Nemere István sátánista!

Nemere Istvánnak - legalábbis könyveivel - egy újságcikk utalása szerint köze van a mezőkovácsházi sátánista gyilkossághoz. 
- Van-e műveinek ok-okozati összefüggése a gyilkossággal? - kérdeztük az írót? 
- Az egész állítás sorozatos tévedésen alapszik - mondja érezhető felindultsággal. 
- Először a fiú tévedett, amikor megvette a 'Sátán csapdája' című művemet. A könyvnek a címén kívül a legcsekélyebb köze sincs a Sátánhoz: a Ruhsdie-ügyről szól. A könyv ott maradt a könyvespolcon; a rendőrök sugallhatták ezt az álösszefüggést, de a könyvet egyikük sem olvasta el. Egyébként az eddig megjelent száz könyvem között van egy Számítógépes gyilkos című is: ha a legközelebbi gyilkos lakásában egy számítógépet találnak, engem fognak felbujtónak tartani? 
- Mi a véleménye a sátánizmusról? 
- Az, ami mindenkinek. Beteges dolog, de szerencsére sohasem fog tömegeket befolyásolni. 

Nemere István 

Forrás: (Reform 1990-11-09)