évének efféle eseményeiről találunk pontos beszámolókat.

Koporsós kommandó

Sorszám463
CímKoporsós kommandó
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Történelmi Kaland
Tartalom Az első világháború vége felé az olaszországi lövészárkokat megelégelő öt katona egy légitámadás után elhatározza, hogy hazaszökik Magyarországra. Hogy esélyük legyen, parancsot hamisítanak és szereznek egy üres koporsót, amelyre egy tábornok nevét írják. Számtalan kaland vár rájuk, tábori csendőrség, polgári hatóságok, családi viszályok dobálják őket ide-oda. Ám a katonák kitartóan törtetnek hazafelé fogdákon, csapdákon keresztül.

A Gonosz csábítása

Sorszám462
CímA Gonosz csábítása
Kiadva 2007
Kiadó Media Lumina Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Álnév McKenzie, Keira
Tartalom

Botrányos királyi esküvők

Sorszám461
CímBotrányos királyi esküvők
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom Igaz történetek szellemi fogyatékos uralkodókról, takarítónőkből lett cárnéról, főrangú kamaszok kényszerházasságáról, szexmániás királyokról… Felséges szerelmek és botrányos frigyek, ezerszer megátkozott házasságok - a fenséges hölgyek és urak kapcsolatainak az eddigitől eltérő bemutatását vállalta most a szerző. "Ezt nem tanítják az iskolákban"!

Asszonyok a magyar történelemben

Sorszám460
CímAsszonyok a magyar történelemben
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi
Tartalom Kilenc olyan asszony élettörténetét olvashatják, akik egykor fontosak voltak ebben az országban. Királynők, királynék, nagyhírű feleségek és anyák. Egyikük sem rettent meg a nehézségektől és helytállt ott, ahol kellett.

Koronás fők botrányos élete

Sorszám459
CímKoronás fők botrányos élete
Kiadva 2007, 2013
Kiadó Aquila Kiadó, Kódexfestő kiadó
ISBN 9789636795757, 9786155338120
Műfaj Dokumentum
Álnév Florion, Daniel
Tartalom Daniel Florion álnéven jelent meg tizenhét valós, az utolsó betűig igaz történet az utóbbi ötszáz év királyi családjainak, magasrangú személyiségeinek különféle, jobbára szerelmi botrányairól. A nagyon szép külsejű könyvben futó vagy tartós viszonyok, fattyú gyermekek, rangon aluli szeretők és házasságok érdekes kavalkádja vonul el az olvasó szeme előtt.

Bódító Levendula

Sorszám458
CímBódító Levendula
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom A Melissa Moretti-könyvek újabb darabjának hőse Camilla, aki pár napos kómából ébred. Még nem emlékszik, ki ő, hol van, és miért? Talán jobb is, hogy még semmiről sem tud, ami vele történt...?

A tunguz meteorit rejtélye

Sorszám457
CímA tunguz meteorit rejtélye
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Máig nem derült ki, mivel ütközött össze a Föld 1908 június 30-án. Egy meteor volt az, kisbolygó, idegen űrhajó, vagy..? A szerző végigveszi az összes lehetséges változatot, követi a sok szovjet, orosz és nemzetközi expedíciót, amely az évtizedek során a helyszínen próbált fényt deríteni a nagy titokra. A dokumentumkötetből nem maradt ki az a verzió sem, hogy idegen űrhajósok életük kockáztatásával mentették meg akkor a Földet a pusztulástól.

Atlantisz törvénye

Sorszám456
CímAtlantisz törvénye
Kiadva 2007
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A napjainkban játszódó fantasztikus regényben a szerző arról az Atlantiszról ír, amely ma is létezik, és amelyet egy expedíció örvén számos titkosszolgálat próbál felfedezni és meghódítani. A mai földi Atlantisz azonban nem lesz a nagyhatalmak játékszere, saját céljait követi és csak keveseknek enged bepillantást titkaiba. Azoknak is nagy árat kell ezért fizetni.

Az utolsó magyar király - Szapolyai János élete

Sorszám455
CímAz utolsó magyar király - Szapolyai János élete
Kiadva 2007
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum Életrajz
Tartalom Csakugyan Szapolyai volt az utolsó magyar király - utána már csak külföldiek következtek. Ellentmondásos egyéniség, hadvezér, politikus és intrikus, akinek kalandokkal teli élete izgalmas olvasmány lehet fiatalnak, idősnek egyaránt.

A sátán kódja - Embersátánok a Földön

Sorszám454
CímA sátán kódja - Embersátánok a Földön
Kiadva 2006
Kiadó Duna Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi
Tartalom A szép kiállítású mű egyszerre misztikus és nagyon is reális. Egy sorozatgyilkos garázdálkodik a Városban, vérfagyasztó módon gyilkolja a jó embereket. D'Onato detektívnek, a nem hagyományos módszereket kedvelő rendőrtisztnek meg kell fejtenie a "kódokat", amikkel a Sátán körülvette magát, másképpen nem férhet a közelébe. Ráadásul a férfira támad a szerelem is… A könyvet a végén több "csavar" teszi felejthetetlen olvasmánnyá.

Nekünk Mohács kell!

Sorszám453
CímNekünk Mohács kell!
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Mint a Trianon-könyv esetében, a szerző itt is azt taglalja: mennyiben volt a mi hibánk mindaz, ami a mohácsi csatavesztéshez vezetett? Hogyan hanyagolták el a magyar urak a hadsereget, miért nem vettek tudomást a fenyegető török veszélyről és miért nem ébredtek fel Mohács után sem, amikor pedig még mindent megváltoztathattak volna?

Lázadók és összeesküvők a magyar történelemben

Sorszám452
CímLázadók és összeesküvők a magyar történelemben
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Koppánytól Bánk bánon át a Mátyás király ellen lázadó urakig, Dózsa Györgytől Dobó Istvánon át a Wesselényi-Zrínyi összesküvésig, a szívtipró Thököly Imrétől Rákóczi Ferencen át a "bolond" Martinovics Ignácig tárgyalja a szerző nevezetesebb lázadóinkat, akik mindig az aktuális hatalom, vagy egy uralkodó ellen szálltak harcba.

Teremtés, evolúció, vagy...?

Sorszám451
CímTeremtés, evolúció, vagy...?
Kiadva 2006
Kiadó Pallas Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom 14 évvel ezelőtt a szerző ezt a témát egy vékony kis könyvben már körüljárta. De azóta annyi minden történt! Már nemcsak a két régi ellenfél - az Egyház és Darwin híveinek - érveit kell ütköztetnie, itt egy harmadik elmélet is: az intelligens tervezés. Nem is sejtjük, hány ezer sebből vérzik a darwini evolúciós elmélet, amely valójában csak egy bizonyítatlan dogma. De vajon igazuk van-e ellenfeleinek? Roppant izgalmas olvasmány, valóságos intellektuális "krimi", ahogyan a szerző próbálja kinyomozni az igazságot.

Az egyiptomi mágus

Sorszám450
CímAz egyiptomi mágus
Kiadva 2006
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom Talán a világ legelső "ipari kéme" volt Tark, akit az egyiptomi fáraó küldött Föníciába, hogy ellesse az üveggyártás titkait. A történet ott kezdődik, amikor Tarkot már leleplezték, és egy aranybányában raboskodik. Szökés, kalandos menekülés az üldözők elől, találkozás egy mágussal, aki beavatja tudásába, hogy aztán Tark maga is mint mágus meneküljön tovább hazafelé, fejében az értékes tudással

A fáraó gyűrűje

Sorszám449
CímA fáraó gyűrűje
Kiadva 2006
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom A fáraó leendő felesége, a ciprusi királynő inkognitóban utazik át az országon. Hűséges segítőjét a nagyúr küldte eléje. De ki számíthatott arra, hogy sivatagi vihar, rablók, folyami kalózok, lázadó katonák kerülnek útjukba?..

Rejtélyes energiák

Sorszám448
CímRejtélyes energiák
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Regény
Tartalom Sokan nem hiszik, hogy ha sok ember összefog és erősen gondol valamire, akar valamit, akkor az megvalósulhat. A tömeges ima, vagy a gyógyító piramis-szerkezet sokak fantáziáját mozgatja meg. Itt olyan elvekről és készülékekről van szó, amelyeket mindenki maga is alkalmazhat, és ezáltal gyógyulhat, vagy hatást gyakorolhat a világ folyására, saját sorsára is.

Titokzatos találmányok

Sorszám447
CímTitokzatos találmányok
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Régi tartozást egyenlít ki a szerző ezzel és a következő könyvével. A para-világban otthonosan mozgók számára - de még inkább azoknak, akik szkeptikusan közelítenek ezekhez a témákhoz - csupa meglepő, de igaz történetet ismertet olyan feltalálókról és találmányokról, amelyek nem illeszkedtek annak idején és ma sem elfogadottak az akadémikus tudomány világában. Viszont nagy hasznot hajtanának az emberiségnek, ha…

Születésnap novemberben

Sorszám446
CímSzületésnap novemberben
Kiadva 2006
Kiadó Művészetek Háza Veszprém
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom Nemere István 1956-ban tizenkétéves volt és Veszprémben élt a szüleivel. Ezeken a lapokon "korai emlékiratait" közli az ötvenes évekről, Ötvenhatról és arról is, mi volt később. Egy koraérett, a felnőttek világát szemlélő, politizáló kisfiú emlékezik tizenkettedik - akkor érthető okokból meg nem tartott - születésnapjára és a történelmi viharra, amelynek részese lett ő is.

Az út Trianonig

Sorszám445
CímAz út Trianonig
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Nem mindenki tetszését nyeri el ez a mű. A szerző ugyanis több mint ezer évre visszamenően azt boncolgatja, hogyan bántak a magyarok a nemzetiségeikkel, mennyi hibát követtek el ellenük - aminek eredményeképpen aztán 1918 után a régi Nagy-Magyarország szétesett és területe, népessége a töredékére olvadt. Vajon e téren őseink bűntelenek voltak-e? 2006-ban újra kiadták.

A bosszú csókja

Sorszám444
CímA bosszú csókja
Kiadva 2006
Kiadó Media Lumina Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév McKenzie, Keira
Tartalom ...

Legendás magyar királyok

Sorszám443
CímLegendás magyar királyok
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom Öt olyan magyar király története ez, akikre a századok során számos legenda rakódott. De vajon mi van a legendák mögött, milyenek is voltak igazából és közelről Szent István, Szent László, IV. Béla, Mátyás király és Ferenc József? 2006-ban 2 újra kiadták.

Mohamed és a többiek

Sorszám442
CímMohamed és a többiek
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Régóta hiányolt hézagpótló könyvről van szó, amely népszerűen és csöppet sem lekezelően, de nem is kritika nélkül írja meg a Próféta élettörténetét és azt is, hogyan indult el hódító útjára egy teljesen új vallás. Tudta például a kedves olvasó, hogy Mohamed prófétának volt keresztény, sőt, két zsidó felesége is?

Keresztlányom

Sorszám441
CímKeresztlányom
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti újabb történetének fiatal főhőse ezúttal veszélyes területre téved. Rejtélyes események sorozata után rá kell döbbennie, hogy ő tulajdonképpen nem az, akinek hiszi magát - a város maffiacsaládjának feje pedig igen közeli rokona lett hirtelen…

Páncélosok

Sorszám440
CímPáncélosok
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Álnév Alihanov, Pjotr Sztyepanovics
Tartalom "Pjotr Sztyepanovics Alihanov" ismét szemtanúk beszámolóira alapozva írja meg annak a tankon szolgáló szovjet katonának a történetét, aki a második világháború utolsó hónapjaiban Magyarországról jut el Berlinig. Útközben kénytelen leszámolni a katonákat nyomorító titkosszolgálattal és a végén Nyugatra menekül.

Búvár Kund

Sorszám439
CímBúvár Kund
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi
Tartalom A történelmi regény arról az emberről szól, aki Pozsonyban 1052 nyarán megfúrta és így elsüllyesztette a magyarokra támadó német császár flottájának hajóit. De mi történt, hogyan élt, ki volt ez az ember, míg eljutott a királyi seregbe és rábízták a nagy feladatot?

A babiloni Biblia - Nemere Da Vinci kódja

Sorszám438
CímA babiloni Biblia - Nemere Da Vinci kódja
Kiadva 2006
Kiadó Duna Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Regény Fantasztikus Kaland
Tartalom A kiadó a borítóra ráírta: "Nemere Da Vinci kódja", de ezt ne higgyük el. A szerző új és nagyon izgalmas regényében Jézus Krisztus minden 222.-ik évben ismételten eljön közénk. Utoljára 1998-ban született ide, most nem fiúgyermek, hanem kislány lett. Milyen változásokat okozhat a mai világban az esemény, hányan próbálják megszerezni, elfogni, elrabolni, megölni a lányt és hogyan védelmezik őt az 1800 éve létező Rend tagjai? Maga az író is felbukkan a történetben...

Lövészezred

Sorszám437
CímLövészezred
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Történelmi
Álnév Alihanov, Pjotr Sztyepanovics
Tartalom A szerző Pjotr Sztyepanovics Alihanov álnéven írta meg két kötetben egy orosz katona második világborús történetét, amely nagyobbrészt Magyarországon zajlik le (a második kötet címe: Páncélosok, listánkon a 440.). A történetek java szemtanúktól származik, megdöbbentő képet adva a hatvanegynéhány évvel ezelőtti eseményekről.

A székely nép története

Sorszám436
CímA székely nép története
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A szerző folytatja a magyar történelem sorozatát. A szép kiállítású könyv a székelyek eredetével, szokásaival, történetével és a székelyeknek a magyar társadalomban és történelemben játszott szerepével foglalkozik.

A Fáraó futára

Sorszám435
CímA Fáraó futára
Kiadva 2006
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Regény Történelmi Kaland
Tartalom A pár ezer évvel ezelőtt játszódó történetet egyik főszereplője egy feketebőrű cselédfiú, aki egy különös expedícióban vesz részt. Nyelvtudása okán a fáraó futárát kell elkísérnie messzi délre, ahol háború dúl. A "csavarokkal" feldúsított történet végén még az edzett olvasó is megdöbben az utolsó fordulattól.

Gyilkosság a piramis árnyékában

Sorszám434
CímGyilkosság a piramis árnyékában
Kiadva 2006
Kiadó Pallas Antikvárium Kft
ISBN
Műfaj Regény Bűnügyi Történelmi
Tartalom Ez a könyv egyszerre történelmi regény és krimi is. Olyan bűnügyi történet, amely 3500 évvel ezelőtt játszódik. Egyszerű gyilkossággal indul, de aztán a nyomozással megbízott keleti mágus egy, a fáraó élete és hatalma ellen szőtt nagy összeesküvésbe botlik..

Az előző Emberiség - Megoldódnak a régészeti rejtélyek

Sorszám433
CímAz előző Emberiség - Megoldódnak a régészeti rejtélyek
Kiadva 2006
Kiadó Allprint Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Tudományos Történelmi
Tartalom A könyv nem véletlenül jelent meg a "Titkolt Tények"-sorozatban. A szerző összefoglalja mindazt, amit tudunk egy valaha a régmúltban, még a "mi időnk" előtt kifejlődött, élt és tevékenykedett földi civilizációról. Rengeteg megdöbbentő bizonyítékkal is szembesülünk.

Skorzeny Hitler kommandósa - Európa legveszélyesebb emberének regényes életrajza

Sorszám432
CímSkorzeny Hitler kommandósa - Európa legveszélyesebb emberének regényes életrajza
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Dokumentum Életrajz
Álnév Niemayer, Stefan
Tartalom Stefan Niemayer néven a szerző egy újabb hitleri figura életrajzával gazdagította a korszak irodalmát. Otto Skorzeny szabadította ki Mussolinit, rabolta el az ifjabb Horthy Miklóst, sőt 1944 őszén ő foglalta el a budai várat és hurcolta el a Horthy-családot is.

Szudoplatov, Sztálin bérgyilkosa - EGy KGB-tábornok élettörténete

Sorszám431
CímSzudoplatov, Sztálin bérgyilkosa - EGy KGB-tábornok élettörténete
Kiadva 2006
Kiadó Aquila Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Álnév Hamilton, Henry
Tartalom Az NKVD, majd a KGB tábornokának megrázó emlékiratai a sztalini önkény időszakáról rántják le a leplet. Szudoplatov szervezte Trockij meggyilkolását és ő irányította a szovjet atomkémkedést az USA ellen, amellett számos más bűn is terhelte a lelkét.

Rudolf Hess titokzatos életei és halálai

Sorszám430
CímRudolf Hess titokzatos életei és halálai
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Álnév Niemayer, Stefan
Tartalom Stefan Niemayer álnéven arról ír a szerző, hogy Hitler helyettesének élete tele volt rejtélyekkel, amelyek egy részét azóta nemcsak a történészek, de orvosok és más tudósok is igazolták. Nem valószínű, hogy ugyanaz az ember érkezett 1941-ben Angliába, aki Németországból elindult. És szinte bizonyos: nem az igazi Hess élt negyven évig a Nürnbergben elítélt háborús bűnös bőrében...

A zsidóüldözések története

Sorszám429
CímA zsidóüldözések története
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Talán nincs még egy nép a világon, amelynek története egyben a folyamatos üldöztetések története is lenne. A szerző ugyan kívülállóként, de nagy empátiával és több éves szorgos kutatómunka eredményeképpen írta meg a könyvét. Letehetetlen olvasmány, számos meglepő, a széles olvasóközönség számára azelőtt nem ismert tényt tár fel.

A maffiák titkai

Sorszám428
CímA maffiák titkai
Kiadva 2006
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Dokumentum
Tartalom Főleg a huszadik századi titkos társaságok, elsősorban a bűnözésből élő bűnszövetkezetekkel foglalkozik a kötet. Megismerjük belőle a századforduló európai és amerikai, majd a huszadik század több világrészre kiterjedő nagy szervezeteit Dél-Amerikától Kínáig, Európától az Al-Capone féle Amerikáig. Tanulságos olvasmány.

Náci bűnösök nyomában

Sorszám427
CímNáci bűnösök nyomában
Kiadva 2006
Kiadó Puedlo Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom Újabb dokumentumkötetében a szerző tipikus, de a nagyközönség által kevéssé ismert eseteket sorol fel. Hosszú és izgalmas történetet olvashatunk olyan náci főemberről, akit sokéves kitartó kutatás után elfogtak és bíróság elé állítottak, elitéltek - de olyanról is, akit évtizedekig hiába kerestek, sohasem került elő. És olyanról, akire az igazságszolgáltatásnak már nem jutott ideje lecsapni...A kötet elsősorban a náci korszakkal, a második világháborúval, annak utóéletével foglalkozó olvasókat érdekelheti.

Erdély Története

Sorszám426
CímErdély Története
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Történelmi Dokumentum
Tartalom A szép kiállítású kötet gazdag tartalma nem csupán az erdélyi fejedelmek életét és pályafutását ismerteti, hanem az ottani nép mindennapi életét, a történelem - messziről nézve "mellékesnek" tűnő - eseményeivel is bőven foglalkozik.

Magyar őstörténet - A kezdetektől Szent István irály megkoronázásáig

Sorszám425
CímMagyar őstörténet - A kezdetektől Szent István irály megkoronázásáig
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A könyv a magyarság sokat vitatott kezdeteiről, származásáról, vándorlásairól és letelepedéséről szól. A szerző igyekszik leszámolni a hiteltelen, "tudományos" vagy annak látszó eredet-történetekkel és legendákkal. Hiteles krónikások, régészeti adatok és más kutatások fényében, röviden és élvezetes stílusban ismerteti őseink hosszú vándorlását.

Fehér Lótuszvirág

Sorszám424
CímFehér Lótuszvirág
Kiadva 2006
Kiadó Pallas Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus
Álnév Patton, Palma
Tartalom A Palma Patton néven futó szerelmes regények következő darabja. Az európai újságírónő egy ázsiai maláriakórházban megismeri az élet minden fájdalmát és örömét is.

Meghalni olcsóbb

Sorszám423
CímMeghalni olcsóbb
Kiadva 2006
Kiadó Hermész Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Kisregény Kaland
Álnév Lottinge, von Klaus
Tartalom "Klaus von Lottinge" újabb története. A kisregény ezúttal egy farmon játszódik, ahol egy napon különös vendégek bukkannak fel...

A Zrínyi család

Sorszám422
CímA Zrínyi család
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom A család négy nagy tagjáról: a hadvezérről, a költőről, az összeesküvőről és Zrinyi Ilonáról szól a mű. Érdekes és izgalmas olvasmány a történelmet és a magánéleti titkokat kedvelőknek egyaránt.

nászút golyózáporban

Sorszám421
Címnászút golyózáporban
Kiadva 2006
Kiadó Hermész Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Kisregény Romantikus Kaland
Álnév Lottinge, von Klaus
Tartalom A "Klaus von Lottinge" álnéven megjelent könyv izgalmas kisregény egy magándetektívről, aki előbb egy gyors házasságba, aztán véres menekülésbe keveredik.

Holdfény Hotel

Sorszám420
CímHoldfény Hotel
Kiadva 2006
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Ez a harmincegyedik Melissa Moretti-regény. A szerelmi történet ezúttal szállodásokról, vendéglátósokról szól és a háttérben felsejlik egy nagy családi tragédia is...

Piramisok titkai - Kik, mikor és hogyan építették

Sorszám419
CímPiramisok titkai - Kik, mikor és hogyan építették
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A cím mindent elárul a könyvről, amelynek tartalma szervesen illeszkedik a szerző korábbi, egyiptomi tárgyú, a múlt rejtélyeivel foglalkozó műveihez.

Időhajó

Sorszám418
CímIdőhajó
Kiadva 2005
Kiadó Nézőpontok Kiadó és Ker. Kft
ISBN
Műfaj Regény Tudományos Fantasztikus
Tartalom A múltban és a jövőben játszódó fantasztikus regények és novellák mestere, Nemere István ezúttal olyan űrhajót talált ki, amellyel merész utasai elkalandozhatnak a múltba és a jövőbe egyaránt. A tér- és időjármű azonban szerencsétlenül jár és utasainak egy része odavész. Ám nem mindenki pusztul el, és az időhajó új világokról hoz hírt, megváltoztatva utasainak életét is. Az „Időhajó” az utóbbi évek egyik legizgalmasabb regénye, amelyben már megtaláljuk korunk merészebb fizikusainak feltételezéseit is. Az időutazás igenis lehetséges, mondja a tudomány, és Nemere hősei útra kelnek, hogy ezt bebizonyítsák – akár az életük árán is.

Interjú Jézus Krisztussal

Sorszám417
CímInterjú Jézus Krisztussal
Kiadva 2005
Kiadó magánkiadás
ISBN
Műfaj Elbeszélés
Tartalom A szerző fiatal társával, Vincze Attila Tamással közösen írta ezt a nem túl terjedelmes könyvecskét és maguk is adták ki azt. A mai, huszonegyedik századi kérdésekre Jézus a Bibliában, az evangelistáknál található szövegekben válaszol, olykor egészen meglepően mai témákban is. De ez a mű sem nélkülözi a nagy leleplezést, amiről viszont nem Jézus szavai, hanem az utószó rántja le a leplet.

Művészkrimik - Művészek a bűn ösvényein

Sorszám416
CímMűvészkrimik - Művészek a bűn ösvényein
Kiadva 2005
Kiadó Hermész Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Tartalom Az utolsó ötszáz évben számos nagy, világhírű művész tévedt le a jó útról. A kétszeres gyilkos zeneszerző, a gyilkosból lett író, a képhamisító festőművész, a kémmé lett táncosnő, a maffiával szoros kapcsolatba került slágerénekes, a régi magyar költő, aki sorozatgyilkosként és pénzhamisítóként vérpadon fejezte be életét... Keskeny a mezsgye a zseni és a bűnöző között!

Kígyók a kútban - A bázis

Sorszám415
CímKígyók a kútban - A bázis
Kiadva 2005
Kiadó Hermész Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Kaland
Tartalom Hogyan képezi ki az Al-Kaida iszlám terrorszervezet az öngyilkos merénylőket? Egy nyugat-európai nagyvárosban egymásba szeret egy arab fiatalember és egy ottani lány. Csak később derül ki, hogy a lány a terrorelhárító szolgálatnál dolgozik... A regény mégsem csak a szerelemről szól: megmutatja az olvasónak, milyen okok mozgatják a huszonegyedik századi terrorizmust.

Uralkodók menyegzői

Sorszám414
CímUralkodók menyegzői
Kiadva 2005
Kiadó Canissa Kiadó
ISBN
Műfaj Dokumentum
Álnév Florion, Daniel
Tartalom A Daniel Florion álnéven publikált mű tíz házasság története az utolsó ezer évből. Tíz koronás fő szerelme – ha volt szerelem –, házassága és minden, ami a menyegzőket megelőzte és követte. Külföldi és magyar uralkodók esküvőinek és sikerült, vagy félresikerült házasságainak története mai nyelven, mai szemlélettel, némi humorral. A történelem olyan izgalmas vagy mulatságos részletei, amiről az átlagember eddig semmit sem tudott.

Castro: Egy diktáror a huszonyegyedik században

Sorszám413
CímCastro: Egy diktáror a huszonyegyedik században
Kiadva 2005
Kiadó Pallas Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum Életrajz
Tartalom A szabálytalan életrajz lehetővé teszi, hogy bepillantsunk nemcsak Kuba kulisszái mögé, hanem azt is megtudjuk, hogyan él manapság egy kommunista zsarnok, miféle „rendet” teremtett országában és mi várható a diktátor hamarosan bekövetkező halála után?

Atlantisz ma is él!

Sorszám412
CímAtlantisz ma is él!
Kiadva 2005
Kiadó Tóth Könyvkiadó
ISBN
Műfaj Elbeszélés Dokumentum
Tartalom A szerző már régebben arra a belátásra jutott, hogy Atlantisz annak idején nem pusztult, mert nem is pusztulhatott el. A dokumentumkötetben számba veszi létezésének régi bizonyítékait, aztán tovább halad az időben és bebizonyítja, hogy egy ilyen magasröptű civilizáció nemhogy nem veszett oda, ellenkezőleg, tovább létezett, része volt az emberiség történetének, majd azt messze megelőzte a fejlődésben - és jelen van itt is, ma is...

Szenvedélyes szerelem

Sorszám411
CímSzenvedélyes szerelem
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti álnéven ez a szerző 30. könyve. A regény főhőse rendőrnő, aki az ifjúságvédelmi osztályon dolgozik. Egyszerre ismerkedik meg egy rokonszenves rendőrkollégával és egy csavargó utcagyerekkel is. Még egyikük sem sejti, hogy hamarosan egy családot alkotnak majd, de előtte meg kell ütközniök a maffiával is...

A világháborúk kora - A XX. század eseményei

Sorszám410
CímA világháborúk kora - A XX. század eseményei
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A „Magyar Történelem” sorozat utolsó része, amely a huszadik századot foglalja magában a rendszerváltásig. Ferenc József, Ferenc Ferdinánd, Horthy Miklós, Rákosi Mátyás és Kádár János életútjai, amelyek olykor izgalmasan keresztezték egymást.

Messze még a holnap

Sorszám409
CímMessze még a holnap
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Regény Romantikus Erotikus
Álnév Moretti, Melissa
Tartalom Melissa Moretti 29-ik kötete (a hátsó borítón ugyan csak 27 szerepel, mert ez a kiadó nem jelzi a más kiadóknál közzétett 2 kötetet). A regény főhőse, Erika férje elvesztése után különös állást vállal. Egy magashegyi meteorológiai megfigyelő állomáson dolgozik teljesen egyedül. Ám a szerelem itt is utoléri és lélegzetelállító kalandok után nyeri el a boldogságot.

A szabadságharc évszázada

Sorszám408
CímA szabadságharc évszázada
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A „Magyar Történelem” sorozat 19-ik századdal foglalkozó, utolsó előtti kötete. Mindenről szó esik benne, ami abban a században fontos volt a magyarok számára, elsősorban persze a koronás fők, vezetők életének eddig rejtett vagy nem eléggé ismert titkait boncolgatja a szerző.

A fáraók titkai

Sorszám407
CímA fáraók titkai
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A szerző már többször foglalkozott az ókori Egyiptommal. Ez a könyv a fáraókra összpontosít. Megismerjük, miféle emberek voltak ők, a sok dinasztiából kiválasztja a legérdekesebb egyéniségeket és nem csak az egykor élő fáraók tetteit, de néhány híresebb fáraósír és múmia későbbi sorsát is figyelemmel követi.

A felvilágosodás kora

Sorszám406
CímA felvilágosodás kora
Kiadva 2005
Kiadó Anno Kiadó
ISBN
Műfaj Történelmi Dokumentum
Tartalom A „Magyar